Militairen ondersteunen politie bij terreuroefening

Het schietterrein van de Harskamp stond deze week in het teken van terreur. In het militaire ‘oefenstadje’ Oostdorp speelde zich de grootschalige terreuroefening Samen Sterker af. Bewakingseenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Landmacht kregen dagelijks te maken met incidenten doorspekte scenario’s. Ook speciaal opgeleide reservisten van het Korps Nationale Reserve oefenden mee.
De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. Tijdens de eerste uren daarna of bij dreiging daarvan is samenwerking tussen verschillende diensten van levensbelang. Om snel en daadkrachtig te handelen, trokken politie en ‘hulptroepen’ van de landmacht gezamenlijk op. In totaal streefden ongeveer 400 man het doel na om samenwerking en geoefendheid tussen beide partijen te bevorderen. Daarbij werden werkwijzen, procedures en communicatie op elkaar afgestemd.

Zo realistisch mogelijk
Een aanslag in België vormde 1 van de realistische scenario’s. Daarbij werden aanwijzingen gevonden voor opvolgende aanslagen in Nederland. De politie schaalde op en trof maatregelen op diverse fictieve locaties in Maastricht, Deventer, Apeldoorn, Den Haag en Middelburg. Omdat de inzet meer capaciteit vergde dan de politie had, werd de hulp van Defensie ingeroepen. Vervolgens werden in Oostdorp allerlei situaties geënsceneerd waarmee de betrokken diensten aan de slag konden.

Zo’n aanslag is erg realistisch, volgens hoofd bureau Nationale Operaties van 11 Luchtmobiele Brigade en medeorganisator luitenant-kolonel Hans van den Brink. “Dat maakt deze oefening heel zinvol. Vanwege de beschikbare tijd en ruimte krijgen de eenheden meer incidenten voor de kiezen dan bij een daadwerkelijke inzet is te verwachten. Ze worden nu flink geprikkeld en uitgedaagd.”

Bijdrage reservisten
Een deel van de militaire bijdrage aan Samen Sterker werd geleverd door 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade. Reservisten van de 3 bataljons van het Korps Nationale Reserve (Natres) vormden een ander deel. Het bijstaan van civiele autoriteiten bij crises en rampen hoort tot de kerntaken van Defensie. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie hebben afgesproken dat 9 pelotons op een afroeptijd van 6 uur klaarstaan om de Nationale Politie te ondersteunen bij Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers.

Alarmerings-app
Van den Brink: “De landmacht staat garant voor een paar honderd man ondersteuning binnen een paar uur “Dat wil je natuurlijk wel getraind hebben van tevoren.”
Onder voorbehoud van geschiktheid en beschikbaarheid wordt mogelijk ook personeel van de Natres voor deze taak gereed gesteld. In het afgelopen halfjaar selecteerde de Natres in dat kader al 300 leden. Ze zijn niet alleen bedoeld voor deze taak, maar ook voor trainingsweekenden met vertegenwoordigers van de politie. Verder wordt er samen gewerkt aan een alarmerings-app.

Bron: Defensie

Samenwerking politie en Defensie niet optimaal bij terreuroefening

De gemeente Amsterdan heeft belangrijke lessen getrokken uit de anti-terreuroefening van afgelopen november. Zo blijkt dat de nood- en hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulances, die bijna dagelijks samenwerken, elkaar blind weten te vinden, maar dat de samenwerking tussen onder meer politie en Defensie beter kan.
Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Op 8 en 9 november 2017 werd in opdracht van de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van Justitie) een grootschalige terrorisme-oefening gehouden in de stad. Er werd een scenario nagebootst waarin een groep gewapende mannen met een vrachtwagen op een groep mensen inreed.
Oefening
De Koninklijke Marine houdt van 9 tot en met 12 april een grootschalige antiterrorismeoefening in de havens van Amsterdam en IJmuiden. De oefening Port Defender 2018 speelt zich ook af op het Noordzeekanaal en op open zee.

Grootschalige oefening
Aan de oefening deden onder andere de gemeenschappelijke meldkamer, nood- en hulpdiensten op straat, eenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI), bewakingseenheden van defensie, crisisteams in het crisiscentrum onder het stadhuis en in het hoofdbureau van politie mee. Het was de eerste grootschalige terrorisme-oefening in Nederland, waarbij ook Defensie werd ingezet ter ondersteuning van de politie.

Samenwerking Defensie en politie
Hoewel er in de voorbereiding intensief gewerkt was aan de samenwerking tussen politie en Defensie bij terroristische aanslagen, bleek tijdens de oefening dat het toch lastig was om de twee diensten goed samen te laten werken. Ook bleek dat het optreden in een stadsomgeving een stuk anders is dan in het gebied waarin Defensie normaal gesproken operereert. Er was bijvoorbeeld weinig tijd voor het opbouwen van ‘locatiekennis en -gevoel’.

Scheiden van relevante informatie
Ook bleek het een uitdaging om hulpverlening en mogelijke relevante opsporingsinformatie die bij de meldkamer binnenkwam goed te scheiden en duurde het relatief lang voordat er door de hulpdiensten werd opgeschaald naar GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) en later naar GRIP 3. Tevens duurde de hulpverlening van slachtoffers relatief lang, omdat het voor de meldkamer en politie lang onduidelijk was of de situatie veilig was.

Moeizame samenwerking DSI
De DSI wist te terroristen in de oefening snel uit te schakelen, maar de afstemming en samenwerking tussen de speciale eenheid en de overige hulpdiensten verliep moeizaam. Dit kwam voornamelijk omdat de diensten bepaalde verwachtingen van elkaar hadden. Ook leidde het gebruik van bepaalde vaktermen tot verwarring in de communicatie.

Verbeterpunten
Een deel van de verbeterpunten zullen door de driehoek en de Veiligheidsregio worden opgepakt. Andere zaken zullen moeten worden opgepakt door nationale diensten, zoals de Nationale Politie, Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ‘lk vind het van groot belang dat de lessen uit deze oefening verder worden uitgewerkt en omgezet in concrete acties’, aldus de burgemeester.

Bron: AT5 / Defensie (foto illustratief)