Werving Reservisten Defensie in de knel

Aan de ene kant is het ministerie van Defensie volop bezit met het werven van reservisten, terwijl er aan de andere kant reservisten naar huis worden gestuurd omdat er onvoldoende geld beschikbaar is. Een erg tegenstrijdige situatie.
Reservisten bij Defensie zitten meestal op niet-militaire functies. Denk aan personeelsfunctionaris, technisch adviseur, jurist en ict’er. Mensen die individueel worden ingezet bij onderdelen en volgens Defensie heel hard nodig zijn om te helpen bij het weer op poten krijgen van de door bezuinigingen aangetaste krijgsmacht. Het voordeel voor Defensie is dat ze veelal snel beschikbaar zijn en daarnaast kennis en expertise meebrengen.

Budget
Het budget voor deze reservisten is echter al leeg. Het budget is met tien miljoen euro overschreden. Er moet dus door Defensie bekeken worden welke projecten nog wel doorgang kunnen vinden.
„We gaan door met individueel ingezette reservisten want het concept is een succes gebleken, alleen doen we dat nu allereerst op gebieden waar dat het hardste nodig is. Zoals bij operationele inzet nationaal en tijdens missies in het buitenland, voor de bedrijfsveiligheid en bij opleidingen”, aldus een woordvoerder van Defensie. Daarnaast heeft defensie intern met geld geschoven om meer middelen vrij te spelen voor de reservisten. Het ministerie verwacht geen extra financiële verrassingen in dit dossier.

Reservisten en personeel dat de krijgsmacht deelt met het bedrijfsleven spelen in de toekomstvisie van Defensie een belangrijke rol. Het lukt het leger de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende personeel te werven, en meer nog om dat personeel vast te houden. Grofweg geldt nu dat ruim één op de vijf militaire functies vacant is.

Specialistische functies
Defensie heeft met name een probleem bij het werven van specialistische banen zoals artsen, vliegers en technici. Deze menen vinden buiten defensie makkelijk een baan. Het idee is nu deze gaten deels te dichten. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld vrachtautomonteurs die het merendeel van hun tijd bij Scania werken, voor de duur van een missie kunnen worden opgeroepen en ingezet als reservist. Volgens dit model worden al langere tijd artsen uitgezonden.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

50e klas medisch geschoolde reservisten afgestudeerd

Voor de 50e keer studeerde vandaag aan de Nederlandse Defensieacademie een klas met medisch specialisten af. In het dagelijks leven werken ze in ziekenhuizen in Arnhem, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Veldhoven. In 6 weken zijn ze klaargestoomd voor een leven als reservist.
Het gaat om 11 reservisten. Het grootste aantal wordt aangesteld bij de landmacht en een enkeling de marine en de luchtmacht. Tijdens de opleiding kregen de specialisten een militaire opleiding, gingen op bivak, namen een kijkje bij de marine en bezochten geneeskundige eenheden van de krijgsmacht.

Samenwerking
Defensie werkt samen met 12 ziekenhuizen in Nederland. Hier gaan de militair medisch specialisten van Defensie aan de slag als zij niet op uitzending zijn. Deze medewerkers werken bovenop de normale personeelsformatie van het ziekenhuis. De reservisten gaan maximaal 4,5 maand op uitzending of oefening in 1,5 jaar. De rest van de tijd beschikt het ziekenhuis over deze (extra) medewerkers.

Daarnaast leveren de ziekenhuizen ook medisch personeel aan Defensie. Een relatieziekenhuis stelt 2 eigen teams beschikbaar tegenover 1 Defensieteam. Deze ‘wederkerige’ medewerkers gaan maximaal 6 weken per 1,5 jaar op uitzending of oefening.

Zelfstandig en veelzijdig
De medisch specialisten behandelen in een uitzendgebied vaak andere ziektes en verwondingen dan in Nederland. Zo zien ze regelmatig patiënten met schot-, steek- of snijwonden, maar ook botbreuken of een blindedarmontsteking. De specialisten zijn vaak breed inzetbaar. Ze hebben veel taken en verantwoordelijkheden en werken erg zelfstandig. Tijdens een uitzending zijn er weinig andere specialisten aanwezig, aan wie zij advies en hulp kunnen vragen. Daarom is de samenwerking met de rest van het medisch team zeer belangrijk. In een uitzendgebied zijn de leden volledig op elkaar aangewezen.

Het werk is tijdens een uitzending anders dan in Nederland. Het is afwisselend en vaak druk. De specialisten zijn 24 uur per dag beschikbaar en moeten flexibel zijn, improviseren, snel handelen en onder druk werken. Daarnaast beschikt de specialist over beperkte middelen.

De Nederlandse Defensie Academie en het Instituut voor samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen zijn onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.

Bron: Defensie