Prinsjesdag en militair ceremonieel

De 3e dinsdag in september en groot militair ceremonieel horen bij elkaar. Aan de plechtigheden op Prinsjesdag doen vele Defensiemedewerkers mee. Op deze pagina krijgt u een indruk van de ceremoniële ondersteuning die Defensie levert voor Prinsjesdag. Vanwege COVID-19-maatregelen leverde Defensie afgelopen jaren minimale inzet. In 2022 is Defensie weer volop aanwezig.

Saluutschoten Gele Rijders
Vast ritueel op Prinsjesdag in Den Haag zijn de saluutschoten door een batterij Gele Rijders. Vanaf het vertrek van de koning vanaf Paleis Noordeinde tot aan de Koninklijke Schouwburg, en ook tijdens de route terug vuren de artilleristen elke minuut een schot af. Dat gebeurt op het Haagse Malieveld.

Koninklijke Stoet
Vanwege een grote verbouwing van het Binnenhof gaat de Koninklijke Stoet niet naar de Ridderzaal maar vanaf 2022 naar de Koninklijke Schouwburg. Op weg naar de Koninklijke Schouwburg zit de koning met de koningin in een koets, getrokken door 8 paarden. Ook de kroonprinses rijdt mee in de stoet.
In de Koninklijke Stoet is Defensie ruim vertegenwoordigd. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso loopt voorop. Militairen van onder andere de cavalerie, het Garderegiment Grenadiers en Jagers en van de Koninklijke Marechaussee zijn onderdeel van de bereden ere-escorte. Ook de militaire muziek laat zich horen op deze eerste dag van het parlementaire jaar. Verschillende fanfarekorpsen en kapellen begeleiden stoet en militairen of staan langs de route. Alle eenheden worden voorafgegaan door een commandant, en soms ook adjudant(en).

Den Haag, 17 september 2019,
Prinsjesdag 2019

Ere-afzetting
Als de koning Paleis Noordeinde verlaat speelt het Orkest Koninklijke Luchtmacht het Wilhelmus. De luchtmacht vormt ook de erewacht bij het paleis. Langs de hele route staan honderden militairen van alle krijgsmachtdelen opgesteld. Met hun persoonlijk wapen brengen zij een eregroet op het moment dat de koning in de koets voorbijrijdt.

Koninklijke Schouwburg
Bij de schouwburg staan onder meer detachementen van het garderegiment Fuseliers Prinses Irene (met de felrode jassen), het Garderegiment Grenadiers en Jagers en de Nederlandse Defensie Academie opgesteld als ere-afzetting.

Het Korps Mariniers vormt met vaandel en vaandelwacht de erewacht voor de schouwburg. Als de koning en koningin uit de koets stappen maken ze een buiging. Ze beantwoorden dan de groet van het vaandel. De Marinierskapel speelt het Wilhelmus. Marechaussees vormen een dubbelpost voor de ingang van de Koninklijke Schouwburg.

Voorbereidingen
Op Prinsjesdag moet alles vlekkeloos verlopen. Dat kost voorbereiding. Zo meet het kledingbedrijf van Defensie alle ceremoniële tenues aan.

Ook oefenen is noodzakelijk. Vooral de paarden moeten wennen aan geluiden die ze normaal niet horen. Het Cavalerie Ere-Escorte oefent daarom altijd enkele dagen van tevoren op het Scheveningse strand. Schoolkinderen mogen daar gillen zo hard als ze willen. Militairen zorgen voor harde knallen. Het levert altijd mooie plaatjes op.

Scheveningen, 19 september 2022.
Traditiegetrouw oefenen de paarden op het strand van Scheveningen de dag voor Prinsjesdag om te wennen aan een boel lawaai en herrie tijdens Prinsjesdag zelf.
Foto: Paarden op het Scheveningse strand, de ministervan Defensie en de CDS keken toe.

