Mobilisatie-Oorlogskruis voor verzetsstrijder en matrozen

De 96-jarige verzetsstrijder J.J. van Eil ontving gisteren het Mobilisatie-Oorlogskruis. Chef Kabinet Defensiestaf kolonel Detlev Simons speldde hem het ereteken op. Matrozen Cornelis en Gerrit den Hoedt kregen de onderscheiding postuum. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Hans van Griensven overhandigde de versierselen aan nabestaanden van de broers.
Wanneer in West-Brabant de avond viel, gingen Van Eil en zijn medeverzetsstrijders van de Ordedienst op zoek naar Duitse soldaten. Die leverden zij aan de andere kant van de Maas uit aan de Engelse strijdkrachten. Dat deed de Ordedienst steeds vaker, omdat de geallieerden grote vooruitgang boekten in West-Brabant. De Ordedienst verborg ook de bemanning van een neergestort Engels vliegtuig en bracht ze achter de eigen linies.

Zeer trots
Nadat Van Eil vanuit zijn onderduikadres had deelgenomen aan de verzetsgroep, diende hij van 1946 tot 1947 bij de Mijn- en Munitieopruimingsdienst. In die periode ruimde de dienst 27.930 mijnen.

Voor geen van deze zaken kreeg Van Eil ooit erkenning. Hij zou ook nooit zelf erin vragen, maar zei zeer trots te zijn op het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Matrozen
De broers Cornelis en Gerrit den Hoedt werkten in de oorlog als matroos bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Cornelis kwam 18 september 1944 om. Een Engelse onderzeeboot torpedeerde het schip waarmee hij als krijgsgevangene werd vervoerd. Broer Gerrit overleefde de ramp, maar overleed later door ontberingen bij de aanleg van de Sumatra-spoorweg. Hij is begraven op het ereveld Leuwigajah te Cimahi op Java. Familieleden van de broers namen het Mobilisatie-Oorlogskruis in ontvangst.

Koopvaardij
In de beide matrozen eerde luitenant-generaal Van Griensven al het koopvaardijpersoneel. Weinigen weten dat de koopvaardijschepen en alle opvarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de overheid waren gevorderd. De schepen werden wereldwijd ingezet voor materieel- en troepentransport van de geallieerden. Zij kregen hiervoor de veteranenstatus en leverden een grote bijdrage aan de uiteindelijke overwinning. Maar zij leden ook zwaar. In dienst van Nederland kwamen 3.400 Nederlandse opvarenden om bij het uitvoeren van hun belangrijke en gevaarlijke taak.

Bron: Defensie

Ombudsman: Geen gehoor voor veteraan?

Dit weekend staan de jaarlijkse herdenkingen van 4 en 5 mei weer voor de deur. Vandaag houden we om acht uur een minuut stilte voor alle oorlogsslachtoffers. En morgen vieren we dat we sinds de bevrijding van ons land in 1945, in vrijheid leven.

Guus* is een van de mensen die streed voor onze vrijheid. Deze 98-jarige oorlogsveteraan zat in het verzet en liep tijdens een bombardement ernstige gehoorschade op. Guus was daardoor als jonge man al op zijn drieëntwintigste aan beide oren doof. Gelukkig kan hij met specialistische gehoorapparaten nog een klein beetje horen. De kosten krijgt Guus vergoed.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een aantal wettelijke regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen uit. In 2014 krijgen deze mensen via een brief te horen dat vergoeding voor hulpmiddelen als gehoorapparaten niet langer mogelijk is. Zij moeten maar aankloppen bij de zorgverzekering. Guus dus ook. Alleen heeft Guus die brief met uitleg nooit ontvangen! Omdat zijn gehoor steeds slechter wordt, heeft hij regelmatig nieuwe apparatuur nodig. Hij is dan ook verbaasd als zijn nieuwe aanvraag wordt afgewezen. Zonder enige uitleg. Guus vindt letterlijk en figuurlijk geen gehoor.

We ontvangen een handgeschreven brief, Guus vraagt ons om hulp. Medewerker Hans gaat direct aan de slag en klopt eerst bij de SVB aan. Die stuurt Guus een brief met een hele technische uitleg. Maar daar is hij nog steeds niet mee geholpen. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, dat Guus zelf helemaal niet kan opbrengen! Hans laat het er niet bij zitten. Misschien kunnen de kosten als speciale voorziening voor verzetsdeelnemers vergoed worden? Hij neemt contact op met het Algemeen Burgerpensioenfonds (ABP), namens het ministerie van Defensie behandelen zij dit soort verzoeken van veteranen. Na ruggespraak met Defensie komt het ABP dan eindelijk met het verlossende woord, via hen worden de kosten voor de gehoorapparaten alsnog vergoed!

De Veteranenombudsman helpt sinds 2014 veteranen op weg als zij vastlopen bij de overheid. We vieren dit jaar ons vijfjarig jubileum. En we blijven ons voor hen inzetten: veteranen kunnen ons vinden in het land tijdens de Provincietour, bij werkbezoeken aan inloophuizen, via onze website en sinds kort ook via een speciale facebookpagina. Niet alleen jonge veteranen, maar ook oudere veteranen weten ons te vinden. Wij staan voor hen klaar. Want veteranen moeten de erkenning, zorg en informatie krijgen waar zij recht op hebben!

*Gefingeerde namen

Bron: Telegraaf / Ombudsman (foto illustratief)