Explosieve samenwerking Defensie en hogeschool

Defensie en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken op het gebied van explosieven. Dat is vastgelegd in een convenant dat vandaag is ondertekend. Beide partijen spraken af om langdurig en structureel kennis, opleidingen en praktijklessen over springmiddelen uit te wisselen.
Incidenteel werkten de partijen al samen op het vlak van demolitie (opblazen), maar dit wordt nu permanent. Het onderzoeksdeel en de demolitie-opleiding, van kortlopende cursussen tot volledige bacheloropleidingen, vinden voortaan plaats op de Hogeschool Utrecht. De praktijklessen van het werken met springstoffen, bijvoorbeeld het testen op constructies, gebeurt vanaf nu onder toezicht van de genie (militaire bouwers) in Reek.
Bijblijven
Studenten, genisten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, veiligheidspartners en bedrijfsleven kunnen zo beter bijblijven bij de internationale innovaties. Door samen te werken met andere, civiele partijen kan de genie zich aan de steeds complexere wereld en internationale ontwikkelingen aanpassen. Hiervan profiteert Defensie bij nationale inzet en missies. De hogeschool profiteert van kennis uit de beroepspraktijk en betere opleidingsmogelijkheden qua praktijkdeel. En een betere opleiding vergroot de baankansen.

Kans voor reservisten
Het biedt de genie ook de kans om de inzetcapaciteit tijdelijk en flexibel op te hogen. Aankomend specialisten kunnen een rol bij de genie krijgen van reservist-specialist.

Bron: Defensie

Reservisteenheid beveiligt F-16-eenheid Jordanië

Een reservisteneenheid beveiligt vanaf 3 januari de redeployment van de Nederlandse missie in Jordanië. Het F-16-detachement strijdt nu nog mee tegen terreurorganisatie ISIS, maar deze missie eindigt per 31 december 2018. Het materieel wordt in de daaropvolgende 2 maanden teruggehaald naar Nederland. Het is voor het eerst dat een reservisteneenheid in een missiegebied wordt ingezet.
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer maakte dit gisteren bekend. Tot nu toe worden reservisten vooral individueel uitgezonden op basis van hun expertise. Bauer gaf aan erg blij te zijn met deze nieuwe inzetmanier van de Nationale Reserve. “Hiermee spelen we andere militairen vrij die zo bijvoorbeeld aan hun basisgereedheid kunnen werken, of beschikbaar zijn voor inzet elders. Als dit bevalt dan is het in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.”

Het gaat om meer dan 30 leden van 10 Natres-bataljon, dat deel uitmaakt van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De eenheid krijgt ondersteuning van 2 militairen van de luchtmacht. De inzet eindigt medio februari.

Bron: Defensie (foto illustratief)