Prinsjesdag: Defensie meer geld voor munitie en veteranenzorg

Defensie heeft volgend jaar € 12,5 miljard te besteden. Voor 2022 krijgt Defensie totaal structureel € 95 miljoen erbij, in 2021 incidenteel € 90 miljoen. Hiermee investeert Defensie in extra munitie voor opleiden en trainen, zorg voor veteranen en de versterking van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarnaast stelt het kabinet ook geld beschikbaar voor verduurzaming vastgoed en ondermijning. Een deel hiervan is bestemd voor het defensievastgoed en de Koninklijke Marechaussee.
Het huidige defensiebudget en alle opgaven dwingen tot het maken van keuzes, niet alleen op het gebied van voorraden, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld IT en vastgoed. Deze keuzes kunnen beperkend werken op het herstel van de gereedheid van capaciteiten en eenheden.

Inzetbaarheid
Zo blijkt uit de inzetbaarheidsrapportage dat de operationele gereedstelling nog steeds onder toenemende druk staat. Dit komt door knelpunten in personele gereedheid, schaarse (gevechts-)ondersteuning, een laag blijvende materiële gereedheid en minder trainingen door COVID-19 maatregelen. Hierdoor zijn eenheden minder in staat om langdurig, gelijktijdig en in hogere dreigingsscenario’s te worden ingezet. Terwijl de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld hier wel om vraagt. Verouderd en nog niet vervangen materieel is moeilijker in stand te houden, wat weer hogere kosten met zich meebrengt.

Munitie, trainen en opleiden
Het extra geld voor munitie is nodig om voldoende munitie in voorraad te hebben voor trainen en opleiden. Daarom wordt de defensiebegroting in 2021 structureel met € 60 miljoen verhoogd. De tijd tussen bestellen en leveren van munitie is circa 2 tot 3 jaar. Het zal dus nog even duren voor de organisatie de extra munitie daadwerkelijk kan gebruiken. Tot die tijd zal de beschikbare munitie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Omdat de prijs van munitie stijgt en de behoefte bij Defensie groeit, wordt ook het gebruik van simulatie-mogelijkheden geïntensiveerd.

Veteranenzorg
In 2017 heeft Defensie het Nationaal Fonds Ereschuld opgericht voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies in het buitenland. In de fonds zijn regelingen voor vergoeding van schade voor o.a. veteranen ondergebracht. Dit fonds wordt in 2021 eenmalig met € 30 miljoen verhoogd en vanaf 2022 structureel met € 20 miljoen.

Verduurzaming vastgoed
Het vastgoed van Defensie is vaak sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Defensie heeft onvoldoende middelen voor het herstel en onderhoud van al het vastgoed. Het kabinet stelt in 2022 extra geld beschikbaar voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Een deel hiervan is bedoeld voor verduurzaming van het vastgoed van Defensie. Hiervoor worden plannen uitgewerkt en op basis daarvan geld verdeeld. Op dit moment voert Defensie een verkenning uit hoe het defensievastgoed te concentreren, vernieuwen en verduurzamen. En hoe locaties voor Defensie behouden kunnen blijven en tegelijkertijd kunnen worden ingezet voor duurzame doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zonne- en of windparken. Of het beschikbaar stellen van locaties voor natuurherstel of woningbouw.

Ondermijning
Voor het versterken van de MIVD komt vanaf 2022 structureel € 15 miljoen beschikbaar. Daarnaast wil het kabinet de samenleving en de rechtstaat beter beschermen tegen ondermijning. Hiervoor worden plannen uitgewerkt en op basis daarvan geld verdeeld aan diverse partners, waaronder de Koninklijke Marechaussee (KMar).

F-35
De vervanging van het F-16 gevechtsvliegtuig door de F-35 loopt volgens planning en conform budget, zo blijkt uit de jaarrapportage ‘Verwerving F-35’. Er zijn in totaal 46 F-35 toestellen besteld. In 2024 is de F-35 volledig operationeel inzetbaar en de F-16 vervangen. Een goede communicatie en afstemming met de omgeving blijft belangrijk. Zo worden naar mogelijkheden gezocht om geluidsoverlast tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door het aanpassen van vliegprocedures tijdens start en landing.

Video Defensiebegroting 2022

Bron: Defensie