Nieuwe organisatie bundelt veteranenbeleid

“Een feestelijk moment” noemde minister Ank Bijleveld-Schouten gisteren de uitreiking van de opdracht aan de projectleider. Doel van het project is het samenbrengen van het veteranenbeleid in 1 nieuwe organisatie per 1 januari 2021. Defensie wil dat veteranen zich in de toekomst kunnen wenden tot 1 loket.
Aanpassing van de organisatiestructuur moet duidelijkheid scheppen voor de veteraan en de organisaties die hun belangen behartigen. De minister zei het belangrijk te vinden voortdurend te blijven kijken hoe de zorg en aandacht voor veteranen beter kan. “Ik kijk er naar uit samen met u een nieuwe organisatie te ontwikkelen”.

De projectorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De minister is ervan overtuigd dat de veteraan straks nog beter af is.