Nieuw bij Defensie: Nederlands Special Operations Command (SOCOM) (video)

Terwijl Special Operations Forces (SOF) steeds belangrijker worden, is die capaciteit op nationaal niveau nu nog versnipperd. Dat is lastig bij een compleet SOF-optreden omdat dit steeds vaker geïntegreerd met andere delen van de krijgsmacht gebeurt. Verder is er gebrek aan belangrijke en gegarandeerde ondersteuning. Het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) moet uitkomst bieden. Het is vandaag opgericht.

Grote precisie
SOF-operaties onderscheiden zich niet alleen door flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandig optreden. Deze inzet staat ook garant voor een kleine footprint en grote precisie. De speciale troepen zijn zeer geschikt voor interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, bij terrorismebestrijding en tegenover irregulier opererende tegenstanders. SOF vervullen verder een prominente rol bij beeldopbouw in de pre-conflictfase en bij capaciteitsopbouw om conflicten te voorkomen.
Noodzakelijke ondersteuning
NLD SOCOM is een operationele staf die alle Nederlandse SOF-operaties plant, aanstuurt, uitvoert en evalueert. De nieuwe eenheid versterkt daarmee het Korps Commandotroepen van de landmacht en de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) van de marine.

Gezamenlijk en geïntegreerd
NLD SOCOM krijgt maritieme, land- en lucht SOF-eenheden onder bevel. Daardoor is het makkelijker gezamenlijk en geïntegreerd te trainen, speciale eenheden gereed te stellen en ze te voorzien van noodzakelijke ondersteuning met bijvoorbeeld helikopters.

NLD SOCOM is overigens geen nieuw, op zichzelf staand krijgsmachtdeel. Het KCT en de MARSOF vallen nog steeds onder respectievelijk de landmacht en marine als het gaat om werving, opleiding en materiële gereedheid.

In 2020 volledig operationeel
Het is de bedoeling dat het NLD SOCOM, uiterlijk in 2020 volledig operationeel is. Daarnaast doet Defensie met de nieuwe eenheid iets aan het tekort van Command & Control (C2) bij de NAVO. In 2020 is het namelijk ook mogelijk een uitzendbare operationele SOF Command & Control (C2)-capaciteit te leveren, die in NAVO-verband SOF operaties aanstuurt. Die door de NAVO opgedragen taak wil Defensie samen met België en Denemarken onderbrengen in een zogenoemd Composite Special Operations Component Command (CSOCC). De drie partners hebben de intentie deze capaciteit aan te bieden voor de NATO Responce Force (NRF) 2021.

De vraag naar SOF neemt in de toekomst naar verwachting verder toe.

Bron: Defensie

Special Forces hoofdkwartier in Nederland, Belgie en Denemarken

België, Denemarken en Nederland leveren een snel inzetbaar NAVO-hoofdkwartier voor het aansturen van speciale operaties. Het bondgenootschap heeft een fors tekort aan deze capaciteit. Voor het eerst leveren 3 landen samen zo’n special forces-hoofdkwartier aan de NAVO. De 3 Defensieministers tekenden de overeenkomst hiertoe tijdens het NAVO-overleg, vandaag en morgen in Brussel.

Het zogenoemde Composite Special Operations Component Command (CSOCC) komt in 1e instantie onder Deense leiding. Het hoofdkwartier stuurt tot 6 speciale operaties taakgroepen en 1 speciale luchttaakgroep aan. Dit als onderdeel van een militaire operatie zoals Resolute Support in Afghanistan.

Minister Ank Bijleveld: “Het belang van en de vraag naar SOF is de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen. Met onze deelname aan dit hoofdkwartier leveren wij de NAVO belangrijke schaarse capaciteit.”

Nederland gaat de aansturing van de Special Operations Forces (SOF) ook bundelen. Het gaat hierbij om speciale eenheden van het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en in de toekomst speciale eenheden van de luchtmacht. Het Special Operations Command (SOCOM) is nodig voor een betere planning en aansturing van speciale operaties.

Irak/Bagdad, 27 oktober 2015..Commando’s geven een verkorte commando opleiding aan Iraakse Militairen..Waarna ze een specialisme kunnen volgen, waar de sniper opleiding 1 van is.

Sprong voorwaarts
Met het SOCOM maakt Defensie een sprong voorwaarts qua kwaliteitsborging, toetsing en efficiëntie op het gebied van opleidingen en training. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in het voorzien van ondersteuning voor SOF-operaties, zoals specifiek getrainde en uitgeruste helikoptereenheden.
Speciale operaties kenmerken zich doordat ze effecten bereiken op politiek/militair strategisch niveau. SOF zijn zeer geschikt voor gerichte interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, terrorismebestrijding en tegen irregulier opererende tegenstanders. Ze onderscheiden zich door hun flexibiliteit, de hoge mate van zelfstandig optreden, de kleine footprint en grote precisie.