De onrust op de ABC eilanden stijgt vanwege situatie Venezuela. Wat is positie van Defensie?

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen als een soort Waddeneilanden voor de noordkust van Venezuela. Wat zijn de gevolgen voor dit Caraïbisch deel van het Koninkrijk nu Curaçao zich aanbiedt als ‘hub’ voor het verspreiden van Amerikaanse hulpgoederen?.

Over welke militaire middelen beschikt Nederland in dit deel van het Koninkrijk?

Ongeveer achthonderd Nederlandse militairen zijn hier actief, onder meer een squadron van het Korps Mariniers op Aruba en een roulerend detachement op Sint Maarten, een roulerend detachement van de landmacht op Curaçao, de Arubaanse Militie, Curaçaose Militie, De marechaussee en de zogeheten FRISC-troop, een eenheid die opereert op snelle vaartuigen. Ze beschikken over drie marinekazernes en het strategische transportschip Zr. Ms. Pelikaan (65 meter lang), terwijl ook het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland op dit moment door Caraïbische wateren vaart. De militairen treden op tegen drugstransporten, illegale visserij en milieudelicten, terwijl ze ook hulp bieden bij rampen en andere crisissituaties. De marechaussee voert politietaken uit, zoals grensbewaking. Eerst en vooral is hun taak de „grensverdediging van het Caraïbische deel van het Koninkrijk der Nederlanden”, zoals Defensie meldt op zijn website.

Welke verplichting heeft Nederland bij de defensie van de Benedenwindse Eilanden?

Ook al genieten de eilanden een bijzondere status, ze behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat ook voor de eilanden artikel 97.1 van de Grondwet van toepassing is. Bij een eventuele aanval op een van de eilanden zal de Nederlandse krijgsmacht dus optreden. En, meldt Defensie: „Als het nodig is, kan Defensie de militaire aanwezigheid [in het Caraïbsich gebied, red.] uitbreiden.”

Artikel 5 van het NAVO-handvest (‘een aanval op één, een aanval op allen’) strekt zich niet uit tot de eilanden, daar ze onder de Kreeftskeerkring liggen en daarmee niet tot het Noord-Atlantische gebied behoren.

Lees meer hier.

Defensie ‘op alle scenario’s voorbereid’ vanwege onrust Venezuela

Defensie is op alle scenario’s voorbereid vanwege de onrust in Venezuela. Er gaan een paar militairen extra naar het Caribisch gebied, om de hoogste militair ter plaatse te ondersteunen, zo laat het Ministerie van Defensie weten. Het gaat om enkele militairen.
Nederland stuurt nog geen extra materieel of veel extra militairen naar het gebied. “Maar Defensie staat vanuit haar Koninkrijkstaak altijd paraat en is op alle scenario’s voorbereid”, zegt een woordvoerder.

Grootste buurland
Venezuela ligt vlakbij Aruba, Curaçao en Bonaire. Nederland volgt de ontwikkelingen nauwgezet, want Venezuela is het grootste buurland van het Koninkrijk. Nederland is verantwoordelijk voor defensie-operaties in het Caribisch gebied.

Sinds de onrust in Venezuela is toegenomen, wordt ook gekeken naar de rol van Nederland in het Caribisch gebied. Curaçao of andere eilanden zouden kunnen dienen om humanitaire hulp te verlenen of militaire steun kunnen geven.

Militairen
De Amerikaanse president Trump heeft eerder gezegd dat “alle opties op de tafel” liggen, ook bijvoorbeeld een optie om militair in te grijpen. “Voor zover bekend zijn er nog geen formele verzoeken gedaan door de Verenigde Staten en andere landen”, zo laat Defensie weten.

Versterking
Defensie heeft altijd militairen paraat staan voor inzet in het Koninkrijk. Er zijn ongeveer 500 Nederlandse militairen in het gebied. De hoogste militair is de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied en hij krijgt dus extra ondersteuning. “Het gaat om een beperkte versterking”, zegt een woordvoerder.

Deze week erkende Nederland samen met een aantal andere Europese landen de Venezolaanse parlementsvoorzitter Juan Guaidó als interim-president van het Zuid-Amerikaanse land.

Bron: RTL / Defensie (foto illustratief)