Eerste overleg voor Europese militaire snelweg

Militair transport in Europa moet gemakkelijker en sneller. Dat betekent in de 1e plaats minder bureaucratie, maar eventueel ook bouwkundige aanpassingen aan wegen en bruggen. Om deze militaire snelweg in Europa te bereiken, komen vandaag vertegenwoordigers bij elkaar uit 24 EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Defensieagentschap.
Het overleg vindt plaats in Den Haag en is georganiseerd door Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de 1e van een reeks overleggen die uiteindelijk moet leiden tot een akkoord over ‘military mobility’ in Europa. De contouren van dit akkoord worden vandaag in de steigers gezet.

Woud aan regels
Het onderwerp werd vorig jaar door Nederland op de agenda geplaatst na ervaringen tijdens meerdere internationale oefeningen. Bij het passeren van iedere grens moet een woud aan procedures en regels worden doorlopen. Dat geldt voor oefeningen, maar speelt ook bij echte crisis. Het nu gestarte initiatief moet onnodige barrières wegnemen. Denk aan minder en kortere procedures en regels qua douane, gevaarlijke goederen, infrastructuur en diplomatieke toestemming.

PESCO
De militaire snelweg start als 1 van de eerste van 17 PESCO-projecten (permanent structured cooperation). PESCO is een structureel samenwerkingsverband van 25 EU-lidstaten. Nederland neemt deel aan 7 projecten op het gebied van logistiek, maritieme mijnenbestrijding, cyber, trainingsmissies, interoperabele radiocommunicatie en medische capaciteiten. Nederland is lead nation in het militaire snelwegproject.

PESCO startte in december 2017. Het moet EU-lidstaten nauwer samen te laten werken op gebied van Defensie om goedkoper in te kunnen kopen, efficiënter te werken en tot betere resultaten te komen.

Bron: Defensie

Europese defensiesamenwerking formeel

23 EU-lidstaten gaan permanent structureel samenwerken op defensie- en veiligheidsgebied. Dat gebeurt onder de vlag van PESCO (permanent structured cooperation). De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken richtten het samenwerkingsverband vandaag formeel op in Brussel.
Samenwerking is nu de norm en niet langer de uitzondering. De lidstaten geven daar vanaf begin 2018 concrete invulling aan met de eerste 17 projecten. Nederland doet met 7 mee. Het gaat om projecten op het gebied van logistiek, medische capaciteiten, maritieme mijnenbestrijding, cyber en radio communicatie.
Nederland trekt de kar op het gebied van militaire mobiliteit. De huidige veiligheidssituatie vereist dat militair materieel en personeel snel door de EU verplaatst moet kunnen worden. Er zijn nu nog te veel obstakels: van de bureaucratische rompslomp tot infrastructuur die niet bestand is tegen zware transporten. Het duurt nu bij sommige grenzen dagen voordat de benodigde vergunningen rond zijn en militaire voertuigen staan letterlijk stil aan de grens. Minister Ank Bijleveld-Schouten noemde dat eerder onacceptabel. Zeker als bondgenoten in nood verkeren.

Meer eigen verantwoordelijkheid
Samen met België gaat Nederland daarnaast aan de slag met moderne maritieme mijnenbestrijding. Hierdoor worden schepen, havens en offshore installaties beter beschermd en wordt de veiligheid van maritieme handelsroutes gewaarborgd. In de overige 5 projecten werkt Nederland aan een netwerk van logistieke hubs in Europa, een meer efficiënte Europese medische capaciteit, cyber, tactische radiocommunicatie en aan een initiatief om EU-trainingsmissies effectiever te maken.

PESCO moet er uiteindelijk toe leiden dat Europa meer eigen verantwoordelijkheid kan en zal nemen op het gebied van veiligheid. Dit resulteert in betere gereedheid en bereidheid van de lidstaten om aan missies en operaties deel te nemen. Ook de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten krijgt een impuls. Defensieaankopen van de EU-landen worden met elkaar in lijn gebracht. Zo is er efficiënter te werken en in te kopen.

Bron: Defensie