Weer overleg tussen Defensie en Zeeland over kazerne Mariniers

Voor de tweede keer is er overleg tussen staatssecretaris Barbara Visser van Defensie en Zeeuwse bestuurders over de marinierskazerne. De verwachtingen voor het overleg op het ministerie zijn niet hoog gespannen.

Het kabinet heroverweegt de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. Belangrijkste reden daarvoor is het verzet van de mariniers. Dat leidt ertoe dat veel zeesoldaten het Korps verlaten. Dat baart het ministerie ernstige zorgen.

Zeeland houdt tot dusver vast aan de komst van de kazerne met circa 1800 mariniers. De afspraak daarover is al in 2012 gemaakt. Als de mariniers niet naar Vlissingen verhuizen, zal Zeeland moeten worden gecompenseerd.

Visser wil voor eind volgende maand een besluit nemen over de verhuizing. Naar verluidt zal de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn verhuizen.

De Zeeuwen zijn boos dat ze uit de media hebben moeten vernemen dat de verhuizing waarschijnlijk niet doorgaat. Visser heeft eerder tijdens een bijeenkomst in Zeeland gezegd de gang van zaken te betreuren.

Bestuurders van de provincie Zeeland, het waterschap en de gemeente Vlissingen komen naar Den Haag.

Bron: zeelandnet.nl
Defensie en UWV mikken op inzet reservisten

“UWV en Defensie zetten zich ieder op hun eigen manier in om Nederland een land te maken waarin mensen graag wonen” Dit zei Jose Lazeroms, lid raad van bestuur UWV, op het hoofdkantoor te Amsterdam. Zij ontving gisteren van staatssecretaris Barbara Visser het 1e exemplaar van de Handreiking reservisten bij UWV.

Het boekje geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken over hun inzet. Dit moet de inzet vergemakkelijken van UWV-werknemers als reservist. Beide organisaties spraken bovendien af om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Verankerd in de maatschappij
Staatssecretaris Visser benadrukte dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Om altijd en overal over voldoende en gekwalificeerd personeel te beschikken, streeft Defensie naar samenwerking met externe partners. Dit én het delen van capaciteiten heeft de voorkeur boven concurreren om schaars personeel, aldus de staatssecretaris. Visser: “De intentie van het reservist-zijn is samenwerking en met hun inzet verankert Defensie zich bovendien in de maatschappij.”

Defensie heeft de ambitie om het aantal en de inzet van reservisten te verhogen. Door meer gebruik te maken van reservisten neemt het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht toe. Zo kan Defensie effectiever inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. UWV steunt deze ambitie en geeft medewerkers die reservist zijn (of dat willen worden) hiervoor de ruimte.

Opmaat delen capaciteit
Eerder werden al handreikingen opgesteld voor reservisten bij het Rijk, de waterschappen, de provincies en gemeenten. Defensie werkt op dit moment aan een handreiking voor het bedrijfsleven. De handreikingen vormen daarnaast een 1e stap naar het delen van capaciteiten met civiele partijen.

Bron: Defensie