Defensie neemt maatregelen na problemen met vervoer gevaarlijke stoffen

Defensie neemt meer maatregelen nadat er problemen waren geconstateerd met het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht. Zo komt er meer hulp voor de instructeurs die militairen opleiden voor het vervoer van de gevaarlijke spullen.

Er waren al eerder stappen ondernomen wegens overtredingen bij het transport. Daardoor is het aantal meldingen afgenomen.
Een zegsman benadrukt dat Defensie “nooit en te nimmer” verboden gevaarlijke stoffen vervoert. Defensie kan echter wel ontheffing krijgen voor gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan in de burgerluchtvaart.

De woordvoerder reageert op de Volkskrant, die meldt dat Defensie militairen die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verantwoordelijk zijn onvoldoende voorbereid naar missiegebieden stuurt.

Volgens de krant is de veiligheid van het luchtvervoer nog steeds niet op orde. De problemen zouden komen door een gebrek aan voldoende ervaren personeel.

Bron: NU.nl / Defensie (foto illustratief)

CDA wil knelpuntenkaart militair transport

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in te kaart brengen en een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Ze is gealarmeerd door uitspraken van Commandant der Strijkrachten Rob Bauer op Stadszaken.
Ministers Bijleveld (CDA) en Van Nieuwenhuizen (VVD) hebben drie weken om de schriftelijke vragen van het CDA Kamerlid te beantwoorden. Indien nodig, kunnen ze extra tijd vragen.

Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer claimde in november op het NG Infratrends Congres dat de huidige Nederlandse infrastructuur zich niet meer leent voor transport van zwaar militair materiaal.
Voorafgaand aan het congres zei de CDS in een vraaggesprek met vakblad NG Infra/Stadszaken dat dit ‘ten koste gaat van de snelheid waarmee troepen kunnen verplaatsen’ en dat dit daarom ‘een potentieel risico voor onze nationale veiligheid’ is.
Of plastischer geformuleerd uit de mond van de hoogste militaire baas: ‘Geen brug is tegenwoordig nog berekend op het dragen van een tank.’
The Post Online meldde deze week dat CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot door de publicatie op Stadszaken gealarmeerd is geraakt en om nadere toelichting heeft gevraagd bij de verantwoordelijke ministers.
‘Unieke logistieke capaciteit’
Bruins Slot wil ook weten of de Rotterdamse haven voldoende is toegerust voor de aanvoer van grote hoeveelheden zwaar militair materieel naar het Europese vasteland. De christen-democraat vindt dat een ‘militair Schengengebied’ beter tot zijn recht komt als niet alleen technische en bureaucratische, maar ook fysieke obstakels voor grensoverschrijdend militair transport worden weggenomen. Bruins Slot wil dat Bijleveld daar werk van maakt.

In een artikel in NRC-handelsblad naar aanleiding van het eerder aangehaalde optreden van Bauer, wimpelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat – onze nationale wegbeheerder – de zorgen van Bauer weg. Op de vraag ‘loopt het leger echt vast’ antwoordt de woordvoerder: ‘Onze bruggen kunnen het gewicht van een tank plus dieplader – uitgaande van rond de honderd ton – dragen. Transporten tot honderd ton vereisen geen specifieke ontheffing. Boven de honderd ton is er een ontheffing nodig’. En: ‘Het komt geregeld voor dat we transporten tot boven de tweehonderd ton toestaan. Met onze havens en goede spoor- en wegennet biedt Nederland de NAVO een unieke logistieke capaciteit om snel grote hoeveelheden militair materieel te verplaatsen.’

De CDS benadrukte echter dat het niet alleen om fysieke capaciteit gaat. Bauer op Stadszaken: ‘Spoorinfrastructuur is door privatiseringen versnipperd en daardoor zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid’. Je bent als defensie een partij tussen de vele partijen, of je het nu leuk vindt of niet.’

Bron: Stadszaken.nl / Defensie (illustratief)