Internationaal special forces-hoofdkwartier (SOF) maakt zich op voor NAVO-inzet

Voor het internationaal samengestelde Special Operations Forces hoofdkwartier is een bijzonder jaar van start gegaan. 2020 staat in het teken van trainen om in 2021 stand-by te staan voor de NATO Response Force (NRF). Het is dan voor het eerst dat 3 landen gezamenlijk een hoofdkwartier vormen dat SOF-operaties (special operations forces) van de NRF aanstuurt.




Het Composite Special Operations Component Command, (C-SOCC) wordt grotendeels gevormd door België, Denemarken en Nederland. Reden voor de oprichting van een speciaal internationaal SOF-hoofdkwartier is de toenemende vraag naar deze capaciteit en tegelijkertijd een tekort binnen de NAVO om zo’n hoofdkwartier vorm te geven. Om gecertificeerd te worden als SOF-hoofdkwartier van de NRF doet het C-SOCC in 2020 mee aan een hele serie oefeningen. Afgelopen week vond de kick off-conferentie plaats in het Deense Aalborg.

Voor het eerst samengebracht
C-SOCC staat onder bevel van Denemarken. Commandant is de Deense generaal-majoor Peter Boysen. Hij geeft normaal leiding aan de Deense evenknie van het Netherlands Special Operations Command. “Met deze conferentie zijn voor het eerst de landen samengebracht die deel uitmaken van het hoofdkwartier. Zo krijgen we een gemeenschappelijk begrip van hoe ver het werk is gevorderd en wat er nog nodig is om het hoofdkwartier in te zetten in de NAVO-context.”

Kabinet steekt extra geld in Defensie

Het kabinet steekt tussentijds extra geld in Defensie. Structureel gaat het om € 162 miljoen extra per jaar. Het bedrag loopt op tot € 461 miljoen en in totaal gaat het om € 1,5 miljard tot 2024. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Met het extra geld wordt geïnvesteerd in personeel en een volgende stap gezet in het realiseren van afspraken die in NAVO-verband zijn gemaakt.

Topprioriteit
Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten noemt het een mooie en betekenisvolle stap: “Dit extra geld laat zien dat Defensie tot de topprioriteiten van dit Kabinet behoort. Het Kabinet neemt de huidige dreigingen serieus en hecht groot belang aan onze veiligheid. Ook laat Nederland hiermee zien dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn.”




Nationaal Plan
Het kabinet heeft de extra investeringen in Defensie al december 2018 in het Nationaal Plan voor de NAVO aangekondigd. Dit gebeurde op basis van afspraken uit 2014 om de lasten binnen het bondgenootschap evenwichtiger te verdelen en de slagkracht van de NAVO en de EU te versterken. Bijleveld-Schouten: “De afspraak is om het Defensiebudget in 10 jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen. Met deze stap zijn we daar nog niet. Vervolgstappen blijven daarom nodig.”

Verdeling
Bij de verdeling van het extra geld zijn de behoeften van de NAVO leidend. Ook wordt er geïnvesteerd in personeel. In december heeft het kabinet op basis van capaciteitendoelstellingen van de NAVO 5 prioriteiten gesteld: extra F-35’s, meer vuurkracht op land en op zee, meer ondersteuning voor special forces en uitbreiding van de cyber- en inlichtingencapaciteit. Het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota is onvoldoende om te investeren in alle prioriteiten. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat gebeurt de komende maanden.

Bron: Defensie