Bonus voor behoud marechaussees

Door de uitstroom van personeel is er sprake van een continu operationeel probleem. Ook groeien de taken van de organisatie, waardoor extra mensen nodig zijn.
Marechaussees krijgen de komende twee jaar een premie van 1.250 euro per halfjaar om uitstroom te voorkomen. Dat staat in het online magazine van de Koninklijke Marechaussee.
Het gaat om de ervaren mensen met de rang van wachtmeester. De uitstroom is in die rang “substantieel hoger” dan in de andere rangen bij de Koninklijke Marechaussee, waardoor er sprake is van een continu operationeel probleem meldt defensie in het magazine. Niet alleen gaat er veel expertise en ervaring verloren, ook ontbreekt mankracht doordat organisatie meer taken heeft gekregen.

Nog meer maatregelen
Naast de premie van in totaal 5.000 euro in de komende twee jaar, neemt de marechaussee ook andere maatregelen om meer personeel te behouden. De opleidingsmogelijkheden worden verruimd en commandanten krijgen meer te zeggen over de opleidingen binnen de organisatie. Ook komt er een ruimere onkostenvergoeding.

Sinds vorig jaar krijgt de marechaussee er structureel twintig miljoen euro bij, wat gelijkstaat aan 200 extra voltijdsbanen. Die zijn nodig vanwege de groei van luchthavens en de stijging van het aantal vliegtuigpassagiers, de aanhoudende terreurdreiging en extra grensbewaking. De komende jaren krijgt de marechaussee meer geld voor het aannemen van nog eens 200 extra personen. In totaal werken er ongeveer 6.000 mensen bij de marechaussee.

De marechaussee verwacht nog meer maatregelen voor de werving en behoud van personeel.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)

Oplossing voor personeelstekort beveiligingsdienst politie in zicht

De politie heeft mogelijk een oplossing gevonden voor het probleem van de onderbezetting bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De dienst, die onder andere verantwoordelijk is voor de beveiliging van bedreigde politici, kampt al lange tijd met een personeelstekort.
“Een van de belangrijkste maatregelen is dat we behalve intern ook extern gaan kijken naar mensen met ervaring, zonder dat ze een politiediploma hebben”, zei Harro Kras van de DKDB in het NOS Radio 1 Journaal.
Hij denkt aan oud-medewerkers van de DKDB of mensen die bijvoorbeeld in het leger “bepaalde vaardigheden” hebben opgedaan. Die moeten dan wel bereid zijn om binnen een aantal jaren een politiediploma te halen.

Basisopleiding
Eenmaal aangenomen krijgen ze eerst de basisopleiding van de DKDB zelf, zoals ook politiemensen die krijgen als ze bij de DKDB gaan werken. “Pas na de afronding van die opleiding kunnen ze dit werk gaan doen”, zegt Kras. “Uitgesteld krijgen ze van ons de politieopleiding, zodat ze ook breder inzetbaar zijn op het moment dat ze iets anders willen doen.”

De DKDB wil de komende tweeënhalf jaar honderd mensen werven. Kras rekent erop dat daarmee het probleem van het personeelstekort over een aantal jaren is opgelost. Door dat tekort zijn DKDB-medewerkers de afgelopen jaren zwaar belast geweest, maar iedereen die beveiliging nodig had, was maximaal beveiligd, aldus Kras.

Bron: NOS /