Personeelsgebrek plaag defensie

Hoe hard de organisatie er ook aan trekt, het lukt Defensie maar niet voldoende personeel aan te trekken. Een vijfde van de militaire functies is onvervuld.

Er zijn weliswaar meer medewerkers aangetrokken, maar omdat de krijgsmacht is gegroeid, is het aantal banen ook toegenomen.
Vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt vertrekken er veel militairen naar een baan in het burgerleven. Ook het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan carrièreperspectief speelt een rol. Vooral bij de landmacht en de marine is de uitstroom van personeel hoger dan voorzien.

„Dit verloop van personeel baart ons zorgen omdat met de uitstroom tevens veel kennis en ervaring wegvloeit uit de organisatie”, schrijft staatssecretaris Visser in de personeelsrapportage.

Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de cijfers ’dramatisch’.