Staatssecretaris bezoekt Duitse collega’s

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser ontmoette gisteren in Berlijn haar Duitse ambtgenoten Katrin Suder en Gerd Hoofe. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken. Duitsland en Nederland zijn trouwe defensiepartners en streven een verdere versterking van de onderlinge militaire samenwerking na.

Die militaire samenwerking zorgt ervoor dat beide krijgsmachten meer capaciteiten ter beschikking krijgen en efficiënter kunnen werken. “Samenwerking is belangrijk, want het levert beide landen aanzienlijke voordelen op. We vergroten het inzetvermogen, delen kennis en vergroten onze slagkracht”, aldus Visser.
Er is onder meer gesproken over nadere maritieme samenwerking en de mogelijkheden tot coöperatie bij grote materieelprojecten. Ook heeft zij zich laten informeren over de manier waarop Duitsland op de huidige krappe arbeidsmarkt militairen werft.
43 Gemechaniseerde Brigade wordt door een ‘integratie-appèl’ opgenomen in de 1. Panzerdivision. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif draagt officieel het vaandel over aan de Inspekteur des Heeres Generalleutnant Jörg Vollmer (maart 2016).

Samenwerking
Nederland is na Frankrijk de belangrijkste Europese defensiepartner van Duitsland. De samenwerking tussen beide landen gaat dan ook ver. Zo zijn eenheden geïntegreerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Duitse Division Schnelle Kräfte waar 11 Luchtmobiele Brigade sinds 2016 deel van uit maakt. 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte is sindsdien geïntegreerd met de 1. Duitse Panzerdivision. Als onderdeel van dit project maakt een Duits tankbataljon deel uit van de Nederlandse brigade en bemant Nederlandse personeel één van de tankeskadrons.
Als het om de marine gaat heeft Duitsland sinds 2016 recht op medegebruik van het het Joint Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman en wordt het Duitse Seebattalion samen met eenheden van de marine geïntegreerd in een amfibische taakgroep. De samenvoeging van de luchtverdediging begon in 2017. Een Duitse luchtverdedigingseenheid integreerde toen in het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC).

Bron: Defensie

Problemen bij Defensie vereisen minister met meer ervaring

Arm Defensie. Nadat iedereen over elkaar heen is gevallen om te vertellen hoe slecht de Nederlandse krijgsmacht eraan toe is, worden nu opnieuw twee bewindslieden aangesteld die vrijwel geen enkele ervaring hebben met de materie. Dochter zijn van een beroepsofficier mag dan een handige kwaliteit zijn – je veronderstelt begrip van de militaire mindset – en werk voor de Stichting Oorlogsgraven een wat macaber aanknopingspunt, maar het is beslist onvoldoende om de stevige beslissingen te nemen die gaan over leven en dood, laat staan een heroriëntatie van onze defensie te bewerkstelligen.
Hoe werkt de NAVO, wat is het Force Generation-proces, wat kan ik doen met een onderzeeër, welke vragen moet ik stellen over een militair veldhospitaal om de kwaliteit te kunnen inschatten, wat moet ik mij voorstellen bij een operatie van special forces om een vliegtuigcrashsite te beveiligen, etcetera. Als er geen enkel idee is hoe een en ander in zijn werk gaat, is uiterst moeilijk adequaat overleg te voeren met de militaire commandanten of een koers in parlement te verdedigen. Deze benoemingen getuigen van gebrek aan begrip voor de ernst van de situatie waarin het ministerie van Defensie en de krijgsmacht zich bevinden. Arm Defensie.

Maarten de Sitter
oud-NAVO-ambtenaar

Bron: NRC / Defensie