Kabinet steekt extra geld in Defensie

Het kabinet steekt tussentijds extra geld in Defensie. Structureel gaat het om € 162 miljoen extra per jaar. Het bedrag loopt op tot € 461 miljoen en in totaal gaat het om € 1,5 miljard tot 2024. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Met het extra geld wordt geïnvesteerd in personeel en een volgende stap gezet in het realiseren van afspraken die in NAVO-verband zijn gemaakt.

Topprioriteit
Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten noemt het een mooie en betekenisvolle stap: “Dit extra geld laat zien dat Defensie tot de topprioriteiten van dit Kabinet behoort. Het Kabinet neemt de huidige dreigingen serieus en hecht groot belang aan onze veiligheid. Ook laat Nederland hiermee zien dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn.”
Nationaal Plan
Het kabinet heeft de extra investeringen in Defensie al december 2018 in het Nationaal Plan voor de NAVO aangekondigd. Dit gebeurde op basis van afspraken uit 2014 om de lasten binnen het bondgenootschap evenwichtiger te verdelen en de slagkracht van de NAVO en de EU te versterken. Bijleveld-Schouten: “De afspraak is om het Defensiebudget in 10 jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen. Met deze stap zijn we daar nog niet. Vervolgstappen blijven daarom nodig.”

Verdeling
Bij de verdeling van het extra geld zijn de behoeften van de NAVO leidend. Ook wordt er geïnvesteerd in personeel. In december heeft het kabinet op basis van capaciteitendoelstellingen van de NAVO 5 prioriteiten gesteld: extra F-35’s, meer vuurkracht op land en op zee, meer ondersteuning voor special forces en uitbreiding van de cyber- en inlichtingencapaciteit. Het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota is onvoldoende om te investeren in alle prioriteiten. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat gebeurt de komende maanden.

Bron: Defensie

Special Forces hoofdkwartier in Nederland, Belgie en Denemarken

België, Denemarken en Nederland leveren een snel inzetbaar NAVO-hoofdkwartier voor het aansturen van speciale operaties. Het bondgenootschap heeft een fors tekort aan deze capaciteit. Voor het eerst leveren 3 landen samen zo’n special forces-hoofdkwartier aan de NAVO. De 3 Defensieministers tekenden de overeenkomst hiertoe tijdens het NAVO-overleg, vandaag en morgen in Brussel.

Het zogenoemde Composite Special Operations Component Command (CSOCC) komt in 1e instantie onder Deense leiding. Het hoofdkwartier stuurt tot 6 speciale operaties taakgroepen en 1 speciale luchttaakgroep aan. Dit als onderdeel van een militaire operatie zoals Resolute Support in Afghanistan.

Minister Ank Bijleveld: “Het belang van en de vraag naar SOF is de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen. Met onze deelname aan dit hoofdkwartier leveren wij de NAVO belangrijke schaarse capaciteit.”

Nederland gaat de aansturing van de Special Operations Forces (SOF) ook bundelen. Het gaat hierbij om speciale eenheden van het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en in de toekomst speciale eenheden van de luchtmacht. Het Special Operations Command (SOCOM) is nodig voor een betere planning en aansturing van speciale operaties.

Irak/Bagdad, 27 oktober 2015..Commando’s geven een verkorte commando opleiding aan Iraakse Militairen..Waarna ze een specialisme kunnen volgen, waar de sniper opleiding 1 van is.

Sprong voorwaarts
Met het SOCOM maakt Defensie een sprong voorwaarts qua kwaliteitsborging, toetsing en efficiëntie op het gebied van opleidingen en training. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in het voorzien van ondersteuning voor SOF-operaties, zoals specifiek getrainde en uitgeruste helikoptereenheden.
Speciale operaties kenmerken zich doordat ze effecten bereiken op politiek/militair strategisch niveau. SOF zijn zeer geschikt voor gerichte interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, terrorismebestrijding en tegen irregulier opererende tegenstanders. Ze onderscheiden zich door hun flexibiliteit, de hoge mate van zelfstandig optreden, de kleine footprint en grote precisie.