Oplossing voor te hoge Scania Gryphus-vrachtwagens

De nieuwe Scania Gryphus-vrachtwagens van Defensie worden door de leverancier aangepast. Het gaat om de 8-wielaangedreven 10-tonners. Ze bleken eerder dit jaar te hoog als ze een bepaald type container vervoerden, en mochten na ontheffing afgelopen oktober de openbare weg op.
Het robuuste ontwerp van de Gryphus is afgestemd op zware operationele scenario’s, en op plaatsing van een pantsercabine en zware lading. De standaardbandenspanning van de Gryphus was ingesteld op die zware bepantserde cabine en een maximale belading, waardoor de vrachtwagen zonder bepantsering en minder lading enkele centimeters omhoog kwam. In combinatie met een 8 voet hoge container werd het voertuig hoger dan het wettelijk toegestane maximum.

Set van maatregelen door Scania
Komende maanden wordt door Scania een set van maatregelen genomen. De belangrijkste maatregel is dat de bandenspanning aangepast wordt van een maximale naar een gemiddelde bandenspanning. Dat kan omdat het voertuig in de praktijk minder zwaar beladen wordt en zonder pantsercabine rijdt. Tevens past Scania de software die de bandenspanning bewaakt aan. Maar ook zal Scania de voertuigdocumentatie, gebruikersinstructie en de stickers op de wielkasten die de bandenspanning aangeven aanpassen. Met deze maatregelen voldoet de Gryphus aan de geldende normen.

Na aanpassing van het productie- en afleverproces levert Scania de nog niet geleverde vrachtwagens met de juiste bandenspanning en noodzakelijke aanpassingen uit.

Op het moment dat de vrachtwagens met bepantserde cabines worden ingezet, wordt ook de bandenspanning van de Gryphus weer aangepast.

Bron: Defensie

Scania Gryphus-combinatie mag openbare weg weer op

Militaire eenheden mogen in Nederland de openbare weg weer op met de Scania Gryphus High Operational in combinatie met de ISO-standaard-8-voet container. Er is een ontheffing gegeven voor de combinatie, die officieel enkele centimeters te hoog is.
Chauffeurs moeten wel op de digitale ontheffingskaart van de Rijksdienst van het Wegverkeer controleren of de route is vrijgegeven. Ook moeten zij kijken of er onderweg bijzonderheden zoals bijvoorbeeld werkzaamheden zijn. Voor het rijden op eigen Defensielocaties geldt een algehele ontheffing. Daarbij moeten de chauffeurs wel alert zijn op eventuele hoogterisico’s.

Alle opdrachtgevers en chauffeurs van transporten zijn speciaal gewezen op de vereisten die voor elke rit gelden. Zij zijn zo doordrongen van de hoogterisico’s en de te mijden situaties. Bij elke rit moet een kopie van de doorlopende toestemming aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de nota op het voertuig.

Rijverbod sinds september
De truck met container mocht ruim een maand de weg niet op. De minister liet toen weten dat voor deze specifieke combinatie een algeheel rijverbod was afgekondigd. Dat gebeurde vanwege een overschrijding van de wettelijk maximaal toegestane hoogte.

Leverancier Scania heeft aangegeven het probleem technisch te gaan verhelpen en is daar hard mee bezig. De omslachtige situatie die tussentijds ontstond voor de militaire eenheden is na goed overleg met alle betrokken partijen nu grotendeels verholpen.

Bron: Defensie