Defensie en UWV mikken op inzet reservisten

“UWV en Defensie zetten zich ieder op hun eigen manier in om Nederland een land te maken waarin mensen graag wonen” Dit zei Jose Lazeroms, lid raad van bestuur UWV, op het hoofdkantoor te Amsterdam. Zij ontving gisteren van staatssecretaris Barbara Visser het 1e exemplaar van de Handreiking reservisten bij UWV.

Het boekje geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken over hun inzet. Dit moet de inzet vergemakkelijken van UWV-werknemers als reservist. Beide organisaties spraken bovendien af om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Verankerd in de maatschappij
Staatssecretaris Visser benadrukte dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Om altijd en overal over voldoende en gekwalificeerd personeel te beschikken, streeft Defensie naar samenwerking met externe partners. Dit én het delen van capaciteiten heeft de voorkeur boven concurreren om schaars personeel, aldus de staatssecretaris. Visser: “De intentie van het reservist-zijn is samenwerking en met hun inzet verankert Defensie zich bovendien in de maatschappij.”

Defensie heeft de ambitie om het aantal en de inzet van reservisten te verhogen. Door meer gebruik te maken van reservisten neemt het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht toe. Zo kan Defensie effectiever inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. UWV steunt deze ambitie en geeft medewerkers die reservist zijn (of dat willen worden) hiervoor de ruimte.

Opmaat delen capaciteit
Eerder werden al handreikingen opgesteld voor reservisten bij het Rijk, de waterschappen, de provincies en gemeenten. Defensie werkt op dit moment aan een handreiking voor het bedrijfsleven. De handreikingen vormen daarnaast een 1e stap naar het delen van capaciteiten met civiele partijen.

Bron: Defensie

Staatssecretaris Visser ‘pitcht’ defensiebelang bij bedrijfsleven VS en Nederland

“Innovatie is onze gemeenschappelijke deler. Net als de wil om samen te werken. Dat zit u allen in het bloed.” Staatssecretaris Barbara Visser sprak dinsdag in Wassenaar voor een ondernemend publiek. Haar toehoorders waren bestuursleden van grote Amerikaanse bedrijven in Nederland en Nederlandse ondernemingen met belangen in de Verenigde Staten.

Volgens Visser vraagt de veranderende veiligheidsomgeving om nieuwe oplossingen, met nieuwe technologie als onmisbaar element. Defensie heeft inmiddels ook weer financiële ruimte om te investeren in kennis en innovatie. Dat geld wordt ook gebruikt om te onderzoeken of technologie echt werkbaar is en om dreigingen van de toekomst het hoofd te bieden.
Creativiteit, kennis en lef
“Net als bij u heeft innovatie voor Defensie prioriteit.” Visser zei daarbij te geloven in de kracht van samenwerken. Defensie weet wel hoe ze het land moet verdedigen, stelde ze. Maar ondernemers hebben volgens haar net dat stukje creativiteit, kennis en lef dat helpt potentiële tegenstanders nóg slimmer af te zijn. “Wij hebben uw capaciteiten nodig.”

Als aansprekend voorbeeld noemde Visser de operationele testfase van de F-35. De Koninklijk Luchtmacht, Verenigde Staten, Groot-Brittannië én industrie ontwikkelen het toestel samen verder. Een voorbeeld op kleinere schaal is Delft Dynamics, winnaar van de laatste Defensie Innovatie Competitie. Het bedrijf ontwikkelt momenteel een prototype U-drone dat onder meer informatie onder de grond verzamelt.

Industrie versterken
Het kabinet wil sowieso Nederlandse bedrijven laten groeien in militaire kennis en technologie. Andersom zoeken de Verenigde Staten nieuwe betrouwbare leveranciers om hun industriële basis minder afhankelijk maken. Visser ziet dan ook mogelijkheden om elkaar te vinden in deze unieke sector.

Uitdaging voor gezamenlijke veiligheid
“Laat geen kansen liggen en werk samen met Defensie”, besloot ze haar betoog. “Zie de soms ongrijpbare procedures als een uitdaging. Voor onze gezamenlijke veiligheid, gezamenlijke economie en ons hechte bondgenootschap.”

Bron: Defensie