Militaire vakbonden bereiken akkoord over defensie-CAO

De militaire vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een arbeidsvoorwaardenakkoord. De bonden hebben de afgelopen maanden actie gevoerd voor een nieuwe cao.
Het personeel van Defensie krijgt er dit jaar 2,5 procent structureel meer loon bij en nog eens eenmalig 1 procent. Volgend jaar komt daar 1,5 procent structureel bovenop en eenmalig 0,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over de pensioenen en langer doorwerken door militairen.

,,Het is het begin van perspectief voor Defensie”, zegt Marc de Natris van vakbond GOV/MHB. De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kondigde deze week al aan iets meer dan 1,5 miljard euro structureel extra te gaan investeren in het militaire apparaat. De afgelopen paar jaar kreeg Defensie ook al extra geld.

Eindbod
De gesprekken liepen in het voorjaar vast. De bonden wezen het eindbod van onder meer 2 procent loonsverhoging en geld voor scholing voor dit jaar af. Daarna begonnen de protesten. Actievoerende militairen blokkeerden vorige maand nog alle in- en uitgangen van het ministerie van Defensie in Den Haag. Ook voerden marechaussees deze zomer stiptheidsacties uit op luchthavens.

Door het mislukken van het overleg liggen reorganisaties bij het ministerie al maanden stil. Eind juni waarschuwde toenmalig minister van Defensie, Jeanine Hennis, in de Tweede Kamer dat ,,het verlammen van de bedrijfsvoering op de loer ligt” als er niet snel een akkoord zou komen.

Bron: AD

Stiptheidsacties Marechaussee op vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

De vakbonden van defensiepersoneel roepen hun leden bij de Koninklijke Marechaussee op om vanaf 4 augustus te starten met stiptheidsacties op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Hennis van Defensie. De stiptheidsacties in Eindhoven en Rotterdam houden in dat marechaussees de wet- en regelgeving strikt zullen naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal.
Vooralsnog blijft Schiphol buiten de actie. Daar zullen marechaussees wel actieflyers overhandigen aan vertrekkende passagiers. Dat gebeurt ook in Eindhoven en Rotterdam.
cao-overleg
Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90%) van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep. De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput. De maat is vol!
Daarom verwachten defensie medewerkers, burgers en militairen, een cao-bod dat recht doet aan de zwaarte, complexiteit en risico’s van hun werk.
Dat bod zal onder meer moeten leiden tot een substantiële inkomensverbetering. Verder eisen de bonden een realistische ontslagleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt.
Een ander belangrijke maatregel die Defensie moet nemen is een verbetering van het flexibele personeelsbeleid. De grootste groep militairen heeft een tijdelijk contract. Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten moet Defensie meer doen in hun persoonlijke belang. Het beleid is nu te veel geënt op het organisatiebelang.

Bron: Defensiepersoneelincactie.nl / Defensie