Militaire gezondheidszorg te lang onderbelicht

Staatssecretaris Barbara Visser wil het tekort aan personeel en materieel in de militaire gezondheidszorg (MGZ) aanpakken. Dat zei ze tijdens de opening van het Symposium Militaire Gezondheidszorg in Nijkerk. Tegenover 500 leden uit het medisch vakgebied refereerde ze gisteren aan het project MGZ 2020 waardoor de organisatie op veel gebieden versterkt gaat worden. Ook riep ze de zaal op om kritisch naar bureaucratie te kijken.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het mortierongeluk in Mali heeft volgens de staatssecretaris enorme impact op heel Defensie gehad. “Wat mij betreft doet dat niets af aan onze mensen die naar eer en geweten hebben gehandeld.” Waar Visser blij mee zei te zijn, is dat door het rapport meer aandacht is gekomen voor militaire gezondheidszorg: “De stem van de zorg wordt binnen de krijgsmacht duidelijker gehoord.”

Zwaar geleden
De MGZ heeft volgens de bewindsvrouw zwaar geleden onder de inkrimping. “Vanaf 2012 is maar liefst 34 procent wegbezuinigd. De organisatie is enorm versnipperd geraakt. Er zijn serieuze knelpunten op het gebied van materieel. En we kampen met grote personeelstekorten, vooral onder algemeen militair verpleegkundigen.” Met een gezamenlijke aanpak wil de staatssecretaris het tij keren.

Investeren in opleidingen
Door het project MGZ 2020 moet het personeelsbeleid verbeteren. Zo komt er meer tijd voor primaire vaardigheden en praktijkervaring. Dat betekent meer patiënten zien en tijdens een oefening dichter op de actie zitten. Ook gaat Defensie investeren in opleidingen, moet de werving beter en is vooral behoud van personeel een belangrijk punt. Dat laatste is volgens Visser de bottleneck. “Daar kunnen we het verschil maken.”

Minder regelgeving
Een ander punt is de bureaucratie in de zorg. Verbetering van de ICT is een deel van de oplossing, maar volgens de bewindsvrouw is het goed om ook kritisch naar de vele regels te kijken. “Is het bijvoorbeeld echt nodig dat er 4 handtekeningen worden gezet op een recept? Is het niet veel belangrijker dat onze patiënten snel en goed geholpen worden? En dat onze zorgverleners de ruimte krijgen om, binnen bepaalde kaders, een autonome beslissing te maken over wat verantwoord is? We moeten ervoor waken dat zorgverleners onveilige situaties creëren, uit angst om afgerekend te worden op het niet volgen van procedures.”

Zorg voor zorgverleners
Thema van het symposium was eigen veiligheid in de zorg. Iets waar militaire zorgverleners volgens Visser niet veel bij stil staan. “U bent eigenlijk altijd bezig met de patiënt. En het feit dat u militair bent, versterkt die neiging tot ‘jezelf wegcijferen’ nog meer. Ik ben dan ook blij dat er vandaag aandacht wordt besteed aan de psychische gevolgen van een incident voor de zorgverlener zelf. De steun van collega’s kan hier een belangrijke rol in vervullen.”

Bron: Defensie

Bonus voor behoud marechaussees

Door de uitstroom van personeel is er sprake van een continu operationeel probleem. Ook groeien de taken van de organisatie, waardoor extra mensen nodig zijn.
Marechaussees krijgen de komende twee jaar een premie van 1.250 euro per halfjaar om uitstroom te voorkomen. Dat staat in het online magazine van de Koninklijke Marechaussee.
Het gaat om de ervaren mensen met de rang van wachtmeester. De uitstroom is in die rang “substantieel hoger” dan in de andere rangen bij de Koninklijke Marechaussee, waardoor er sprake is van een continu operationeel probleem meldt defensie in het magazine. Niet alleen gaat er veel expertise en ervaring verloren, ook ontbreekt mankracht doordat organisatie meer taken heeft gekregen.

Nog meer maatregelen
Naast de premie van in totaal 5.000 euro in de komende twee jaar, neemt de marechaussee ook andere maatregelen om meer personeel te behouden. De opleidingsmogelijkheden worden verruimd en commandanten krijgen meer te zeggen over de opleidingen binnen de organisatie. Ook komt er een ruimere onkostenvergoeding.

Sinds vorig jaar krijgt de marechaussee er structureel twintig miljoen euro bij, wat gelijkstaat aan 200 extra voltijdsbanen. Die zijn nodig vanwege de groei van luchthavens en de stijging van het aantal vliegtuigpassagiers, de aanhoudende terreurdreiging en extra grensbewaking. De komende jaren krijgt de marechaussee meer geld voor het aannemen van nog eens 200 extra personen. In totaal werken er ongeveer 6.000 mensen bij de marechaussee.

De marechaussee verwacht nog meer maatregelen voor de werving en behoud van personeel.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)