Veteranenombudsman gaat onderzoek doen naar klachtenbehandeling Veteranen

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen gaat onderzoeken of het ministerie van Defensie klachten van veteranen beter behandelt, zoals eerder is toegezegd. De ombudsman stelde eind 2016 vast dat dit in het verleden niet goed ging. Dit meldt de telegraaf.

Veteranen moesten te lang wachten op een reactie, hun klachten werden vaak niet als zodanig herkend en klachten werden niet goed geregistreerd. Defensie erkende destijds dat de klachtenafhandeling in het verleden niet genoeg prioriteit had.

Onderzoek
De ombudsman onderzoekt ook of een nieuwe klachtenregeling voor veteranen, die duidelijker en makkelijker moet zijn, goed wordt toegepast. De uitkomst daarvan wordt later deze maand, op 29 mei, gepubliceerd.

De ombudsman kondigde eerder dit jaar ook al een onderzoek aan naar hoe Defensie omgaat met medewerkers die na ziekte weer aan het werk gaan. Dat gebeurde na klachten van militairen en veteranen over gebrek aan aandacht en begeleiding bij hun re-integratie.
Veteranen Dutchbat stappen naar ombudsman om claim Srebrenica

Twintig Dutchbat III-veteranen die een claim hebben neergelegd bij het ministerie van Defensie, dienen een klacht in bij de Veteranenombudsman. Want anderhalf jaar aan gesprekken over excuses, eerherstel en een financiële vergoeding vergoeding hebben geen resultaat opgeleverd.
Nadat minister Hennis in 2016 als eerste bewindspersoon publiekelijk de missie Srebrenica te beschermen als ’onuitvoerbaar’ bestempelde, hoopten de oud-strijders tot een officieel eerherstel te komen. Dit zou vergezeld moeten gaan van een symbolische uitkering van 1000 euro per persoon voor elk van de 22 jaren die zijn verstreken.
„We zijn nog in gesprek met defensie en blijven dat graag. Maar de conclusie is dat we niet verder komen”, stelt advocaat Michael Ruperti die de claim namens in totaal 220 Dutchbatters begeleidt. Namens twintig van hen zet hij de stap naar Reinier van Zutphen in de hoop dat de Veteranenombudsman de boel vlot kan trekken. Defensie laat weten niet open te staan voor een groepsclaim.

De veteranen claimen een bedrag van 22.000 euro per persoon. In totaal gaat het dan om ruim 4,5 miljoen euro.
Een groep van 220 veteranen van Dutchbat III heeft zich gemeld voor een claim tegen de Nederlandse staat omdat ze op een “onmogelijke missie” zouden zijn gestuurd. Zij waren gelegerd in Srebrenica toen de enclave in 1995 werd ingenomen door Bosnische Serven.

Bron: Telegraaf / NU.nl / Defensie (foto illustratief)