50e klas medisch geschoolde reservisten afgestudeerd

Voor de 50e keer studeerde vandaag aan de Nederlandse Defensieacademie een klas met medisch specialisten af. In het dagelijks leven werken ze in ziekenhuizen in Arnhem, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Veldhoven. In 6 weken zijn ze klaargestoomd voor een leven als reservist.
Het gaat om 11 reservisten. Het grootste aantal wordt aangesteld bij de landmacht en een enkeling de marine en de luchtmacht. Tijdens de opleiding kregen de specialisten een militaire opleiding, gingen op bivak, namen een kijkje bij de marine en bezochten geneeskundige eenheden van de krijgsmacht.

Samenwerking
Defensie werkt samen met 12 ziekenhuizen in Nederland. Hier gaan de militair medisch specialisten van Defensie aan de slag als zij niet op uitzending zijn. Deze medewerkers werken bovenop de normale personeelsformatie van het ziekenhuis. De reservisten gaan maximaal 4,5 maand op uitzending of oefening in 1,5 jaar. De rest van de tijd beschikt het ziekenhuis over deze (extra) medewerkers.

Daarnaast leveren de ziekenhuizen ook medisch personeel aan Defensie. Een relatieziekenhuis stelt 2 eigen teams beschikbaar tegenover 1 Defensieteam. Deze ‘wederkerige’ medewerkers gaan maximaal 6 weken per 1,5 jaar op uitzending of oefening.

Zelfstandig en veelzijdig
De medisch specialisten behandelen in een uitzendgebied vaak andere ziektes en verwondingen dan in Nederland. Zo zien ze regelmatig patiënten met schot-, steek- of snijwonden, maar ook botbreuken of een blindedarmontsteking. De specialisten zijn vaak breed inzetbaar. Ze hebben veel taken en verantwoordelijkheden en werken erg zelfstandig. Tijdens een uitzending zijn er weinig andere specialisten aanwezig, aan wie zij advies en hulp kunnen vragen. Daarom is de samenwerking met de rest van het medisch team zeer belangrijk. In een uitzendgebied zijn de leden volledig op elkaar aangewezen.

Het werk is tijdens een uitzending anders dan in Nederland. Het is afwisselend en vaak druk. De specialisten zijn 24 uur per dag beschikbaar en moeten flexibel zijn, improviseren, snel handelen en onder druk werken. Daarnaast beschikt de specialist over beperkte middelen.

De Nederlandse Defensie Academie en het Instituut voor samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen zijn onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.

Bron: Defensie

Oproep reservisten via dienstplichtbrief

Alle 17-jarige jongens en meisjes krijgen straks een seintje dat ze naast hun studie of baan reservist kunnen worden bij de krijgsmacht. Op die leeftijd krijgen alle Nederlandse 17-jarigen toch de zogeheten ’dienstplichtbrief’, waarmee meteen de mogelijkheid tot het worden van deeltijd-militair kan worden aangestipt. Het is een prima manier om reservisten te werven, zo vindt de VVD, die maandag een voorstel hiertoe doet.
De Kamer overlegt vandaag over het plan van VVD-Kamerlid Van den Bosch om het reservisten makkelijker te maken werk of studie te combineren met een deeltijdfunctie bij de krijgsmacht.
Defensie wil meer reservisten dan de 4800 die ze nu heeft. Niet alleen is het een manier om schaarse kennis en capaciteiten in huis te halen, het zorgt er ook voor dat de krijgsmacht zich makkelijker kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met 5000 openstaande vacatures kampt de krijgsmacht bovendien met personeelskrapte.

’Prachtige kans’
Voor veel jongeren is een aanmelding bij de krijgsmacht een brug te ver, zegt Kamerlid André Bosman. Ze weten vaak niet dat ze ook tijdelijk of in deeltijd militaire ervaring kunnen opdoen. „En de brief gaat er toch uit. Een prachtige kans om 17-jarigen uit te leggen: je wordt nu 18, dan mag je stemmen en heb je vrijheden die we met z’n allen verdedigen. Reservist worden is een prachtige kans om je te verdiepen.” Neem de student die in het Natres-bataljon (Nationale reserve) wordt uitgezonden naar Jordanië. „Dat zijn toch unieke ervaringen?”

De dienstplichtbrief heeft nu op zichzelf geen gevolgen voor jongeren. De brief wijst hen erop dat ze staan ingeschreven voor militaire dienst. Daarvan is de opkomstplicht sinds 1997 opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)