Dutchbat-militairen: aangifte tegen Defensie

Dutchbat-militairen die gelegerd waren in Potocari, Srebrenica, doen aangifte tegen het ministerie van Defensie van mishandeling en poging zware mishandeling. Kern van de aangifte is dat ze tijdens hun missie onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan onder meer asbest, andere giftige stoffen en straling, meldt EenVandaag.
De Dutchbatters verbleven in 1994 en 1995 op het terrein van een oude accu-fabriek, waar bergen asbest, andere chemicaliën en een vat met daarop de waarschuwing ’nucleair’ lagen. Volgens oud-commandant Dutchbat III, Thom Karremans, hadden de militairen „nooit gelegerd mogen worden in een zwaar beschadigde en vervuilde accufabriek.” „Er lag veel meer rotzooi, gif, dan Dutchbat wist”, zegt hij.

Het ministerie van Defensie laat in en reactie weten dat het personeel „geen onverantwoord risico voor de gezondheid heeft gelopen.” Wel stelt Defensie dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

‘Dutchbatters laten megaclaim tegen de staat vallen’

Een miljoenenclaim van Dutchbat III-veteranen aan het adres van Defensie is van de baan. De oud-strijders trekken hun eis om schadevergoeding in, omdat ze er voldoende vertrouwen in hebben dat het ministerie zich zal inzetten voor eerherstel en goede nazorg, bevestigt hun advocaat Michael Ruperti berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens Defensie zijn de veteranen nauw betrokken bij het onderzoek. ,,Een onderzoek dat duidelijk moet maken wat Defensie nog meer kan doen aan erkenning en zorg voor deze groep veteranen. Defensie hoopt dat dit hen helpt bij het verwerken van wat hen destijds is overkomen”, aldus een woordvoerder vanochtend. De oplossingen waarmee de onderzoekers moeten komen, moeten volgens de minister ,,recht doen aan de behoeften van veteranen”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld in de Veteranennota 2017-2018, die vorige week openbaar werd.
Massaclaim
In totaal schaarden 230 ex-Dutchbatters zich achter het initiatief om via een massaclaim rehabilitatie af te dwingen. Ze eisten 1000 euro voor elk jaar dat is verstreken sinds de val van Srebrenica in 1995. In totaal zou het dan om dik 8 miljoen euro gaan.

De veteranen zien nu toch af van die claim omdat ze vinden dat minister Bijleveld (Defensie) een goede stap in de richting van eerherstel heeft gezet. De uitkomsten hiervan moeten de basis vormen voor een goede oplossing voor de veteranen van wie de missie traumatisch verliep.

Doordringen
Volgens advocaat Michael Ruperti, die sinds 2016 met Defensie in overleg was over het dossier, was het de Dutchbatters nooit om geld te doen. ,,Dat was vooral een drukmiddel om Defensie ervan te doordringen dat er echt nog wat moet gebeuren om deze groep recht te doen”, aldus Ruperti in De Telegraaf.

Het Nederlandse bataljon Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in Srebrenica toen de enclave werd ingenomen door de Bosnische Serven. Die vermoordden uiteindelijk bijna 8400 moslimmannen en -jongens.

Bron: AD / Defensie