Koninklijke Landmacht bereidt zich voor op snelle NAVO-inzet

Hightech pantservoertuigen en andere zware militaire voertuigen verlieten vandaag de poort van de Johannes Postkazerne in Havelte uit. 10-tallen zelfs. Ze reden naar Steenwijk om van daaruit per trein richting Duitsland te gaan. Daar bereidt de Koninklijke Landmacht zich volgende week voor op deelname aan de NAVO-flitsmacht in 2019.

Vanaf 1 januari 2019 is Duitsland verantwoordelijk voor de landcomponent van de flitsmacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Het land heeft dan de leiding over ongeveer 3.000 militairen afkomstig uit diverse NAVO-lidstaten.
Het Nederlandse 45 pantserinfanteriebataljon (45 Painfbat), inclusief een Duits-Nederlandse tankcompagnie, is een prominent onderdeel van de deze flitsmacht in 2019. Het gaat om meer dan 500 militairen. 45 Painfbat is onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.
Amfibische taakgroep
Naast de bijdrage aan de landcomponent (waaronder logistieke ondersteuning en het Duits-Nederlandse hoofdkwartier uit Münster) levert Nederland ook een amfibische taakgroep aan de maritieme component. Voor de luchtcomponent stelt Nederland een KDC-10 tank- en transportvliegtuig beschikbaar. Ook zij doorlopen dit jaar een VJTF-opwerktraject met diverse oefeningen. Dit traject wordt in oktober en november afgesloten met de grote NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen. Daaraan doen bijna 40.000 NAVO militairen mee.

Duidelijk signaal
De VJTF is het snelst inzetbare onderdeel van de NAVO Response Force (NRF). De VJTF is opgericht na de NAVO-top in Wales in 2014. Hier werd door de NAVO-partners besloten de collectieve verdediging van het bondgenootschap te versterken en te zorgen dat de NAVO altijd voldoende eenheden paraat heeft.

cv90s-op-weg_noventas-by-mindef

De VJTF kan bij een potentiele dreiging worden ingezet of als een conflict uit de hand dreigt te lopen. Zo is een conflict in de kiem te smoren. De snelle aanwezigheid van de NAVO-eenheden in een conflictgebied geven een duidelijk signaal af aan potentiële tegenstanders: elke aanval op de soevereiniteit van de NAVO resulteert in een gezamenlijke militaire reactie van alle 29 NAVO landen.

Bron: Defensie

Defensie levert ook in 2018 gevechtskracht aan NAVO- en EU-eenheden

Nederland draagt ook in 2018 bij aan de multinationale NAVO-battlegroup onder leiding van Duitsland in Litouwen. En aan de snel inzetbare gevechtseenheden NRF en EUBG. Minister Ank Bijleveld-Schouten liet dat vandaag aan de Tweede Kamer weten.
De relatie tussen de NAVO-bondgenoten en Rusland verslechterde de afgelopen jaren. Door de veranderde veiligheidssituatie besloot de NAVO de oostelijke bondgenoten te versterken en daar eenheden te stationeren.

De multinationale battlegroup onder leiding van Duitsland maakt deel uit van de enhanced Forward Presence. De Nederlandse bijdrage bestaat in 2018 uit:
-1 gemechaniseerde infanteriecompagnie, inclusief ondersteuning;
-experts op het gebied van strategische communicatie en cyberveiligheid;
-militairen voor de bataljonsstaf van de battlegroup.
Alles bij elkaar gaat het om ongeveer 270 militairen.
NRF
Op de top in Wales in 2014 besloten de NAVO-landen dat eenheden langer deel uitmaken van de NRF( NATO Response Force). NRF-eenheden zijn, naast het stand-by jaar, nu ook een jaar stand-up en een jaar stand-down. De NRF bestaat uit land-, lucht- en maritieme componenten en is opgebouwd uit 3 echelons met een verschillende gereedheid.

Nederland levert in 2018 aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), het snelst inzetbare deel van de NRF:
-een Special Operations Maritime Task Unit (SOMTU) van het Korps Mariniers;
-het 1e half jaar een schip als commandoplatform voor (de Belgische commandant van) de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG 1)
-het 2e half jaar een luchtverdedigings- en commandofregat (LCF) als commandoplatform voor de Nederlandse commandant van de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2).
-2 mijnenjagers voor de SNMCMG’s voor periodes van 3 tot 4 maanden.
-4 F-16’s.

De Initial Follow-on Forces Group van de NRF kent een langere reactietijd en versterkt de VJTF. Nederland biedt daarvoor aan:
-samen met Duitsland van juli 2017 tot en met juni 2018 het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps;
-1 gemechaniseerd infanteriebataljon;
-personeel voor het brigadehoofdkwartier en
-1 raiding squadron mariniers en 1 onderzeeboot.

winter-wolf-litouwen_noventas-by-mindef

EUBG
In 2018 levert Nederland met België en Luxemburg de kern van de EUBG (EU Battle Group). Oostenrijk levert van januari tot en met juni een bijdrage en Duitsland van juli tot en met december. Nederland leidt het 1e half jaar de EUBG, België het 2e half jaar. Nederland levert het 1e half jaar:
-1 bataljonsstaf;
-2 infanteriecompagnieën met gevechtsondersteuning en de bijbehorende logistiek.

Het 2e half jaar:
-1 infanteriecompagnie met gevechtsondersteuning en de bijbehorende logistiek.

Nederland stelt heel 2018 de infrastructuur en de verbindingsmiddelen voor het EUBG-hoofdkwartier beschikbaar en een Cougar-transporthelikopter. Het is in 2018 voor het eerst dat dezelfde EUBG een heel jaar stand-by is voor inzet; voorheen wisselde dat per halfjaar.

Toezeggingen
Bij de inzet van de EUBG kan een deel van het Nederlandse contingent binnen 10 dagen operationeel in een missiegebied zijn. De rest sluit later aan, omdat Defensie tegelijk aan een groot aantal toezeggingen moet voldoen. Naast de toezeggingen aan NAVO en EU zijn dat de lopende missies en de nationaal gegarandeerde capaciteiten.

Het ambitieniveau knelt momenteel met de beschikbare capaciteit. Toen Defensie de toezeggingen aan de EU deed, waren de gevolgen van bezuinigingen voor de inzet nog niet volledig bekend. Bovendien stelt minister Bijleveld dat het noodzakelijke herstel van de basisgereedheid van de krijgsmacht ook beperkingen oplevert voor de snelle inzetbare capaciteiten.

Bron: Defensie