Eichelsheim nieuwe Commandant der Strijdkrachten

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim wordt de nieuwe Commandant der Strijdkrachten. De ministerraad stemde vandaag in met de voordracht van generaal Eichelsheim door minister Ank Bijleveld-Schouten. Eichelsheim volgt op donderdag 15 april luitenant-admiraal Rob Bauer op, die voorzitter wordt van het militaire comité van de NAVO. Eichelsheim is sinds juli 2019 de plaatsvervanger van Bauer.

De Commandant der Strijdkrachten is het boegbeeld van de Nederlandse Krijgsmacht en verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij geeft leiding aan de krijgsmacht, is verantwoordelijk voor haar gereedstelling en informeert en adviseert de minister hierover.

Als Commandant der Strijdkrachten is hij de belangrijkste militair adviseur van de minister van Defensie en leidinggevende van de commandanten van de Defensieonderdelen en de directeur van de Defensie Materieel Organisatie en Defensie Ondersteuningscommando. Zijn primaire opgave voor de komende periode is de implementatie van de Defensievisie 2035.

“Met Onno Eichelsheim krijgt de Krijgsmacht een commandant met veel operationele ervaring. Hij staat dichtbij zijn mensen en is heel toegankelijk. Ik zie er naar uit om met hem samen te werken”, aldus minister Ank Bijleveld-Schouten.

Operationele ervaring

Onno Eichelsheim (Schiedam, 1966) begon zijn militaire loopbaan in 1986 als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie. In 1990 voltooide hij de elementaire vliegopleiding en behaalde zijn helikopter ‘wings’. Tot 1996 vervulde hij diverse operationele functies als helikoptervlieger bij het 299 squadron op vliegbasis Deelen en werd hij uitgezonden naar Bosnië. Daarna maakte hij deel uit van de opwerking van het eerste Nederlandse Apache Squadron in Fort Hood in Texas (VS).

Na zijn terugkeer in Nederland werd Eichelsheim benoemd tot vluchtcommandant van het 301 Apache Squadron en werd hij wederom in 2000 uitgezonden naar Bosnië. In 2004 werd hij uitgezonden naar Kabul (Afghanistan) en in 2006 voltooide hij een uitzending naar Uruzgan (Afghanistan).

MIVD

In april 2016 werd Onno Eichelsheim bevorderd tot generaal-majoor en aangesteld als directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD levert inlichtingen- en veiligheidsinformatie aan de departementsleiding en de vier krijgsmachtdelen van Defensie.

Goede Voornemens 2020Goede Voornemens 2020

CDA wil knelpuntenkaart militair transport

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in te kaart brengen en een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Ze is gealarmeerd door uitspraken van Commandant der Strijkrachten Rob Bauer op Stadszaken.
Ministers Bijleveld (CDA) en Van Nieuwenhuizen (VVD) hebben drie weken om de schriftelijke vragen van het CDA Kamerlid te beantwoorden. Indien nodig, kunnen ze extra tijd vragen.

Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer claimde in november op het NG Infratrends Congres dat de huidige Nederlandse infrastructuur zich niet meer leent voor transport van zwaar militair materiaal.
Voorafgaand aan het congres zei de CDS in een vraaggesprek met vakblad NG Infra/Stadszaken dat dit ‘ten koste gaat van de snelheid waarmee troepen kunnen verplaatsen’ en dat dit daarom ‘een potentieel risico voor onze nationale veiligheid’ is.
Of plastischer geformuleerd uit de mond van de hoogste militaire baas: ‘Geen brug is tegenwoordig nog berekend op het dragen van een tank.’
The Post Online meldde deze week dat CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot door de publicatie op Stadszaken gealarmeerd is geraakt en om nadere toelichting heeft gevraagd bij de verantwoordelijke ministers.
‘Unieke logistieke capaciteit’
Bruins Slot wil ook weten of de Rotterdamse haven voldoende is toegerust voor de aanvoer van grote hoeveelheden zwaar militair materieel naar het Europese vasteland. De christen-democraat vindt dat een ‘militair Schengengebied’ beter tot zijn recht komt als niet alleen technische en bureaucratische, maar ook fysieke obstakels voor grensoverschrijdend militair transport worden weggenomen. Bruins Slot wil dat Bijleveld daar werk van maakt.

In een artikel in NRC-handelsblad naar aanleiding van het eerder aangehaalde optreden van Bauer, wimpelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat – onze nationale wegbeheerder – de zorgen van Bauer weg. Op de vraag ‘loopt het leger echt vast’ antwoordt de woordvoerder: ‘Onze bruggen kunnen het gewicht van een tank plus dieplader – uitgaande van rond de honderd ton – dragen. Transporten tot honderd ton vereisen geen specifieke ontheffing. Boven de honderd ton is er een ontheffing nodig’. En: ‘Het komt geregeld voor dat we transporten tot boven de tweehonderd ton toestaan. Met onze havens en goede spoor- en wegennet biedt Nederland de NAVO een unieke logistieke capaciteit om snel grote hoeveelheden militair materieel te verplaatsen.’

De CDS benadrukte echter dat het niet alleen om fysieke capaciteit gaat. Bauer op Stadszaken: ‘Spoorinfrastructuur is door privatiseringen versnipperd en daardoor zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid’. Je bent als defensie een partij tussen de vele partijen, of je het nu leuk vindt of niet.’

Bron: Stadszaken.nl / Defensie (illustratief)