Defensie en bonden tekenen arbeidsvoorwaardenakkoord

Na 4 jaar heeft Defensie een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Staatssecretaris Barbara Visser en de 4 vakbonden voor defensiepersoneel (ACOM, VBM, AFMP, GOV/MHB) tekenden de overeenkomst vandaag. Die is geldig tot 1 oktober 2018.
Staatssecretaris Visser en vertegenwoordigers van de 4 vakbonden voor Defensiepersoneel tekenden vandaag de overeenkomst.
Visser is blij met het akkoord: “Dit is goed nieuws voor het personeel en voor Defensie. Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap op weg naar een toekomstbestendige krijgsmacht.” Op 12 oktober bereikten Defensie en de bonden al een onderhandelingsresultaat. Dit moesten de bonden nog ter goedkeuring voorleggen aan hun leden. Vandaag werd bekend dat ook die met het resultaat instemmen.
Extra geld voor Kerst
Dankzij het akkoord krijgt het Defensiepersoneel onder meer een loonsverhoging van 4%: 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 en nog eens 1,5% per 1 januari 2018. De 2,5% per 1 januari 2017 en een eenmalige uitkering van 1% worden uitbetaald met het salaris van december 2017. Dat betekent dat dit extra geld nog voor de Kerst op de rekening staat. De loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2018 en de eenmalige uitkering van 0,5% volgen in januari 2018.

Naast de loonsverhoging biedt het akkoord verbeterde mogelijkheden voor talentontwikkeling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de nieuwe diensteinderegeling voor militairen en komt er voor hen een nieuwe pensioenregeling.

Bron: Defensie

Bonden: extern meldpunt misstanden Defensie

Militaire vakbonden willen een extern meldpunt en een onafhankelijke commissie voor misstanden binnen de krijgsmacht. Vorige week meldden drie militairen dat ze tijdens een ontgroening zouden zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht.
De bonden schrijven aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dat ze ook af willen van ontgroening en inwijdingsrituelen. ,,Onze ervaringen als vakbond leren ons dat zich steeds opnieuw soortgelijke afschuwelijke situaties voordoen, en steeds opnieuw constateren wij dat die door de leiding niet adequaat worden opgepakt.” De huidige aanpak van Defensie werkt volgens de bonden niet.
Visser zei eerder de misstanden ,,onacceptabel” te vinden en te onderzoeken. Ze riep slachtoffers van misstanden in het leger op zich te melden.

Bron: Telegraaf / Defensie (illustratief)