Defensie start met vervanging luchtverdedigingsysteem MRAD

Defensie start dit jaar met het project Vervanging Medium Range Air Defence (MRAD). ‘Het gaat om de vervanging van de huidige luchtverdedigingsraketten en lanceerinstallaties voor de middellange afstand (tot 50 kilometer)’, zo meldt Defensie.

Medio 2025
‘Het 1e nieuwe materieel van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando wordt vanaf medio 2025 verwacht. Staatssecretaris Barbara Visser informeerde de Kamer maandag over dit voornemen’, aldus Defensie.

MRAD
MRAD heeft een essentiële rol in de grondgebonden luchtverdediging en daarmee de bescherming van eenheden, objecten en gebieden. Het beschermt tegen aanvallen van vliegtuigen, helikopters, grote unmanned aircraft systems (UAS) en kruisvluchtwapens. De technische ontwikkeling en verspreiding hiervan neemt snel toe. Dit in combinatie met de ontwikkeling van de wereldwijde veiligheidssituatie maakt dat het belang van MRAD alleen maar toeneemt.

NASAMS-2
De huidige capaciteit bestaat uit het NASAMS-2 (Norwegian advanced surface to air missile system II) en de AIM-120B AMRAAM (advanced medium range air to air missile). Zowel de raketten als de lanceerinstallatie bereiken tussen 2023 en 2025 het einde van hun technische levensduur.
Eisen
Om relevant te blijven moet de nieuwe capaciteit kleinere en snellere doelen op een grotere afstand kunnen onderscheppen. Daarnaast moet het nieuwe systeem mobieler, flexibeler en sneller zijn. De betere mobiliteit van de lanceerinstallatie wordt geregeld vanuit het nu lopende programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. Het nieuwe systeem moet het liefst door minder mensen zijn te bedienen én beschermd zijn tegen cyberdreiging en elektronische oorlogvoering.

Military off the shelf-producten
Het project voorziet niet alleen in lanceerinstallaties en raketten, maar ook in opleidings- en trainingsmiddelen en de integratie in het huidige Army Ground Based Air Defence System. Defensie kijkt voor dit project naar samenwerking tussen publieke en private partijen, zowel nationaal als internationaal. Er wordt uitgegaan van zogenoemde military off the shelf-producten. Dit zijn bestaande, beproefde middelen waarbij de risico’s laag zijn. Met het project is tussen de 100 miljoen en 250 miljoen gemoeid.

Bron: blik op nieuws

KlussenKlussen

Defensie trekt 20 miljoen uit om huizen rond vliegbasis te beschermen tegen overlast van helikopters

Het Ministerie van Defensie trekt 20 miljoen uit om huizen rondom vliegbasis Gilze-Rijen aan te passen. Dat heeft staatsecretaris Barbara Visser van Defensie de omwonenden laten weten. Het geld is bedoeld voor omwonenden die last hebben van geluid en trillingen van helikopters en kan gebruikt worden voor reparatie van scheuren en geluidsisolatie. dit meldt Omroep Brabant

Al jaren wordt er in de gemeente Gilze en Rijen gesproken over een nieuw luchthavenbesluit voor de vliegbasis. Als er toestemming komt voor jachtvliegtuigen om gebruik te maken van de voormalige Vliegbasis De Peel, dan betekent dat voor Gilze-Rijen de zogeheten reserveveldfunctie verdwijnt. De basis kan dan niet meer tijdelijk gebruikt worden voor vliegtuigen of helikopters van een andere vliegbasis.

Het definitieve besluit daarover wordt pas in 2024 verwacht. Ondertussen wil Defensie toch al geld beschikbaar stellen voor bewoners van huizen die last hebben van de helikopters.

Defensie wil 201 woningen isoleren, maar de gemeente zegt dat er veel meer woningen last hebben van de vliegbasis.

Donderdag 17 september gaat Defensie in gesprek met omwonenden.