Defensie worstelt met tekort reservisten

Defensie is niet in staat om voldoende reservisten te werven. De ambitie is 20.000, maar de teller blijft maar hangen rond de vijfduizend. Bedrijven staan namelijk niet te springen om hun werknemers als reservist af te staan aan Defensie.
Defensie krijgt maar niet genoeg reservisten
En die reservisten zijn door alle bezuinigingen op defensie hard nodig, zegt voorzitter Leon van der Hulst van de militaire vakbond ACOM. Er zijn volgens hem wel manieren om meer reservisten te krijgen. Allereerst kunnen militairen die met ontslag gaan gevraagd worden om reservist te worden. Daarnaast zouden bedrijven kunnen worden gestimuleerd om mensen beschikbaar te stellen door bijvoorbeeld convenanten met ze af te sluiten of ze gunningscontracten aan te bieden bij grote inkooporders.

Bedrijven aarzelen om reservisten af te staan
Daardoor lukt het niet om er voldoende te werven. Dat is de conclusie van militaire vakbond ACOM. Defensie wil graag gebruik maken van meer reservisten. “Maar bedrijven liggen stil als werknemers ontbreken en de compensatie die daar tegenover staat is onvoldoende.”

Interview
https://www.bnr.nl/player/audio/10097909/10358998 #BNR

Bron: BNR / Defensie (foto illustratief)

Werken als reservist? Bekijk de nieuwe brochures van Defensie

Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.

In de praktijk is het soms lastig om de inzet van werknemers als reservist te organiseren. Bedrijven ervaren niet altijd de voordelen. Tenslotte moet het werk tijdens de afwezigheid van de reservist wel opgevangen worden. Onbekendheid met rechten en plichten staat een soepele inzet soms ook in de weg. De brochure geeft onder meer inzicht in het inzetproces van een reservist. Ook financiën, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden komen aan bod.
Kennis en kunde
Voor Defensie zijn reservisten enorm belangrijk. Het maakt de krijgsmacht veel flexibeler. Die is zo in staat effectiever in te spelen op een steeds veranderende omgeving. Werknemers bij provincies en waterschappen beschikken over kennis en kunde die Defensie goed kan gebruiken. Andersom doen reservisten tijdens hun inzet en opleiding bij de krijgsmacht kennis en ervaring op die ook in hun dagelijks werk goed van pas komen. Zo leren ze onder meer in korte tijd te presteren, in verschillende teams te werken en onder steeds wisselende omstandigheden effectief op te treden.

Defensie maakte de brochures samen met provincies en waterschappen. Een ‘handreiking op maat’ komt er ook voor gemeenten.

Bron: Defensie