Oproep reservisten via dienstplichtbrief

Alle 17-jarige jongens en meisjes krijgen straks een seintje dat ze naast hun studie of baan reservist kunnen worden bij de krijgsmacht. Op die leeftijd krijgen alle Nederlandse 17-jarigen toch de zogeheten ’dienstplichtbrief’, waarmee meteen de mogelijkheid tot het worden van deeltijd-militair kan worden aangestipt. Het is een prima manier om reservisten te werven, zo vindt de VVD, die maandag een voorstel hiertoe doet.
De Kamer overlegt vandaag over het plan van VVD-Kamerlid Van den Bosch om het reservisten makkelijker te maken werk of studie te combineren met een deeltijdfunctie bij de krijgsmacht.
Defensie wil meer reservisten dan de 4800 die ze nu heeft. Niet alleen is het een manier om schaarse kennis en capaciteiten in huis te halen, het zorgt er ook voor dat de krijgsmacht zich makkelijker kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met 5000 openstaande vacatures kampt de krijgsmacht bovendien met personeelskrapte.

’Prachtige kans’
Voor veel jongeren is een aanmelding bij de krijgsmacht een brug te ver, zegt Kamerlid André Bosman. Ze weten vaak niet dat ze ook tijdelijk of in deeltijd militaire ervaring kunnen opdoen. „En de brief gaat er toch uit. Een prachtige kans om 17-jarigen uit te leggen: je wordt nu 18, dan mag je stemmen en heb je vrijheden die we met z’n allen verdedigen. Reservist worden is een prachtige kans om je te verdiepen.” Neem de student die in het Natres-bataljon (Nationale reserve) wordt uitgezonden naar Jordanië. „Dat zijn toch unieke ervaringen?”

De dienstplichtbrief heeft nu op zichzelf geen gevolgen voor jongeren. De brief wijst hen erop dat ze staan ingeschreven voor militaire dienst. Daarvan is de opkomstplicht sinds 1997 opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Explosieve samenwerking Defensie en hogeschool

Defensie en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken op het gebied van explosieven. Dat is vastgelegd in een convenant dat vandaag is ondertekend. Beide partijen spraken af om langdurig en structureel kennis, opleidingen en praktijklessen over springmiddelen uit te wisselen.
Incidenteel werkten de partijen al samen op het vlak van demolitie (opblazen), maar dit wordt nu permanent. Het onderzoeksdeel en de demolitie-opleiding, van kortlopende cursussen tot volledige bacheloropleidingen, vinden voortaan plaats op de Hogeschool Utrecht. De praktijklessen van het werken met springstoffen, bijvoorbeeld het testen op constructies, gebeurt vanaf nu onder toezicht van de genie (militaire bouwers) in Reek.
Bijblijven
Studenten, genisten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, veiligheidspartners en bedrijfsleven kunnen zo beter bijblijven bij de internationale innovaties. Door samen te werken met andere, civiele partijen kan de genie zich aan de steeds complexere wereld en internationale ontwikkelingen aanpassen. Hiervan profiteert Defensie bij nationale inzet en missies. De hogeschool profiteert van kennis uit de beroepspraktijk en betere opleidingsmogelijkheden qua praktijkdeel. En een betere opleiding vergroot de baankansen.

Kans voor reservisten
Het biedt de genie ook de kans om de inzetcapaciteit tijdelijk en flexibel op te hogen. Aankomend specialisten kunnen een rol bij de genie krijgen van reservist-specialist.

Bron: Defensie