Defensie: ’Marco Kroon heeft zijn aanhouding gemeld’

Ridder Militaire Willemsorde Marco Kroon heeft tijdens zijn uitzending naar Afghanistan in 2007 gemeld dat hij is aangehouden door gewapende mannen en enige tijd werd vastgehouden. Dat bevestigt het ministerie van Defensie.
Het departement doet dit nadat Kroon zijn raadsman Geert-Jan Knoops het bestaan van een verslag van deze melding aan de NOS onthulde. Knoops gaf weer een puzzelstukje uit het dossier prijs na een publicatie eerder op de dag van de Volkskrant.
Een zegsman van het departement benadrukt dat er weliswaar iets op papier staat over een aanhouding, maar dat er nog steeds geen bewijs is voor het schietincident. Kroon verzweeg dit tien jaar wat tegen alle procedures van de krijgsmacht in gaat.

Onderzoek loopt nog
De Telegraaf onthulde eerder al dat defensie een jaar lang vruchteloos onderzoek deed naar het geweldsincident. Toen de eigen onderzoekers er geen vinger achter konden krijgen, werd de zaak overgedragen aan justitie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) loopt nog.
Kroon is volgens zijn advocaat zeer ontdaan dat hij door anonieme bronnen van de Volkskrant als fantast en leugenaar wordt afgeschilderd. Knoops doet een beroep op het goed fatsoen en wil net als minister Ank Bijleveld van Defensie eerst het onderzoek van het OM afwachten voor er conclusies worden getrokken.

Bron: Telegraaf / Defensie

Claim bij Defensie om dodelijk schietongeluk

Nabestaanden van de commando die in 2016 omkwam tijdens een schietoefening in Ossendrecht hebben een claim neergelegd bij het ministerie van Defensie.
De hoogte van het bedrag is niet bekend. Wel dat het behalve om schade door verlies van inkomsten ook om emotionele schade gaat. Advocaat Michael Ruperti zegt dat Defensie tot 1 maart heeft om aan de nabestaanden tegemoet te komen, anders komt het tot een rechtszaak.
Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is vrijdag in Breda op bezoek geweest bij de nabestaanden. Volgens Ruperti heeft zij gezegd dat Defensie verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. De claim was al eerder ingediend. Defensie bevestigt dat de staatssecretaris een gesprek met de nabestaanden heeft gehad maar doet over de inhoud geen mededelingen. ,,Dat is privé’’, aldus de staatssecretaris.
De 35-jarige sergeant Sander Klap werd dodelijk getroffen op de oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Hij stond op het moment dat een andere deelnemer aan de oefening zijn wapen afvuurde achter het doel, met daartussen alleen een dunne wand.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte vorig jaar harde kritiek op Defensie vanwege het dodelijke ongeval. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet-gekeurd schiethuis. Het slachtoffer, instructeur in opleiding, werd gevraagd de gevechtsschietoefening te begeleiden. Hoewel hij het voor het eerst deed, gebeurde dat zonder persoonlijke begeleiding, zonder gekwalificeerde instructeurs en zonder toezicht.
Mede door dit rapport en de daaropvolgende rapportage van de OVV over het dodelijke mortierongeval in Mali kwam een gebrekkige veiligheidscultuur binnen Defensie bloot te liggen.

Bron: Telegraaf / Defensie