Defensie haalt militairen terug uit missiegebieden

Een deel van uitgezonden militairen in onder meer Irak en Afghanistan komt tijdelijk terug naar Nederland. Dat hebben de ministers Ank-Bijleveld-Schouten van Defensie en Stef Blok van Buitenlandse Zaken de Kamer gisteren per brief gemeld. Het besluit is een gevolg van COVID-19-maatregelen die wereldwijd worden genomen.
In Irak lagen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad al stil. Naar verwachting blijft dat zeker zo tot 24 mei, na de ramadan. Voor het opleiden van strijders tegen ISIS zijn er z’n 40 Nederlandse militairen in het land. Defensie denkt ongeveer 35 militairen tijdelijk terug te halen uit Irak.

Afghanistan
Ook in Afghanistan ligt het gros van de operaties stil. De leiding van NAVO missie Resolute Support in Afghanistan gaf vorige week al opdracht om personeel dat niet essentieel is voor de voortzetting van de missie tijdelijk terug te trekken. Voor Nederland gaat het om ongeveer 40 personen, gestationeerd in het noordelijke Mazar-e-Sharif en in Kabul.

Voor beide missies geldt dat het personeel terugkeert naar het missiegebied zodra de restricties zijn opgeheven en trainingsactiviteiten worden hervat.

Litouwen
De Nederlandse bijdrage voor de Navo enhanced Forward Presence wordt voortgezet, maar alle militairen op de kazerne in het Litouwse Rukla zitten momenteel in quarantaine. Dat is gebeurd nadat 1 Nederlandse militair maandag besmet bleek te zijn met het COVID-19. Deze en 4 andere militairen met ziekteverschijnselen zijn maandagnacht teruggehaald naar Nederland.
Inmiddels is het aantal besmettingen onder de militairen van de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen opgelopen. Defensie beziet momenteel de situatie en benodigde maatregelen.

Midden-Oosten
Bij een Nederlandse waarnemer bij de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) is eveneens een COVID-19 besmetting vastgesteld. De betrokken militair heeft geen klachten en zit in quarantaine in een VN-ziekenhuis in de regio.

Op last van de Palestijnse autoriteiten werden ook al geen trainingen door de United States Security Coordinator missie (USSC) uitgevoerd. De Nederlanders in het Palestijnse deel van de missie zijn voor medische zorg afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat haalt het eigen personeel echter terug. Omdat medische zorg niet meer is gewaarborgd in het Palestijnse deel van de missie en de trainingen stil liggen haalt Nederland het merendeel van het eigen personeel tijdelijk terug.

Medische zorg
In Burkina Faso neemt Nederland, onder Amerikaanse leiding, deel aan trainingsactiviteiten binnen het Global Peace Operations Initiative (GPOI, voorheen ACOTA). Omdat de Amerikanen besloten alle trainingsactiviteiten stop te zetten, zijn de 4 Nederlandse trainers tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.

Voor militaire uitzendingen en inzet elders in de wereld gelden veelal preventieve hygiënische maatregelen.

Het kabinet verwacht dat deze maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, geruime tijd van kracht zijn. Verder wordt de situatie in alle gebieden waar Nederlandse militairen, civiele experts en politiefunctionarissen opereren nauwgezet in de gaten gehouden.

Bron: Defensie

Generaal Middendorp bij kleine missies

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft een 2-daags werkbezoek gebracht aan het Midden-Oosten. Nederlandse militairen werken daar in 3 internationale missies: UNTSO, UNDOF en USSC.

“Onze militairen werkzaam op deze belangrijke posten in het Midden-Oosten leveren ondanks de moeilijke omstandigheden een substantiële bijdrage aan stabiliteit in deze zeer onrustige regio in de wereld. De artilleriebeschieting die we waarnamen bij een observatiepost, toonde die onrust direct aan”, aldus Middendorp.

Observatieposten
Nederland levert al langere tijd een bijdrage aan de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), de UN Disengagement Observer Force (UNDOF) en de US Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority (USSC). Door de burgeroorlog in Syrië zijn bijna alle observatieposten aan de Syrische kant van de grens met Israël tijdelijk teruggetrokken naar de Israëlische zijde.

image

Generaal Middendorp sprak met het Nederlandse personeel om een beeld te krijgen van leef- en werkomstandigheden en de ontwikkelingen rondom de missies. Ook ontmoette hij de internationale commandanten van de missies. Allen spraken lovende woorden over de kwaliteit van de Nederlandse militairen.

image

UNTSO
UNTSO ziet sinds 1948 toe op naleving van de bestandsafspraken langs de Israelisch-Arabische bestandslijnen. De VN-eenheden observeren de bestandslijnen. In Libanon doet de UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dat en op de Golan-hoogvlakte de UN Disengagement Observer Force (UNDOF). De Nederlandse militaire bijdrage aan de UNTSO bestaat uit 12 officieren voor verschillende waarnemingsgroepen. Momenteel werken 4 militairen in Libanon, 6 militairen op de Golan-hoogvlakte en 2 militairen in Jeruzalem op het hoofdkwartier van de UNTSO. Nederland draagt al sinds 1956 bij aan deze missie.

UNDOF
De UNDOF ziet sinds 1974 toe op het staakt-het-vuren tussen Israël en Syrië. Het is een belangrijke missie voor de regionale stabiliteit in het Midden-Oosten. De VN-missie had waarnemingsposten aan zowel de Syrische als aan de Israëlische kant van de grens en in Damascus. Na stevige gevechten in augustus en september vorig jaar, waarbij het geweld zich ook tegen de VN-blauwhelmen richtte, zijn de meeste posities aan Syrische zijde losgelaten. De Nederlandse bijdrage bestaat sinds eind september 2013 uit 2 staffunctionarissen: een officier is chief liaison officer en de tweede liaison officer Israël.

USSC
De USSC is sinds 2005 een Amerikaanse bijdrage aan de Roadmap for Peace: de opbouw en professionalisering van Palestinian Authority Security Forces (PASF). Die zijn een noodzakelijke voorwaarde voor oprichting van een Palestijnse staat. Het is een internationale missie, bestaande uit Amerikaanse, Britse, Canadese, Duitse, Nederlandse en Turkse detachementen. De Britten vormen, met 2 Nederlandse officieren, het British Support Team, ook wel USSC-Ramallah, en richten zich op training op de West Bank en in Jordanië. Op het hoofdkwartier USSC in Jeruzalem werken 3 militairen.

Voor een overzicht van alle missies.