Middendorp spoort OVSE aan te werken aan veilige toekomst voor nazaten

Er is behoefte aan een beter conventioneel wapenbeheersingsregime. Een informele werkgroep voor gestructureerd dialoog van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) maakt zich daar hard voor. De eerste bijeenkomst onder Nederlands voorzitterschap was vandaag in Wenen. Het enige forum waarbij ook Rusland is vertegenwoordigd, werd geopend door voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.

Hij gaf vanuit zijn militaire ervaringen inzicht op het huidige veiligheidsbeeld in Europa. Hij noemde de grootschalige oefeningen die zich op Europese bodem afspelen, “met duizenden roepen. Soms zelfs zonder nauwelijks een waarschuwing vooraf. We zien confrontatie. ”
Waarom?
Wat Middendorp betreft is de gestructureerde dialoog mogelijk meer dan ooit nodig. Toezeggingen van de OVSE-lidstaten, vastgelegd in verschillende documenten, worden immers herhaaldelijk geschonden. “Waarom laten we deze al lang bestaande overeenkomsten uithollen?”, vroeg hij zich af. “Waarom laten we onze gemeenschappelijke Europese veiligheidsarchitectuur uithollen? Dit is wat wij delen, dit is wat ons verbindt.

Eerlijke dialoog
De generaal b.d gaf ook zijn visie over het drastisch veranderde wereldbeeld en politieke verschuivingen. Hij drong erop aan gezamenlijke (politieke) geschillen opzij te zetten en vooral te focussen op het beschermen van gemeenschappelijke belangen. Verder pleitte hij voor open en eerlijke dialoog om begrip en wederzijds vertrouwen te bouwen en terug te winnen. Dit met respect voor elkaars veiligheidsbelangen en culturele achtergronden.

Veilig houden

Middendorp riep op leiderschap te tonen en lering te trekken uit de geschiedenis. “Zodat we Europa en onze samenlevingen, onze mensen, onze families veilig kunnen houden in een minder veilige wereld.” Daarnaast hoopt hij te komen tot een meer zekere en veilige toekomst voor nazaten.

Na zijn toespraak bespraken de 57 lidstaten de mogelijkheden tot transparantie-vergroting, risicoreductie en het voorkomen van incidenten.

De politiek-militaire zogenoemde Informal Working Group on a Structured Dialogue heeft een mandaat van Buitenlandse Zaken en wordt ondersteund door Defensie.

Bron: Defensie (foto illustratief)

Defensie moet les uit verleden leren

Het dodelijke schietincident tussen Nederlandse troepen in Afghanistan, waarbij begin 2008 twee militairen door eigen vuur om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte, alsmede twee Afghaanse militairen sneuvelden, komt tien jaar na dato in een nieuw daglicht te staan

Een van de toenmalige defensie-onderzoekers onthult nu in een boek dat de betrokken legereenheden onvoldoende voorbereid waren op de betreffende missie rond Deh Rawod in de provincie Uruzgan.
Die pijnlijke conclusie raakt de toenmalige legerleiding en verantwoordelijk minister Van Middelkoop. Tot nu toe was het beeld steeds dat er sprake was geweest van een noodlottig ongeluk, zonder dat iemand blaam trof. Het Openbaar Ministerie had na onderzoek immers ook gesteld dat er geen sprake was geweest van verwijtbaar handelen. De CU-bewindsman en Commandant der Strijdkrachten, Dick Berlijn, hadden dat strafrechtelijke oordeel destijds aangegrepen om te benadrukken dat er generiek professioneel was gehandeld.

Nu is er dus twijfel of de defensietop en de politiek zelf wel de juiste keuzes hadden gemaakt. Dat vraagt om tekst en uitleg. Als een gebrek aan training door de druk ’om te leveren’ is gebagatelliseerd, is dat zeer ernstig. Om herhaling te voorkomen moeten dan zogezegd lessen uit het verleden worden geleerd

Bron: Telegraaf / Defensie (illustratief)