Nieuw snel reagerend Cyberteam

Er komt een snel reagerend cyberteam, bestaande uit experts van verschillende landen. Het team assisteert de deelnemende landen bij het beveiligen tegen cyberdreigingen. Het gaat om Estland, Finland, Kroatië, Nederland, Polen en Roemenië. Ze tekenden vandaag een Memorandum of Understanding. Daarmee is het voornemen om samen te werken binnen het project ‘cyber rapid response teams and mutual assistance in cyber security’ in een volgende fase beland.

De cyber-samenwerking gebeurt onder de vlag van Permanent Structured Cooperation (Pesco), op 11 december 2017 formeel opgericht in Brussel. Pesco is bedoeld Europese Defensiesamenwerking te versterken.

Een voorbeeld is militaire mobiliteit, een initiatief van Nederland. Hierbij is het de bedoeling dat militair personeel en materieel snel over Europese grenzen door de Europese Unie zijn te verplaatsen.

Van wezenlijk belang
Met de vandaag getekende overeenkomst, in de Raad Buitenlandse Zaken Defensie, willen de deelnemers zich weren tegen toenemende cyberdreiging. Minister Ank Bijleveld-Schouten tekende namens Nederland. “Het is belangrijk om dit snel inzetbare team te hebben. Cyberaanvallen worden niet door landsgrenzen beperkt, daarom is een collectieve aanpak van wezenlijk belang.” Digitale spionage bij overheden en bedrijven en digitale verstoring van onze vitale infrastructuur blijft één van de grootste cyberdreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten.

Het project staat onder leiding van Litouwen. De deelnemende landen richten elk 1 of meer expertisecellen op. Deze zijn op te roepen voor het zogenoemde Cyber Rapid Response Team (CRRT). Daarbij komen een raad en juridische, politieke en technische werkgroepen.

Past in Defensie Cyber Strategie

Wat de minister betreft past de aandacht voor het cyberdomein in de Defensie Cyber Strategie. “Hier is de samenwerking in Pesco-verband met Litouwen en andere partners een onderdeel van. Dit specifieke project wordt gezien als één van de meest succesvolle.”

Een CRRT is permanent en wordt geleid onder roterend voorzitterschap. Een CRRT wordt geactiveerd op verzoek van een deelnemend land en na goedkeuring van de CRRT-raad. Uiterlijk 72 uur later krijgt het verzoekende land hulp bij het cyberincident.

Na goedkeuring van de huidige deelnemende landen, is het ook voor andere lidstaten mogelijk om deel te nemen aan het Pesco-project.

Nederland werkt al nauw samen met Litouwen. Zo opereren in de Baltische staat Nederlandse militairen in NAVO-verband, de enhanced Forward Presence, om aanwezigheid te tonen op de oostflank van het Europees grondgebied.

Pesco

Bijleveld: vervolgstap samenwerking EU en NAVO nodig

De EU-raad Buitenlandse Zaken met Defensieministers vond vandaag plaats in Brussel. Minister Ank Bijleveld-Schouten pleitte er voor meer coördinatie tussen de Europese Unie en de NAVO. “De dreigingen voor onze veiligheid worden meer en meer complex, divers en onzeker. Daarom is het nodig om een vervolgstap te zetten in de samenwerking.”
Nederland wil meer focus in de gezamenlijke Defensie-inspanningen. Hiervoor moet duidelijker worden hoe de EU en de NAVO elkaar aanvullen en hoe meer en beter kan worden samengewerkt. Wat betreft minister Bijleveld is het de hoogste tijd om deze discussie te voeren. “De vraag is hoe de Europese waarden en belangen te verdedigen. De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve veiligheid. Maar er moet gesproken worden over hoe Europa meer verantwoordelijkheid kan gaan dragen. Samenwerking en coördinatie tussen de NAVO en de EU zijn daarbij van groot belang.”

Nieuwe Pesco-projecten
Ook werd gesproken over de defensieprojecten die vallen onder Pesco (permanent gestructureerde samenwerking). Samen met veel andere landen vindt Nederland het belangrijk dat ook niet EU-landen onder voorwaarden aan Pesco kunnen deelnemen. Denk daarbij aan landen als Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en mogelijk straks het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er uitgebreid over een oplossing is gesproken, werd nog geen overeenstemming bereikt. Wel stemde de Raad in met een 3e reeks van 13 nieuwe Pesco-projecten. Nederland neemt deel aan het project ‘Cyber and information domain coordination centre’ en ‘Timely warning and interception with space-based theatre surveillance’.