Bijleveld: Defensie dankzij TNO in Champions League innovatie

“Defensie zonder TNO is toch een beetje als Ajax zonder Frenkie de Jong. Een speler die zorgt voor de nodige creativiteit, die altijd vooruit denkt.” Minister Ank Bijleveld-Schouten roemde gisteren de innige band tussen de krijgsmacht en 1 van Nederlands meest gerenommeerde kennisinstituten. Ze deed dat bij de opening van de vernieuwde locatie TNO-Ypenburg.

De vooruitziende blik van TNO is goed zichtbaar in de nieuwbouw. Zo is er een laboratorium gericht op bescherming tegen laserdreigingen.

Een andere koploper in zijn soort is het nieuwe ballistische testcentrum voor het uittesten van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsuitrusting van militairen. Het beschikt onder meer over een schietbaan voor kleinkalibermunitie om producten als kogelwerende vesten en helmen te testen. Verder heeft de vernieuwde plek een laboratorium dat zich richt op explosievendetectie.
Stap voor blijven
Door vooruit te denken, stelt TNO zijn medespelers, onder wie Defensie, in staat om tegenstanders een stap voor te blijven. Bijleveld: “Zo’n speler laten wij niet gaan. Daar investeren we juist in. In de Defensienota hebben we aangekondigd extra te investeren in kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie.”

De geschiedenis leert dat het cruciaal is om alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen. Dat laatste wordt steeds moeilijker, stelde Bijleveld: “Want we leven in een tijdperk van technologische ontwikkelingen die zich snel opvolgen. Dat betekent dat ook wij ons constant moeten aanpassen om die vijand vóór te blijven. Om aangehaakt te blijven bij nieuwe ontwikkelingen is de samenwerking tussen Defensie en TNO cruciaal.”

Unieke radartechnologie
Daarbij doelde de minister naar eigen zeggen met name op de gebieden kunstmatige intelligentie, cyber en robotica. Door hiervoor samen met de industrie en kennisinstellingen defensietoepassingen te ontwikkelen.

Dit in combinatie met het versterken van traditioneel sterke Nederlandse industrieën zoals marinebouw en radartechnologie. Als voorbeeld noemde de minister de geïntegreerde sensormast die marineschepen een 360-graden-beeld geeft van zee- en luchtruim. Die is ontwikkeld door Thales Nederland, TNO en Defensie. Bijleveld: “Dat is in een notendop waar we voor gaan.”

Bron: Defensie

Nederland weerloos tegen gifgas

GAS-GAS-GAS… Een gifgas aanval op Nederland door een buitenlandse macht of terrorist, denk bijvoorbeeld aan de vergiftiging van de Russische dissident vorig jaar in Engeland, is succesvol. Nederland is namelijk totaal niet voorbereid op een aanval met gifgas. Dat stelt de directeur van TNO Defensie & Veiligheid Henk Geveke.

Niet meteen herkenbaar
Een probleem bij gifgas is dat je niet meteen weet waar het vandaan komt. Zo werd het gifgas in Engeland op de voordeur gesmeerd. Maar het kan bijvoorbeeld ook op een bankje in een park gesmeerd worden. Daar lopen allerlei mensen voorbij die het gas niet ruiken of zien.
Geen kennis
Een ander aspect volgens Geveke is dat niemand weet wie wat moet doen. De overheid niet, maar ook instanties als de politie, brandweer en ambulancediensten niet. TNO kan vaststellen welk gas is gebruikt en hoe groot het gevaar is. Hij maakt zich echter zorgen over het feit dat er niks geregeld over hoe je de kennis dan moet verspreiden.

Testlaboratoria
Op het complex van TNO in Den Haag wordt donderdag de nieuwbouw geopend door minister van Defensie Ank Bijleveld. Hier worden onder meer explosieven getest. In de vestiging in Rijswijk worden chemische, biologische en nucleaire middelen getest. Het is de bedoeling dat dit onderzoek op den duur ook naar Den Haag verhuist.

Aanpak
Geveke was onder de indruk van hoe de Britten het destijds hebben aangepakt. Hij vindt dat de overheid een en ander zou moeten organiseren omtrent de aanpak bij een gifgas aanval.

Bron: TNO / Defensie