D66 wil meer militairen met andere culturele achtergrond en meer vrouwen

Een kwart van het personeel bij Defensie moet niet wit, man of hetero zijn. Er moeten meer militairen komen met een andere culturele achtergrond en meer vrouwen. D66 vindt dat de krijgsmacht meer moet letten op diversiteit en dat ook moet vastleggen.

Daarvoor wil D66-Kamerlid Salima Belhaj bij het debat over de begroting van Defensie een motie indienen, waarin ze minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vraagt de Kamer jaarlijks te rapporteren. Volgens Belhaj leggen de recent bekend geworden incidenten bij Defensie de noodzaak voor meer diversiteit bloot. ,,Dat heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Grondige maatregelen zijn nodig om een veilige omgeving en cultuur op de werkvloer bij Defensie te garanderen. Dat vraagt om meer diversiteit en frisse aanwas, zodat de gesloten cultuur doorbroken wordt.”
Belhaj vindt dat Defensie van marine tot luchtmacht én bij ondersteunend personeel niet alleen de voorkeur moet geven aan nieuw personeel met een andere culturele achtergrond, maar ook aan vrouwen, jongeren en ouderen en aan mensen met een arbeidshandicap. Seksuele geaardheid wordt door Belhaj niet expliciet vermeld in de motie. Volgens D66 kan niemand worden verplicht hun geaardheid vast te leggen. Bij een allochtone achtergrond kan dat wel, stelt de partij, door bijvoorbeeld naar het geboorteland of het geboorteland van ouders of grootouders te vragen.

Dominant
Begin 2017 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat Defensie een groepscultuur kent die zo dominant is, dat als mensen afwijken van de norm man, wit en hetero (vaak) niet geaccepteerd worden. Belhaj: ,,Veel mensen krijgen te maken met pesterijen en uitsluiting, tot soms mishandeling aan toe. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ook al je afwijkt van stereotypen. Er moet een einde komen aan de assimilatiecultuur.”
Uit hetzelfde onderzoek van het SCP bleek dat militairen echter niet zitten te wachten op een voorkeursbeleid bij het aannemen van nieuwe militairen en ander personeel.

Bezuinigingen
Defensie krijgt er na een decennium bezuinigen 1,5 miljard euro bij in de huidige begroting. Voor de SGP is dat nog niet genoeg. ,,De budgetverhoging brengt ons nog lang niet op het Europese gemiddelde van 1,43 procent van het bruto binnenlands product”, zegt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.
Dat is nog minder dan de 2 procent van het bbp die de NAVO-landen hebben afgesproken uit te geven aan defensie. In dit tempo haalt Nederland die norm pas in 2041, stelt Dijkgraaf. Dat duurt hem te lang. De SGP’er spoort het kabinet bij het begrotingsdebat aan die norm al in 2024 te halen.

Bron: AD / Defensie