Vliegeropleiding Koninklijke Luchtmacht dicht door te weinig instructeurs

De vliegeropleiding van de luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht heeft nog maar zo weinig instructeurs dat de commandant van de basis de opleiding heeft stil gelegd.
Volgens hem is het niet langer verantwoord om studenten op te leiden en moet er eerst een goed plan komen hoe de situatie kan worden verbeterd. Op de vliegeropleiding krijgen toekomstige piloten van de luchtmacht hun eerste trainingen. Daarna kiezen ze voor een specialisatie zoals vliegen op de nieuwe F-35 of Apache waar ze aanvullende opleidingen voor moeten doen.

Voorheen maakten instructeurs met hun studenten twee vluchten per dag. Het aantal instructeurs is afgelopen jaren echter zo teruggelopen, de bezettingsgraad is nog maar 70%, dat er nu drie keer per dag moet worden gevlogen om hetzelfde aantal studenten te kunnen onderwijzen. Dat gaat volgens commandant Ben Kamstra ten koste van de kwaliteit van de opleiding. Instructeurs hebben te weinig tijd om de lesstof met hun studenten te bespreken en dus heeft de commandant nu besloten om alle instructeurs en studenten vrijaf te geven. Volgende week moet er een nieuw plan liggen hoe de situatie kan worden verbeterd.

Vliegers en instructeurs klagen al langer over de in hun ogen hoge werkdruk door vacatures die niet kunnen worden vervuld. Ook bij het grondpersoneel dat de toestellen klaar moet maken zijn veel functies niet vervuld, bleek vorig jaar al toen de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht een bezoek bracht aan de basis.

Bron: AD / Defensie

Defensie loopt leeg

Het leger loopt in gestaag tempo leeg. Afgelopen jaar daalde het personeelsbestand met ruim 1500 man. Voor het vijfde jaar op rij lukte het defensie niet om het aantal benodigde rekruten binnen te halen.

Vooral bij de luchtmacht gaat het hard in negatieve zin. Er vertrokken afgelopen jaar 14 procent militairen meer dan gepland. Dat blijkt uit een nog interne personeelsrapportage waar De Telegraaf inzage in heeft gehad.

De landmacht scoorde het slechtst bij de werving. Dit krijgsmachtsdeel wist 84 procent van de beoogde rekruten binnen te krijgen. Zee- en luchtmacht doen het respectievelijk 1 en 2 procent beter.

Vanwege de bezuinigingen zijn zowel de basistraining als de gespecialiseerde opleidingen ingekort. Daardoor hebben rekruten minder tijd om fysiek en mentaal op het niveau te komen dat defensie vereist. Het gevolg: hoge uitvalcijfers. Ook eisen de bezuinigingen hun tol. Er is onvoldoende materiaal ed. aanwezig om de job goed uit te kunnen oefenen

In de personeelsrapportage constateert Defensie dat er voor dit jaar weinig verbetering valt te verwachten. De prognose is dat het lukt om 85 procent van benodigde mensen te werven

Lees hier het artikel: Je moet het maar willen..