Personeelsgebrek plaag defensie

Hoe hard de organisatie er ook aan trekt, het lukt Defensie maar niet voldoende personeel aan te trekken. Een vijfde van de militaire functies is onvervuld.

Er zijn weliswaar meer medewerkers aangetrokken, maar omdat de krijgsmacht is gegroeid, is het aantal banen ook toegenomen.
Vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt vertrekken er veel militairen naar een baan in het burgerleven. Ook het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan carrièreperspectief speelt een rol. Vooral bij de landmacht en de marine is de uitstroom van personeel hoger dan voorzien.

„Dit verloop van personeel baart ons zorgen omdat met de uitstroom tevens veel kennis en ervaring wegvloeit uit de organisatie”, schrijft staatssecretaris Visser in de personeelsrapportage.

Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de cijfers ’dramatisch’.

Defensie en politie willen samen personeel werven

Defensie en de politie willen samenwerken in hun zoektocht naar nieuw personeel. De twee grootste werkgevers van Nederland trekken samen op in de werving van personeel, en het behouden en uitwisselen van medewerkers, schrijft de krant Trouw.
Als militairen het bij het leger gezien hebben, zouden ze de mogelijkheid moeten krijgen om over te stappen naar de politie en andersom. “Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk belastend is. Door de missies zijn militairen vaak langere tijd in het buitenland”, zegt commandant der strijdkrachten Rob Bauer in de krant.

Volgens hem zijn er grosso modo twee grote vertrekkende groepen met medewerkers van ongeveer 25 en 35 jaar, en zitten daar interessante kandidaten voor de politie bij. Korpschef Akerboom van de politie bevestigt dat. “Het werk van bijvoorbeeld een wijkagent kan behoorlijk veeleisend zijn, daar kun je die kwaliteiten gebruiken. En het is ook de leeftijdsfase dat mensen aan een gezin beginnen, dat uitzending naar het buitenland minder aantrekkelijk wordt.”

Politie en defensie verwachten de komende jaren 35.000 nieuwe mensen nodig te hebben.

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)