Kamer stemt voor private gewapende beveiligers op schepen

Tot nu toe mocht de maritieme sector alleen gewapende beveiligers van Defensie meenemen. De nieuwe wet moet nog wel door de Eerste Kamer.
Nederlandse koopvaardijschepen mogen in de toekomst private gewapende beveiligers mee aan boord nemen. Daarmee stemde de Tweede Kamer dinsdag in, zo meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). De nieuwe wet moet nog wel door de Eerste Kamer.
De wet was ingediend door Kamerleden van VVD en CDA. Voorheen waren schepen volledig afhankelijk van Defensie voor hun beveiliging. Die was met name na 2008 vaak nodig, toen Somalische piraten in de Golf van Aden steeds vaker en met meer geweld westerse schepen kaapten. Hiertegen zette de NAVO een antipiraterijmissie op, waaraan ook de Nederlandse marine deelnam.

Langer onvrede
De maritieme sector stelde al langer dat de middelen die Defensie hen beschikbaar stelde niet altijd toereikend waren. Om die reden wilden koopvaardijschepen de mogelijkheid om private gewapende beveiligers in te huren, maar dat was tot nu toe verboden. Naar aanleiding van een wanhoopskreet van de sector in 2016 gingen VVD en CDA aan de slag met een initiatiefwet.

De ChristenUnie wilde slechts steun geven als er beeld- en geluidsopnamen gemaakt zouden worden aan boord van schepen met gewapende beveiligers. Daar stemde de maritieme sector mee in. “We willen juist correct en volgens de regels handelen, dan is het voor de reders geen probleem om transparant te zijn”, aldus KVNR-directeur Annet Koster. Het wetsvoorstel werd door een meerderheid van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie gesteund.

Nederland was een van de weinige landen waar private gewapende beveiliging aan boord nog niet was toegestaan. Schepen mogen alleen een beroep doen op private beveiligers wanneer zij kunnen aantonen dat de diensten van Defensie ontoereikend zijn. Sommige bedrijven huurden illegaal al privébeveiligers in.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)

Mariniers beveiligen voor 250e keer koopvaardijschip

Mariniers hebben voor de 250e keer een koopvaardijschip beveiligd. Deze mijlpaal viel te beurt aan de Bravenes van rederij Van Oord. De bemanning van dit schip hoefde tussen Singapore en Egypte niet bang te zijn voor aanvallen van piraten. De mariniers keerden vandaag terug op Schiphol.

Reders kunnen sinds 2011 een beroep doen op speciale beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments (VPD’s) beschermen Nederlandse schepen die door gevaarlijke gebieden varen, zoals de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Vooral langzaam varende schepen zijn kwetsbaar voor piraterij.
Bescherming tegen piraten
Wanneer reders een beroep doen op een VPD, geven zij de beveiliging van het schip volledig uit handen. De zwaarbewapende militairen plaatsen prikkeldraad, houden de uitkijk en grijpen in wanneer nodig.
De beveiligingsteams zijn een onderdeel van piraterijbestrijding. De marine neemt sinds 2008 ook deel aan antipiraterijoperaties van de NAVO en Europese Unie.

Investering in nieuwe eenheid
De mariniers voor VPD’s worden samengesteld uit operationele eenheden. Met het extra geld dat Defensie krijgt, wordt een nieuwe operationele eenheid opgericht. Die neemt onder meer deze beveiligingstaak over, wat de bestaande eenheden ontlast.

Minister Ank Bijleveld-Schouten ontving de terugkerende mariniers.

Bron: Defensie