Defensie en politie willen samen personeel werven

Defensie en de politie willen samenwerken in hun zoektocht naar nieuw personeel. De twee grootste werkgevers van Nederland trekken samen op in de werving van personeel, en het behouden en uitwisselen van medewerkers, schrijft de krant Trouw.
Als militairen het bij het leger gezien hebben, zouden ze de mogelijkheid moeten krijgen om over te stappen naar de politie en andersom. “Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk belastend is. Door de missies zijn militairen vaak langere tijd in het buitenland”, zegt commandant der strijdkrachten Rob Bauer in de krant.

Volgens hem zijn er grosso modo twee grote vertrekkende groepen met medewerkers van ongeveer 25 en 35 jaar, en zitten daar interessante kandidaten voor de politie bij. Korpschef Akerboom van de politie bevestigt dat. “Het werk van bijvoorbeeld een wijkagent kan behoorlijk veeleisend zijn, daar kun je die kwaliteiten gebruiken. En het is ook de leeftijdsfase dat mensen aan een gezin beginnen, dat uitzending naar het buitenland minder aantrekkelijk wordt.”

Politie en defensie verwachten de komende jaren 35.000 nieuwe mensen nodig te hebben.

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)

Defensie en bedrijfsleven gaan voor uitwisseling van personeel

Voorzitter van ondernemersorganisatie FME Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen nemen binnenkort voor 1 dag elkaars werk over. Met die belofte trapten ze gisteren een uitwisselingsprogramma af voor medewerkers van Defensie en het bedrijfsleven.

De afspraak werd beklonken in de Haagse Malietoren, tijdens de Summit van het Platform Defensie Bedrijfsleven NL Next Level. Daar draaide het allemaal om de samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven.
Zo’n 300 branchevertegenwoordigers en leden uit de topsectoren van Economische Zaken en Defensie kwamen er bij elkaar.
Vissen in dezelfde vijver
Staatssecretaris Barbara Visser sprak over de meerwaarde van een goede samenwerking. “Defensie en het bedrijfsleven vissen vaak in dezelfde vijver bij de zoektocht naar technisch personeel. Door samen te werken, personeel uit te wisselen en te streven naar duaal werkgeverschap, kunnen we het schaarse personeel goed benutten. Dit levert een win-win-win situatie op. Want voor personeel is het natuurlijk een mooie ervaring om ergens anders een kijkje in de keuken te nemen.’’

Duurzaam netwerk
Het Civiel Militair Professional Uitwisselingsprogramma (CiMPUP) is zo’n opstapje naar duaal werkgeverschap. Daarbij ruilen Defensie en het bedrijfsleven van personeel op gelijksoortige functies, voor enkele dagen tot 1 jaar. Zo ontstaat de basis voor een duurzaam netwerk waarbij leren en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat.
Deze Summit zijn er zo’n 30 zeer gevarieerde opdrachten bekend gemaakt en sommige functies daarvoor al ingevuld.

Verslechterde veiligheidssituatie
Wijnen: “Defensie zit midden in een transitieproces naar een toekomstbestendige adaptieve krijgsmacht. We moeten onze blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken.”
De generaal benadrukte de noodzaak daartoe. “We hebben te maken met een verslechterde veiligheidssituatie. Tel daar de snelle technologische ontwikkelingen bij op. Die veroorzaken, ook op militair terrein, een ware revolutie. Dit kunnen we als Defensie alleen niet aan. We hebben het bedrijfsleven en kennisinstituten keihard nodig.”

Economische vooruitgang
Dezentjé Hamming noemde op haar beurt het belang van Defensie voor het bedrijfsleven: “Wij hebben baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.”

bron: Defensie