Bijleveld: Europees leger helpt ons niet verder

“Ik zie dat de Europese Unie voor haar defensie en veiligheid teveel naar binnen kijkt. We willen het helemaal zelf doen. Ik vind dat zorgelijk: het gaat ten koste van onze samenwerking met de NAVO. En dat terwijl NAVO en EU elkaar door samenwerking juist moeten versterken.” Deze boodschap verkondigde minister Ank Bijleveld-Schouten maandag tijdens de EU-raad Buitenlandse Zaken in Brussel.
Op de agenda stonden nieuwe PESCO-initiatieven (Permanent Gestructureerde Samenwerking). Nederland zet zich in dit kader in voor meer militaire mobiliteit in Europa. Nederland en een aantal andere lidstaten vinden het belangrijk dat ook niet-EU-leden aan sommige initiatieven kunnen meedoen. Volgens Bijleveld dreigen er nu te veel voorwaarden te worden gesteld. Dit kan de samenwerking schaden met belangrijke strategische partners van Nederland en de EU. Denk aan landen als Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en straks het Verenigd Koninkrijk.

NAVO moet hoeksteen blijven
Tegelijkertijd maakt Nederland zich zorgen over de richting waarin de Europese defensiesamenwerking zich ontwikkelt. “De NAVO is en blijft de hoeksteen van de Europese veiligheid”, aldus de minister. Nederland is een groot voorstander van betere defensiesamenwerking in de EU. Als die bijdraagt aan de veiligheid en de versterking van de NAVO. Daarom wil Bijleveld gezamenlijk onderzoeken waar nog meer kan worden samengewerkt. “De Franse en Duitse roep om een Europees leger helpt ons echter niet verder. Het heeft juist een negatief effect op de relatie met de NAVO.“

De minister gaf ook aan graag te willen spreken over de betekenis van Europese strategische zelfstandigheid. Samen met de vraag welke richting de Europese defensiesamenwerking moet opgaan. Voor Nederland blijven de EU én de NAVO essentieel voor de veiligheid.

Bron: Defensie (foto illustratief belgische en nederlandse militairen)

Eerste overleg voor Europese militaire snelweg

Militair transport in Europa moet gemakkelijker en sneller. Dat betekent in de 1e plaats minder bureaucratie, maar eventueel ook bouwkundige aanpassingen aan wegen en bruggen. Om deze militaire snelweg in Europa te bereiken, komen vandaag vertegenwoordigers bij elkaar uit 24 EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Defensieagentschap.
Het overleg vindt plaats in Den Haag en is georganiseerd door Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de 1e van een reeks overleggen die uiteindelijk moet leiden tot een akkoord over ‘military mobility’ in Europa. De contouren van dit akkoord worden vandaag in de steigers gezet.

Woud aan regels
Het onderwerp werd vorig jaar door Nederland op de agenda geplaatst na ervaringen tijdens meerdere internationale oefeningen. Bij het passeren van iedere grens moet een woud aan procedures en regels worden doorlopen. Dat geldt voor oefeningen, maar speelt ook bij echte crisis. Het nu gestarte initiatief moet onnodige barrières wegnemen. Denk aan minder en kortere procedures en regels qua douane, gevaarlijke goederen, infrastructuur en diplomatieke toestemming.

PESCO
De militaire snelweg start als 1 van de eerste van 17 PESCO-projecten (permanent structured cooperation). PESCO is een structureel samenwerkingsverband van 25 EU-lidstaten. Nederland neemt deel aan 7 projecten op het gebied van logistiek, maritieme mijnenbestrijding, cyber, trainingsmissies, interoperabele radiocommunicatie en medische capaciteiten. Nederland is lead nation in het militaire snelwegproject.

PESCO startte in december 2017. Het moet EU-lidstaten nauwer samen te laten werken op gebied van Defensie om goedkoper in te kunnen kopen, efficiënter te werken en tot betere resultaten te komen.

Bron: Defensie