Defensie en UWV mikken op inzet reservisten

“UWV en Defensie zetten zich ieder op hun eigen manier in om Nederland een land te maken waarin mensen graag wonen” Dit zei Jose Lazeroms, lid raad van bestuur UWV, op het hoofdkantoor te Amsterdam. Zij ontving gisteren van staatssecretaris Barbara Visser het 1e exemplaar van de Handreiking reservisten bij UWV.

Het boekje geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken over hun inzet. Dit moet de inzet vergemakkelijken van UWV-werknemers als reservist. Beide organisaties spraken bovendien af om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Verankerd in de maatschappij
Staatssecretaris Visser benadrukte dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Om altijd en overal over voldoende en gekwalificeerd personeel te beschikken, streeft Defensie naar samenwerking met externe partners. Dit én het delen van capaciteiten heeft de voorkeur boven concurreren om schaars personeel, aldus de staatssecretaris. Visser: “De intentie van het reservist-zijn is samenwerking en met hun inzet verankert Defensie zich bovendien in de maatschappij.”

Defensie heeft de ambitie om het aantal en de inzet van reservisten te verhogen. Door meer gebruik te maken van reservisten neemt het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht toe. Zo kan Defensie effectiever inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. UWV steunt deze ambitie en geeft medewerkers die reservist zijn (of dat willen worden) hiervoor de ruimte.

Opmaat delen capaciteit
Eerder werden al handreikingen opgesteld voor reservisten bij het Rijk, de waterschappen, de provincies en gemeenten. Defensie werkt op dit moment aan een handreiking voor het bedrijfsleven. De handreikingen vormen daarnaast een 1e stap naar het delen van capaciteiten met civiele partijen.

Bron: Defensie

Ook miljoenenboete UWV voor Defensie vanwege slechte omgang met zieke werknemers

Het ministerie van Defensie krijgt jaarlijks miljoenen ‘boete’ opgelegd door het UWV voor het niet goed omgaan met zieke werknemers. De afgelopen vijf jaar kostte dat Defensie € 16,5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers in bezit van EenVandaag.

De boete heet officieel loonsanctie. Begin dit jaar meldde EenVandaag dat de politie jaarlijks € 4 miljoen boete krijgt van het UWV voor slechte omgang met zieke werknemers. Nu blijkt een tweede grote overheidswerkgever, Defensie, hieraan ook jaarlijks miljoenen kwijt te zijn. Het gaat om een administratieve loonsanctie, wat inhoudt dat Defensie de administratie en de dossiers niet op orde heeft. Of het gaat om een inhoudelijke loonsanctie, waarbij de werkgever in twee jaar tijd onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.
Defensie: re-integratie personeel moet beter
Het ministerie van Defensie laat weten dat zij zorgvuldiger om moet gaan met zieke werknemers. Als oorzaken voor de boetes noemt Defensie de onduidelijkheid over wie het medische dossier van een zieke werknemer naar het UWV stuurt. Ook zouden commandanten met de beste bedoelingen zieke werknemers te lang bij zich houden om op de eigen werkplek te herstellen waardoor de UWV-termijnen overschreden worden en een boete volgt. Ook zijn de regels te onbekend en wordt er slordig mee omgegaan, aldus Defensie.

AFMP: Omgang met zieke werknemers absoluut onvoldoende
De militaire vakbond AFMP vindt het onbestaanbaar dat Defensie haar ziektebeleid niet op orde heeft. “Nog steeds niet”, aldus Anne-Marie Snels, voorzitter van militaire vakbond AFMP in EenVandaag. “En het allerbelangrijkste is dat honderden zieke militairen, zo’n 600 de afgelopen vijf jaar, tussen wal en schip vallen.” De vakbond eist van het ministerie dat er serieus werk gemaakt wordt van zieke werknemers en van het re-integratiebeleid dat sterk verouderd is.

Bron: Eenvandaag / Defensie