Medewerkers Defensie en omwonenden munitiedepots liepen jaren gevaar

Medewerkers van het ministerie van Defensie en omwonenden van munitieterreinen hebben jarenlang onnodig gevaar gelopen doordat de veiligheid op de munitiedepots niet in orde was. Defensie heeft de laatste jaren meerdere boetes gekregen na een inspectie.
Dat blijkt uit interne documenten van Defensie en de Inspectie SZW die de Volkskrant heeft ingezien. De krant heeft de stukken via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verkregen. Defensie bevestigt dat het sinds 1 januari 2015 acht keer is beboet.
Op de munitiedepots bestond een verhoogd risico dat munitie kon ontploffen, bijvoorbeeld door een blikseminslag.

De Inspectie SZW constateerde bij controles 89 tekortkomingen bij dertien munitiedepots. Zo werd munitie verkeerd opgeslagen en op sommige plekken ontbraken waarschuwingsborden.
Een van de acht boetes was een geldboete van 4.500 euro voor het ontbreken van een deugdelijke bliksembeveiligingsinstallatie op het complex in Staphorst. De krant meldt dat Defensie nog niet weet of het in beroep gaat tegen de boete.

‘Feestartikelen’
Volgens Defensie waren sommige tekortkomingen van kleine aard. “Die konden ter plekke tijdens het constateren van de inspectie worden opgelost. Andere tekortkomingen zijn omvangrijker en Defensie is daarbij ook vaak afhankelijk van externe partijen”, aldus een woordvoerder in een reactie.
Ook voor het ontbreken van een waarschuwingssignaal op het springterrein Reek in Schaik kreeg Defensie een boete. Bij een noodsituatie op het terrein moesten militairen gebruikmaken van ‘feestartikelen’ om alarm te slaan. De Inspectie SZW constateerde dat de luchtdruktoeters en het signaal daarvan niet herkenbaar zijn als waarschuwingssignaal.

Zorg
Uit de documenten blijkt dat de problemen op de munitieopslagplaatsen al jaren een bron van zorg zijn voor Defensie.
Vorig jaar leidden de problemen bijvoorbeeld tot het tijdelijk stilleggen van het werk in de magazijnen in Veenhuizen, Staphorst en Ruinen, omdat er gevaar dreigde voor militairen en ander personeel. Veenhuizen is de grootste munitieopslagplaats in West-Europa.
De Inspectie SZW laat weten dat de bliksembeveiliging in de depots van Staphorst en Ruinen inmiddels veilig is. De bliksembeveiliging in Veenhuizen voldoet echter nog niet aan de eisen. Volgens Defensie komt dat door de afhankelijkheid van een externe partij.

Storingen
In overleg met de Inspectie heeft Defensie maatregelen genomen, zodat de werkzaamheden toch door kunnen gaan. Defensie bestrijdt dat het personeel in onveilige werkomgeving aan de slag is. “Indien locaties onveilig blijken te zijn, wordt het werk direct stilgelegd en worden medewerkers naar huis gestuurd”, aldus Defensie.
Dat is in april gebeurd bij een onderhoudswerkplaats in Leusden. Daar bleek een meldingssysteem storingen te vertonen, waardoor personeel of hulpdiensten in geval van nood mogelijk niet op tijd worden gealarmeerd. Defensie laat weten dat de locatie in Leusden naar verwachting volgende week weer is geopend.

Bron: NU.nl / Staatspareltjes.nl (foto illustratief)

Defensie legt werk bij munitiecomplexen tijdelijk stil om zorgen veiligheid

De inspectie heeft onlangs het werk in meerdere gebouwen van de munitiecomplexen Veenhuizen, Staphorst en Ruinen stilgelegd. Dat is gebeurd vanwege zorgen over de veiligheid.
Dat zegt de Inspectie SZW na vragen van het ANP.
Er waren problemen met de bliksembeveiliging. Bij het munitiecomplex Ruinen waren die geconstateerd in de eerste helft van dit jaar, maar ze bleken tijdens een nieuwe inspectie in november niet opgelost. De Rijksvastgoeddienst is verantwoordelijk voor installaties en onderhoud.
Het ministerie van Defensie bevestigt de tekortkoming. „Als gevolg van de geconstateerde tekortkoming zijn de werkzaamheden in enkele gebouwen tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en is het werk op alle locaties weer volledig hervat. In Veenhuizen worden nog werkzaamheden aan munitiebunkers uitgevoerd.”
Defensie laat verder weten dat de regel geldt dat er „niet gewerkt mag worden tijdens onweer” maar dat de organisatie daar bovenop extra maatregelen heeft „om de veiligheid van het personeel te waarborgen.”

De inspectie laat weten dat het bij de stillegging van het complex Ruinen ging om twee munitiewerkplaatsen en een onderhoudsgebouw voor munitie. Eén werkplaats en het onderhoudsgebouw zijn inmiddels weer in gebruik, aldus een woordvoerder. In Veenhuizen gaat het om twee werkplaatsen, een onderhoudsgebouw en een gebouw met een zogeheten aflakstraat voor munitie.
Veenhuizen is met zo’n 200 bunkers het grootste munitiecomplex van Defensie. Er werken mensen van het Defensie Munitiebedrijf, dat verantwoordelijk is voor inkoop, opslag, distributie en het testen van honderden typen munitie: van kogels tot raketten.

Bron: telegraaf / Defensie