Nieuw snel reagerend Cyberteam

Er komt een snel reagerend cyberteam, bestaande uit experts van verschillende landen. Het team assisteert de deelnemende landen bij het beveiligen tegen cyberdreigingen. Het gaat om Estland, Finland, Kroatië, Nederland, Polen en Roemenië. Ze tekenden vandaag een Memorandum of Understanding. Daarmee is het voornemen om samen te werken binnen het project ‘cyber rapid response teams and mutual assistance in cyber security’ in een volgende fase beland.

De cyber-samenwerking gebeurt onder de vlag van Permanent Structured Cooperation (Pesco), op 11 december 2017 formeel opgericht in Brussel. Pesco is bedoeld Europese Defensiesamenwerking te versterken.

Een voorbeeld is militaire mobiliteit, een initiatief van Nederland. Hierbij is het de bedoeling dat militair personeel en materieel snel over Europese grenzen door de Europese Unie zijn te verplaatsen.

Van wezenlijk belang
Met de vandaag getekende overeenkomst, in de Raad Buitenlandse Zaken Defensie, willen de deelnemers zich weren tegen toenemende cyberdreiging. Minister Ank Bijleveld-Schouten tekende namens Nederland. “Het is belangrijk om dit snel inzetbare team te hebben. Cyberaanvallen worden niet door landsgrenzen beperkt, daarom is een collectieve aanpak van wezenlijk belang.” Digitale spionage bij overheden en bedrijven en digitale verstoring van onze vitale infrastructuur blijft één van de grootste cyberdreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten.

Het project staat onder leiding van Litouwen. De deelnemende landen richten elk 1 of meer expertisecellen op. Deze zijn op te roepen voor het zogenoemde Cyber Rapid Response Team (CRRT). Daarbij komen een raad en juridische, politieke en technische werkgroepen.

Past in Defensie Cyber Strategie

Wat de minister betreft past de aandacht voor het cyberdomein in de Defensie Cyber Strategie. “Hier is de samenwerking in Pesco-verband met Litouwen en andere partners een onderdeel van. Dit specifieke project wordt gezien als één van de meest succesvolle.”

Een CRRT is permanent en wordt geleid onder roterend voorzitterschap. Een CRRT wordt geactiveerd op verzoek van een deelnemend land en na goedkeuring van de CRRT-raad. Uiterlijk 72 uur later krijgt het verzoekende land hulp bij het cyberincident.

Na goedkeuring van de huidige deelnemende landen, is het ook voor andere lidstaten mogelijk om deel te nemen aan het Pesco-project.

Nederland werkt al nauw samen met Litouwen. Zo opereren in de Baltische staat Nederlandse militairen in NAVO-verband, de enhanced Forward Presence, om aanwezigheid te tonen op de oostflank van het Europees grondgebied.

Pesco

Eerste overleg voor Europese militaire snelweg

Militair transport in Europa moet gemakkelijker en sneller. Dat betekent in de 1e plaats minder bureaucratie, maar eventueel ook bouwkundige aanpassingen aan wegen en bruggen. Om deze militaire snelweg in Europa te bereiken, komen vandaag vertegenwoordigers bij elkaar uit 24 EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Defensieagentschap.
Het overleg vindt plaats in Den Haag en is georganiseerd door Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de 1e van een reeks overleggen die uiteindelijk moet leiden tot een akkoord over ‘military mobility’ in Europa. De contouren van dit akkoord worden vandaag in de steigers gezet.

Woud aan regels
Het onderwerp werd vorig jaar door Nederland op de agenda geplaatst na ervaringen tijdens meerdere internationale oefeningen. Bij het passeren van iedere grens moet een woud aan procedures en regels worden doorlopen. Dat geldt voor oefeningen, maar speelt ook bij echte crisis. Het nu gestarte initiatief moet onnodige barrières wegnemen. Denk aan minder en kortere procedures en regels qua douane, gevaarlijke goederen, infrastructuur en diplomatieke toestemming.

PESCO
De militaire snelweg start als 1 van de eerste van 17 PESCO-projecten (permanent structured cooperation). PESCO is een structureel samenwerkingsverband van 25 EU-lidstaten. Nederland neemt deel aan 7 projecten op het gebied van logistiek, maritieme mijnenbestrijding, cyber, trainingsmissies, interoperabele radiocommunicatie en medische capaciteiten. Nederland is lead nation in het militaire snelwegproject.

PESCO startte in december 2017. Het moet EU-lidstaten nauwer samen te laten werken op gebied van Defensie om goedkoper in te kunnen kopen, efficiënter te werken en tot betere resultaten te komen.

Bron: Defensie