Kort geding tegen Defensie en ABP om overgang naar middelloonregeling

Op dit moment dient in Den Haag een kort geding van de militaire vakbonden ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM tegen het ministerie van Defensie. De vakbonden willen met deze zet de gedwongen overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling per 2019 blokkeren. Volgende week maandag staat het ABP in hetzelfde conflict voor het hekje.
Kort geding tegen Defensie en ABP om overgang naar middelloonregeling
De vakbonden hebben de kort geding-rechter gevraagd om een voorlopige voorziening die moet voorkomen dat het ABP per 2 januari 2009 de huidige eindloonregeling omzet naar een middelloon-pensioenregeling. De leden van de militaire bonden zien een dergelijke overgang niet zitten en overleg over alternatieven leverde vooralsnog niets op. De bonden gaan ervan uit dat de rechter nog voor het nieuwe jaar duidelijkheid kan geven.

Afspraken met ministerie
Volgens de Bonden ligt er een afspraak met het ministerie van Defensie dat er voor militairen op 12 oktober 2017 is afgesproken dat er vanaf 2 januari 2018 een pensioenregeling met een eindloonkarakter van kracht is totdat er een andere regeling is afgesproken waarmee de leden instemmen. Het ministerie betwist dat die afspraken er liggen en wil dan ook niet samen met de bonden het ABP ‘verzoeken’ de bestaande regeling ook in 2019 uit te blijven voeren.

Kort geding tegen ABP
Volgende week maandag staat het ABP in dezelfde kwestie voor de kort geding rechter. Deze zitting heeft plaats in Amsterdam.

Bron: AMweb / Defensie (foto illustratief)

Kort geding bonden tegen Defensie

De militaire vakbonden hebben een kort geding tegen het ministerie van Defensie aangespannen. Ze hadden eerder al pensioenfonds ABP gedaagd. De bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hopen zo te voorkomen dat er begin volgend jaar in de pensioenregeling voor militairen wordt ingegrepen.
Overleg over een nieuwe cao voor het personeel van Defensie liep vorige maand vast. De vakbonden willen meer salaris en een beter pensioenvoorstel. De zaak tegen het ministerie dient op 10 december, een week later wordt het kort geding tegen ABP behandeld.

Bron: Dagblad van het Noorden / Defensie (foto illustratief)