Defensie loopt leeg

Het leger loopt in gestaag tempo leeg. Afgelopen jaar daalde het personeelsbestand met ruim 1500 man. Voor het vijfde jaar op rij lukte het defensie niet om het aantal benodigde rekruten binnen te halen.

Vooral bij de luchtmacht gaat het hard in negatieve zin. Er vertrokken afgelopen jaar 14 procent militairen meer dan gepland. Dat blijkt uit een nog interne personeelsrapportage waar De Telegraaf inzage in heeft gehad.

De landmacht scoorde het slechtst bij de werving. Dit krijgsmachtsdeel wist 84 procent van de beoogde rekruten binnen te krijgen. Zee- en luchtmacht doen het respectievelijk 1 en 2 procent beter.

Vanwege de bezuinigingen zijn zowel de basistraining als de gespecialiseerde opleidingen ingekort. Daardoor hebben rekruten minder tijd om fysiek en mentaal op het niveau te komen dat defensie vereist. Het gevolg: hoge uitvalcijfers. Ook eisen de bezuinigingen hun tol. Er is onvoldoende materiaal ed. aanwezig om de job goed uit te kunnen oefenen

In de personeelsrapportage constateert Defensie dat er voor dit jaar weinig verbetering valt te verwachten. De prognose is dat het lukt om 85 procent van benodigde mensen te werven

Lees hier het artikel: Je moet het maar willen..

Personeelstekort Defensie

De Nederlandse krijgsmacht heeft grote moeite om de uitstroom van personeel op te vangen. Van de dit jaar bijna 3100 rekruten die nodig zijn om de door een aflopend contract of nieuwe baan vertrokken militairen te vervangen, zijn een kleine 2650 aangenomen. Daarmee is pas 86 procent van de vacatures opgevuld.

Dat , meldt De Telegraaf op basis van cijfers van Defensie. Uitgezonderd de marechaussee kampen alle krijgsmachtonderdelen met tekorten van tientallen militairen. Vooral aan technici bestaat een groot gebrek