België en Nederland bekrachtigen aanschaf marineschepen

Nederland en België schaffen samen multipurpose fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen aan. Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Belgische collega Steven Vandeput zetten vandaag de volgende stap met het tekenen van 2 Memoranda of Understanding. Dit gebeurde in de marge van de 2-daagse NAVO-bijeenkomst die sinds gisteren plaatsvindt in Brussel.

Het kabinet liet recent weten de M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen te vervangen. België neemt de leiding bij de aanschaf van de 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen, waarvan 6 voor Nederland, en de bijbehorende onbemande systemen. Nederland neemt het voortouw bij de aanschaf van de M-fregatten. Als leidende partij sluit het een contract voor 4 fregatten, waarvan 2 voor België.

Goede buur
Bijleveld: “Op de buren moet je kunnen rekenen als je de buurt veilig wilt houden.En Nederland prijst zich zeer gelukkig met zulke zuiderburen. Onze samenwerking bevalt goed. Heel goed. We kijken terug op decennia van samenwerking tussen onze krijgsmachten. Op gebied van missies, onderhoud, grensoverschrijdende logistiek en luchtbewaking, en opleiding en training van ons personeel.”
2025 in de vaart
Defensie vraagt zonder concurrentiestelling offertes aan bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales Nederland. Dit gebeurt bij de fregatten met het oog op de nationale veiligheid. Belgie besteedt de mijnenbestrijders wel Europees aan. De 1e Nederlandse fregatten en mijnenbestrijders worden naar verwachting in 2025 in de vaart genomen.

De huidige M-fregatten zijn vrijwel hetzelfde qua configuratie en bedrijfsvoering en dat geldt ook voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dit maakt het voor beide landen mogelijk om het onderhoud onderling te verdelen. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

De ondertekening stond oorspronkelijk gepland voor 29 mei tijdens het zogenoemde Thalassaoverleg in Brussel. Dit overleg tussen de Nederlandse en Belgische regeringen is bedoeld om de samenwerking verder te versterken. Deze bijeenkomst werd echter afgelast vanwege de aanslag in Luik.

Nederland vervangt marineschepen samen met België

Nederland en België vervangen samen de multipurposefregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Hiervoor ondertekenden de ministers van beide landen woensdag 30 november in Brussel een intentieverklaring. Daarnaast ziet België kans om personeel te leveren voor het Joint logistic Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman. Nederland kan helpen eenheden van de Belgische Lichte Brigade amfibisch gereed te stellen.

Opleidingen, het onderhoud van schepen en zelfs de staf van beide marines zijn nu al vergaand geïntegreerd. “Het gezamenlijk aanschaffen van nieuwe M-fregatten en mijnenjagers is de volgende logische stap in onze samenwerking. Hierdoor verdiepen we onze gezamenlijke slagkracht en zijn we operationeel efficiënt”, zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert op een conferentie over de Benelux-samenwerking op defensiegebied.

Ze onderstreepte het niet te onderschatten belang van de gezamenlijke aanschaf voor maritieme landen als Nederland en België. “Met onze schepen kunnen we onze havens en de maritieme aanvoerlijnen beschermen die cruciaal zijn voor de open economieën die onze landen typeren.” Voor de vervanging van de zogenoemde M-fregatten neemt Nederland de leiding, voor de mijnenjagers België.

Voorbeeld
Hennis stelde de samenwerking met de zuiderburen als voorbeeld. “Laat deze samenwerking een inspiratie zijn voor andere capaciteiten en andere landen. Uiteindelijk is ons doel de slagkracht van Europa te vergroten, en vandaag is zo’n moment dat België en Nederland de daad bij het woord voegen.”

De Belgische Defensieminister Steven Vandeput beaamde het belang van de samenwerking. “Om een brede en gebalanceerde krijgsmacht te behouden moet België zijn Defensie systematisch blijven integreren op Europees niveau én met onze buurlanden. Militaire samenwerking heeft enkel zin als er een win-win-situatie is voor alle partijen”, zei hij.

Om actuele en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden schreef Vandeput de Strategische Visie 2030. 2 hierin beschreven samenwerkingsprojecten met Nederland zijn op korte termijn kansrijk.

12_alh-03-cold-response-foto-12

België wil een medische eenheid of helikopterdetachement leveren voor het Nederlandse logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman. Minister Hennis verwelkomt deze bijdrage. “Hiermee wordt verder invulling gegeven aan ons streven om het internationaal medegebruik van het logistieke ondersteuningsschip te bevorderen. In februari van dit jaar ‘stapte Duitsland aan boord’, nu België. Hopelijk volgen nog meer landen.”

Ook het Korps Mariniers en de Belgische Lichte Brigade zien samenwerkingsmogelijkheden. Het Korps Mariniers kan helpen met het amfibisch gereedstellen van 2 Belgische compagnieën om op en vanuit zee te opereren. Zo kunnen ze gezamenlijk een zogenoemde landing force inzetten.

Meer samenwerking
Het Korps Mariniers heeft verder belangstelling voor de para-expertise van de Lichte Brigade om daarmee de eigen paracapaciteit te onderhouden en mogelijk te versterken. De Belgisch-Nederlandse paraschool past in deze samenwerking.

De Benelux-partners zoeken ook coöperatie met Nederland op het gebied van onbemande verkenningsvliegtuigen. België overweegt daarnaast deelname aan het Multirole Tanker Transport-project. Nederland en Luxemburg besloten afgelopen zomer hiervoor 2 Airbus-tanker/transportvliegtuigen aan te schaffen.

Bovendien bewaken de Benelux-landen vanaf 1 januari 2017 per toerbeurt het gezamenlijke luchtruim tegen civiele vliegtuigen die een terroristische dreiging vormen.