Eerbetoon voor oude en nieuwe veteranen

“U bent ingezet in verschillende landen. Van Mali tot Afghanistan en van Irak tot Zuid-Soedan. Verschillende missies, met verschillende mandaten. Verschillende werkzaamheden, onder verschillende omstandigheden. Maar allemaal met hetzelfde doel: het brengen van veiligheid en stabiliteit.” Dat zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer tegen bijna 550 Nederlandse militairen in Gorinchem.
Hij reikte hen vandaag de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit. “Of het nou de strijd tegen ISIS in Syrië was”, bracht Bauer in herinnering. “Of het trainen, adviseren en opbouwen van politie en leger in Afghanistan, het Midden-Oosten en diverse Afrikaanse landen. Of als het ging om het in kaart brengen van de veiligheidssituatie in Mali. Uw aanwezigheid maakte het verschil.”

Aanpassingsvermogen
Volgens Bauer vormt een uitzending iemand en zorgt voor een nieuwe blik op de wereld. “Het is een unieke ervaring, die niet veel mensen op de wereld meemaken. Je bent ver weg van huis. Ver van alles wat je kent. En je wordt op jezelf teruggeworpen. Samen met je collega’s moet je het rooien. Je bent elkaars vangnet. Je eet, slaapt, werkt met elkaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat vraagt het nodige van uw aanpassingsvermogen.”

Voorbij de houdbaarheidsdatum
F-16’s opereren vanuit Jordanië al enige tijd tegen ISIS. De jachtvliegtuigen vallen doelen aan en ondersteunen grondtroepen bij hun strijd de terreurgroep verder terug te dringen. Volgens Bauer vergt het veel van het personeel de F-16’s elke keer weer in de lucht te krijgen, “zeker nu ze ver voorbij de houdbaarheidsdatum zijn.”

Amerikaanse waardering
Verder geven Nederlandse militairen opleidingen en trainingen in Irak ter versterking van het veiligheidsapparaat. ”Onze trainers zorgen dat Peshmerga met de juiste vaardigheden ten strijde gaan”, bracht Bauer te berde en benadrukte dat dit eerder door de Amerikanen werd gewaardeerd met een speciale medaille.

In Mali verzamelen Nederlandse militairen inlichtingen om veiligheid en stabiliteit in het land te bevorderen. Militairen dragen daarnaast bij aan kleine missies in Zuid-Soedan, Libanon, de Palestijnse gebieden, Israël, de grensgebieden met Syrië en Egypte en in Afrikaanse landen.

Politiek vraagt, wij leveren
“Dag in, dag uit. Vol overgave zetten wij ons in voor vrede en veiligheid. Schouder aan schouder. De politiek vraagt, wij leveren”, besloot Bauer en overhandigde een veteranenspeld aan de militairen die nu hun eerste uitzending achter de rug hebben. “Nieuwe veteranen, gefeliciteerd!”

Bron: Defensie

Veteranen alsnog geëerd met medailles

“U bent alle 3 geboren in voormalig Nederlands-Indië. U heeft de verschrikkingen van de Japanse bezetting meegemaakt. En u heeft gevochten voor het rood-wit-blauw. U heeft ons land en koningshuis gediend. Uw vaderland. Maar uiteindelijk moest u afscheid nemen van uw moederland, Nederlands-Indië. Om hier in Nederland een nieuw leven op te bouwen.”

Minister Ank Bijleveld-Schouten sprak deze waarderende woorden vanmiddag tegen de voormalige militairen Lapré, Schultz en Achthoven. Ze reikte aan Lapré en Schultz het Ereteken voor Orde en Vrede uit en aan Achthoven het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uit. Dat gebeurde in het in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en museum Bronbeek in Arnhem.
“U heeft mooie herinneringen aan die tijd in Nederland-Indië”, zei Bijleveld. “Maar ook heel pijnlijke. Daarom vind ik het mooi dat we hier vandaag even bij stil kunnen staan. Want de gebeurtenissen van toen zullen nooit voltooid verleden tijd worden. Niet voor u. Maar ook niet voor ons land. Uiteraard is er discussie mogelijk over onze inzet in die jaren. Maar de veteranen die zich hebben ingezet in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, verdienen onze waardering. U verdient onze waardering!”

Achthoven
Veteraan Achthoven zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp en maakte na de oorlog de Bersiap-periode mee. In 1951 verhuisde hij naar Nederland en ging bij de Koninklijke Marine werken. Hij werkte zich op van matroos tot adjudant-onderofficier van de Elektrotechnische Dienst. In de periode 1960-1961 was hij op uitzending in Nieuw-Guinea. “Ik begreep van uw familie dat u niet veel over deze periode heeft verteld. Maar we weten uit de geschiedenisboekjes dat er in die tijd het nodige is gebeurd. En ik vind het van grote waarde om af en toe die gebeurtenissen weer in herinnering te brengen. Om van te leren. En om waardering uit te spreken voor de veteranen die zich hier hebben ingezet.”

Lapré
Veteraan Lapré werd na de Japanse capitulatie door Indonesische nationalisten gevangen genomen en door Britse militairen bevrijd. Hij meldde zich aan als vrijwilliger en werd in 1946 vrachtwagenchauffeur bij de Af- en Aanvoer Troepen. “Als chauffeur liep u grote risico’s”, aldus Bijleveld. “De vijand plaatste bijvoorbeeld landmijnen op de route of groef diepe kuilen in de wegen. U heeft het meegemaakt dat zo’n landmijn net op tijd ontdekt werd. Vooral ‘s nachts was er extra spanning. Dan moest u – slechts met gedempt licht – stapvoets en slalommend de route volgen. Gelukkig heeft u het er zelf goed vanaf gebracht.” Lapré droeg zijn ereteken op aan zijn beide broers, die in Indonesië sneuvelden

Schultz
Veteraan Schultz tenslotte maakte als 18-jarige vrijwilliger de Tweede Politionele Actie mee. Eenmaal terug in Nederland gaf hij zich op als vrijwilliger voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties. “Daarvoor heeft u wel de nodige onderscheidingen ontvangen, maar voor uw periode in voormalig Nederlands-Indië nog niet”, zei Bijleveld. “Ik vind het belangrijk om die onderscheiding alsnog uit te reiken! Datgene wat u heeft meegemaakt was niet niks. U heeft het uw verdere leven meegedragen.”

Bron: Defensie