Defensie: Conclusies OVV-onderzoek fatale schietoefening Ossendrecht glashelder

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft vandaag het onderzoeksrapport gepubliceerd over het fatale ongeluk in het schiethuis van de Politieacademie in Ossendrecht. Tijdens een oefening van het Korps Commando Troepen (KCT) op 22 maart 2016 werd een sergeant dodelijk geraakt. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vindt het van het grootste belang dat alle feiten boven tafel komen.

De OVV concludeert in zijn rapport dat de defensieleiding, op meerdere niveaus, ondanks het bestaan van een veiligheidsmanagementsysteem, niet op professionele wijze is omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel. De raad doet ook een aantal aanbevelingen.

Conclusies glashelder
,,Alles is er op gericht om alle feiten boven tafel te krijgen, herhaling te voorkomen en ook volledige openheid van zaken te geven aan de nabestaanden’’, stelt Hennis. Ondanks het feit dat het werk van militairen nooit zonder gevaar is, vindt de minister het van het grootste belang dat Defensie de veiligheid van militairen maximaal waarborgt in de uitoefening van hun beroep.
“Ik dank de OVV voor het grondige onderzoek. De conclusies zijn glashelder en nopen tot actie. De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis in Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort. De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) heeft gecontroleerd of de overige schietbanen in Nederland de vereiste keuringen hebben. Dit is het geval.

Onderzoek tot september
Naast de OVV hebben ook het Openbaar Ministerie en Defensie een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Zoals bekend is het onderzoek van het OM inmiddels klaar. Het onderzoek van Defensie neemt naar verwachting nog tot september in beslag. De bevindingen van zowel het OM als de OVV worden hierin meegenomen.

Defensie zal binnen de gestelde termijn van zes maanden, en zoveel sneller als mogelijk, een uitgebreide beleidsreactie aanbieden.

Zie ook artikel Onderzoeksraad: schietbaan Ossendrecht onveilig

Bron: Defensie / Politie-academie

Lege plekken op politieacademies

Door een mega-reorganisatie bij de landelijke politie blijven er plekken leeg op politieacademies, met name bij de gespecialiseerde opleidingen.

image

Zedenrechercheurs, (mitrailleur)schutters, ME’ers, personeel voor de financiële recherche en cybercrime-specialisten worden slechts mondjesmaat opgeleid.

Ook de instroom voor aspirant-agenten op de politieacademie is lager dan in voorgaande jaren. Maar de lege plekken zijn vooral te vinden bij de opleidingen waar een politieman tot gespecialiseerde vakman moet worden gemaakt, schrijft dagblad Trouw.

De afname is te wijten aan de reorganisatie, waardoor het nog niet duidelijk is wie op welke plek komt en welke opleidingen daaraan zijn gekoppeld. Ook door het nucleaire topoverleg, vorig jaar in Den Haag, zijn minder politiemensen naar meerjarige opleidingen gegaan.