onderzoek-chroom-6_noventas-by-mindef

Uitspraak in slepende kwestie rondom chroom-6

De rechtbank in Maastricht doet woensdag uitspraak in de slepende kwestie rondom chroom-6. Oud-werknemers van Defensie vinden dat het ministerie smartengeld moet betalen omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan de zeer kankerverwekkende stof.

Volgens advocaat Rob Bedaux, die ongeveer honderd slachtoffers van blootstelling aan chroom-6 vertegenwoordigt, zijn 111 oud-werknemers van Defensie overleden als direct gevolg van het werken met chroom-6. Zij werkten in vijf zogeheten POMS-sites. Duizend anderen werden ernstig ziek. Op de opslag- en onderhoudsplaatsen werkten zo’n 2500 Defensiemedewerkers aan NAVO-materieel. Legervoertuigen werden daar onder meer gestraald met grit dat chroom-6 bevatte.
Het ministerie van Defensie heeft al een coulanceregeling ingesteld voor (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met giftige stoffen. Inmiddels hebben 286 betrokkenen een vergoeding gekregen op basis hiervan. Zij ontvingen bedragen tussen de 3000 en 15.000 euro, afhankelijk van hun situatie. Maar Bedaux wil ook smartengeld van minstens 9000 euro voor mensen die buiten die coulanceregeling vallen.
De uitspraak van de rechtbank is schriftelijk en wordt in de middag verwacht.

Bron: Telegraaf / Defensie

tanks chroom6_Noventas by MinDef

Henk: ‘Ik wil erkenning van Defensie’

Inmiddels heeft Defensie al 2,1 miljoen euro uitgekeerd aan 309 (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden van het werken met de zeer giftige en kankerverwekkende stof Chroom-6. Henk Coort werkte ook met Chroom-6 en het maakte hem doodziek. Hij heeft de Nederlandse Staat gedagvaard en verwacht vandaag 5 april 2017 een reactie. “Ik wil erkenning.”

Effectief, maar zeer giftig
Chroom-6 is zeer giftige en kankerverwekkende stof en ook nog eens erg slecht voor het milieu. Het is echter wel een zeer effectief middel tegen roest. De stof is zelfs zo effectief dat overstappen naar alternatieven, grote veiligheidsrisico’s kan opleveren. Defensie gebruikt de stof in chroomhoudende verf en lak om straaljagers en ander defensiemateriaal. Bij het spuiten van de verf en het schuren van het materieel, komt chroomstof vrij. Personeel dat niet goed beschermd is tegen deze stof kan hier medische klachten door krijgen. Het kan allergische reacties veroorzaken en bij inademing kan het leiden tot neusbloedingen, maagzweren, lever- en nierschade of zelfs longkanker.

POMS-site
Henk Coort komt in 1976 als technisch specialist in dienst van het ministerie van Defensie. In 1984 gaat hij aan de slag als tankmonteur op de POMS-site in Brunssum, de opslag en reparatieplaats voor Amerikaanse tanks en andere militaire voertuigen. Hij werkt daar tot aan de sluiting in 2004. Van 2004 tot 2006 wordt Henk te werk gesteld in het Amerikaanse wapendepot in Eygelshoven. Beide zijn defensieterreinen onder vlag van de NAVO. In de werkplaatsen werd geen beschermende kleding gedragen. “We gaven het wel eens aan dat we dat wilde, maar daar werd niet op gereageerd.”

‘lk wil erkenning’
Na het sluiten van het wapendepot in Eygelshoven beginnen bij Henk de klachten. “Het begon met haaruitval en met vlekjes en gaatjes in mijn nagels. Uiteindelijk vielen ze eraf. Ik kreeg problemen met mijn gewicht en uiteindelijk werd er in 2010 slokdarmkanker bij mij geconstateerd. Zeker 2000 mensen hebben gezondheidsschade opgelopen. Henk heeft samen met oud-werknemers de Nederlandse Staat gedagvaard. Wat Henk daarvan verwacht: “Ik wil erkenning dat het ministerie van Defensie willens en wetens mij onbeschermd heeft laten werken met gevaarlijke stoffen. Ik wil een serieuze compensatie voor mijn gezondheidsschade”.

Onderzoek gezondheidseffecten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opdracht gekregen van het ministerie van Defensie onderzoek te doen naar de risico’s en gezondheidseffecten van Chroom-6. Dat onderzoek neemt een behoorlijke tijd in beslag; mogelijk 2 jaar. Om die reden wordt er van een coulanceregeling gebruik gemaakt. (Oud-)medewerkers kunnen tussen de € 3.000,= en € 15.000,= ontvangen. Defensie ontving in totaal 719 aanvragen. 255 daarvan zijn direct goedgekeurd. Nog eens 54 aanvragen zijn (gedeeltelijk) gehonoreerd. De coulanceregeling blijft van kracht totdat het RIVM het onderzoek heeft afgerond.

Tijd voor MAX heeft het ministerie van Defensie om een reactie gevraagd. Zij geven aan het erg vervelend te vinden voor Henk en zijn (oud-)collega’s, maar ze wacht de resultaten van het onderzoek af.

Henk is voorzitter van de stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-POMS. De stichting heeft als doel de belangen te behartigen van gedupeerde die gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen. Samen met zijn vrouw Beate is Henk dinsdag 4 april 2017 te gast in Tijd voor MAX.

Bron: MaxVandaag (Nu.nl/De Limburger/Volkskrant) en Defensie