Personeelsgebrek plaag defensie

Hoe hard de organisatie er ook aan trekt, het lukt Defensie maar niet voldoende personeel aan te trekken. Een vijfde van de militaire functies is onvervuld.

Er zijn weliswaar meer medewerkers aangetrokken, maar omdat de krijgsmacht is gegroeid, is het aantal banen ook toegenomen.
Vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt vertrekken er veel militairen naar een baan in het burgerleven. Ook het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan carrièreperspectief speelt een rol. Vooral bij de landmacht en de marine is de uitstroom van personeel hoger dan voorzien.

„Dit verloop van personeel baart ons zorgen omdat met de uitstroom tevens veel kennis en ervaring wegvloeit uit de organisatie”, schrijft staatssecretaris Visser in de personeelsrapportage.

Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de cijfers ’dramatisch’.

Militaire gezondheidszorg te lang onderbelicht

Staatssecretaris Barbara Visser wil het tekort aan personeel en materieel in de militaire gezondheidszorg (MGZ) aanpakken. Dat zei ze tijdens de opening van het Symposium Militaire Gezondheidszorg in Nijkerk. Tegenover 500 leden uit het medisch vakgebied refereerde ze gisteren aan het project MGZ 2020 waardoor de organisatie op veel gebieden versterkt gaat worden. Ook riep ze de zaal op om kritisch naar bureaucratie te kijken.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het mortierongeluk in Mali heeft volgens de staatssecretaris enorme impact op heel Defensie gehad. “Wat mij betreft doet dat niets af aan onze mensen die naar eer en geweten hebben gehandeld.” Waar Visser blij mee zei te zijn, is dat door het rapport meer aandacht is gekomen voor militaire gezondheidszorg: “De stem van de zorg wordt binnen de krijgsmacht duidelijker gehoord.”

Zwaar geleden
De MGZ heeft volgens de bewindsvrouw zwaar geleden onder de inkrimping. “Vanaf 2012 is maar liefst 34 procent wegbezuinigd. De organisatie is enorm versnipperd geraakt. Er zijn serieuze knelpunten op het gebied van materieel. En we kampen met grote personeelstekorten, vooral onder algemeen militair verpleegkundigen.” Met een gezamenlijke aanpak wil de staatssecretaris het tij keren.

Investeren in opleidingen
Door het project MGZ 2020 moet het personeelsbeleid verbeteren. Zo komt er meer tijd voor primaire vaardigheden en praktijkervaring. Dat betekent meer patiënten zien en tijdens een oefening dichter op de actie zitten. Ook gaat Defensie investeren in opleidingen, moet de werving beter en is vooral behoud van personeel een belangrijk punt. Dat laatste is volgens Visser de bottleneck. “Daar kunnen we het verschil maken.”

Minder regelgeving
Een ander punt is de bureaucratie in de zorg. Verbetering van de ICT is een deel van de oplossing, maar volgens de bewindsvrouw is het goed om ook kritisch naar de vele regels te kijken. “Is het bijvoorbeeld echt nodig dat er 4 handtekeningen worden gezet op een recept? Is het niet veel belangrijker dat onze patiënten snel en goed geholpen worden? En dat onze zorgverleners de ruimte krijgen om, binnen bepaalde kaders, een autonome beslissing te maken over wat verantwoord is? We moeten ervoor waken dat zorgverleners onveilige situaties creëren, uit angst om afgerekend te worden op het niet volgen van procedures.”

Zorg voor zorgverleners
Thema van het symposium was eigen veiligheid in de zorg. Iets waar militaire zorgverleners volgens Visser niet veel bij stil staan. “U bent eigenlijk altijd bezig met de patiënt. En het feit dat u militair bent, versterkt die neiging tot ‘jezelf wegcijferen’ nog meer. Ik ben dan ook blij dat er vandaag aandacht wordt besteed aan de psychische gevolgen van een incident voor de zorgverlener zelf. De steun van collega’s kan hier een belangrijke rol in vervullen.”

Bron: Defensie