Surinaams Instituut voor Defensie Opleidingen doet inspiratie op bij Nederlandse Defensie Academie

Afgevaardigden van de Surinaamse Defensie organisatie hebben de afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kwam voort uit de wens van beide krijgsmachten om de banden aan te halen. Hiervoor werd vorig jaar door de ministers van Defensie van beide landen een intentieverklaring getekend.

De samenwerking tussen beide militaire opleidingsinstituten maakt een belangrijk onderdeel uit van deze intentieverklaring. Het bezoek markeerde bovendien de formele start van dit project, dat deel uitmaakt van het rijksbrede zogenoemde Makandra-programma. Dit is gericht op het verlenen van technische assistentie aan Suriname. Makandra betekent in het Surinaams ‘samen optrekken’. Doel van het bezoek was een brede inventarisatie van de mogelijkheden voor samenwerking.

De commandant van het Surinaamse Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), kolonel Justus Hew A Kee en Rinoe Lachman, penhouder van het project bij het Surinaamse ministerie van Defensie, reisden in dit kader af naar Nederland. Zij kregen in Breda en Den Haag informatie over de Nederlandse officiersopleidingen, leiderschap, taal, militaire historie en wetenschappelijk onderwijs & onderzoek. Vervolgens is bekeken op welke manier de instituten met elkaar kunnen samenwerken.

“Het is nu zaak om aan de hand van prioritering en afweging de juiste keuzes te maken”, aldus Hew A Kee. “Versterking van het IDO zal leiden tot verdere versterking van het nationale leger. Dat zal daardoor beter in staat zijn om zijn wettelijke taken uit te voeren.”

Jonge organisatie
Het IDO is nog een erg jonge organisatie. De opzet van het instituut biedt nog ruimte voor verdere verbetering. Ook sluit het huidige curriculum van de opleiding tot officier nog niet volledig aan op het profiel van de Surinaamse officier. “Als jong instituut binnen een kleine krijgsmacht met beperkte middelen kunnen we niet alles tegelijk”, zo merkte Hew A Kee op. “Maar met hulp van de NLDA kunnen we wel betrekkelijk snel grote stappen maken in onze ontwikkeling.”

Het bezoek werd vandaag afgesloten met een bezoek aan de commandant van de NLDA generaal-majoor Richard Oppelaar.

De bevindingen van het verkennende bezoek worden de komende maanden gezamenlijk verder uitgediept. De NLDA en het IDO hebben afgesproken om voor het einde van dit jaar een concreet actieplan op te leveren, waarin de beoogde samenwerking wordt vormgegeven.

Bron: defensie.nl

Militaire samenwerking met Suriname is win-win situatie

Nederlandse militairen gaan voor het eerst in 12 jaar weer trainen in de jungle van Suriname. Zo’n 120 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers volgen in mei en juni de loodzware Jungle Warfare (Instructors) Course. Daarnaast leveren nog zo’n 130 militairen ondersteuning.

De training in het Surinaamse oerwoud past in een hernieuwde militaire samenwerking tussen beide landen. Om die kracht bij te zetten kwamen ‘rode baretten’ en mariniers vandaag in Schaarsbergen bijeen met onder anderen de Surinaamse ambassadeur.

Bevestiging vriendschap
Nederland en Suriname maakten vorig jaar afspraken op defensiegebied. Nederland zegde onder meer ondersteuning toe bij de opleiding en training van het militaire kader en bij de ontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht.

Relatie
Bij die gelegenheid besprak Defensieminister Krishna Mathoera de mogelijkheid om de jungletraining weer gezamenlijk in Suriname te organiseren. “De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan het herstel van onze relatie en bevestigen onze vriendschap”, zei toenmalig minister Ank Bijleveld destijds.

Genadeloos
Tot 2010 oefenden Nederlandse militairen regelmatig in het oerwoud van Suriname. Nadien werden de wildernissen van Frans Guyana en Belize decor van deze trainingen.

Jungletrainingen zijn er voor mariniers, commando’s en militairen van de luchtmobiele brigade. Deze eenheden worden namelijk voorbereid om in extreme omstandigheden op te treden: van de woestijn in de Sahel tot de bevroren vlaktes rond de poolcirkel. Geen van deze gebieden is overigens zo genadeloos als de jungle: hitte, extreem hoge luchtvochtigheid, levensgevaarlijke planten en dieren. Tel daarbij op de dichte begroeiing die het zicht ontneemt en verplaatsingen en navigeren bijna onmogelijk maken. Oftewel, het oerwoud op zichzelf is al een vijandelijke omgeving.

Bouwprojecten
De Nederlandse militairen maken bij de training gebruik van de Surinaamse expertise. Als wederdienst voeren Nederlandse militairen enkele bouwprojecten uit rondom het oefengebied, waaronder het plaatsen van een brug.
De eerste militairen vertrekken komend weekend uit Nederland voor de voorbereidingen in Suriname. In mei volgt de rest. Het benodigd materieel wordt over zee vervoerd.