Voorschot pensioenpremie-inhouding voor militairen in 2019

Defensie en de bonden zijn overeengekomen dat bij militairen in 2019 een voorschot werknemersdeel pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Dit is gelijk aan het premiepercentage dat in 2018 is ingehouden bij militairen. Het geldt tot er tussen Defensie en de bonden een structurele pensioenregeling specifiek voor militairen is vastgesteld.

Defensie en de vakbonden (sociale partners) zijn het niet eens over de pensioenregeling die per 2019 geldt. Daarover loopt een procedure bij de rechter.
Tijdelijke basispensioenregeling
Door het ABP wordt een tijdelijke basispensioenregeling voor militairen 2019 uitgevoerd. Voor deze regeling heeft het ABP eind 2018 een premie vastgesteld. Sociale partners zijn van mening dat deze tijdelijke basisregeling niet in het belang is van militairen. Toch moet er nu een afspraak worden gemaakt over de verdeling van de pensioenpremie die moet worden betaald.

Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het om een ‘voorschot premie-inhouding’ gaat. Zodra Defensie en de bonden een structurele Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen overeengekomen zijn, die de instemming heeft gekregen van de leden van de bonden, wordt door het ABP een pensioenpremie voor deze nieuwe regeling vastgesteld.

Afspraak over verdeling
Vervolgens maken Defensie en de bonden een afspraak over de verdeling van deze premie tussen werkgever en werknemer. De verdeling van die premie zal dan leiden tot een ‘verrekening’ met de reeds ingehouden ‘voorschot-premie’. Daarbij is afgesproken dat teveel betaalde premie zal worden terugbetaald aan de betrokken militairen, maar dat eventueel te weinig betaalde premie door militairen niet hoeft te worden bijbetaald.

Defensie heeft de bonden uitgenodigd voor een Sector Overleg Defensie (SOD) om te bespreken of de onderhandelingen kunnen worden hervat. De bonden hebben daar in het belang van het Defensiepersoneel positief op gereageerd. Afgesproken is dat er voor eind januari een SOD plaatsvindt.

Bron: Defensie

Het rommelt bij defensie

Defensiepersoneel maakt zich op voor acties. Aanvankelijk is het de bedoeling dat die vooral de werkgever treffen, maar wanneer het niet anders kan zullen marechaussees volgens hun vakbond MARVER al in de kerstvakantie gaan zorgen voor lange rijen op Schiphol.
Onder militairen en burgerpersoneel heerst grote onvrede nadat de cao-onderhandelingen op niks zijn uitgelopen. Uit een recente interne meting van het ministerie van Defensie blijkt dat 83 procent van de ondervraagden zich niet kan vinden in het werkgeversvoorstel.
Met name het loonbod en een beoogde aanpassing van de pensioenregeling van eind- naar middelloon zijn reden voor boosheid. Militairen reageerden massaal woedend toen pensioenverzekeraar ABP een week na het klappen van de cao-gesprekken op eigen houtje toch een middelloonpensioen invoerde. Die ook nog gepaard ging met premieverhoging.

Teleurgesteld
„Het is dus minder pensioen tegen hogere kosten. Niet bepaald wat je verwacht”, zegt duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV). „In de nieuwe defensienota heeft de minister gezegd het personeel op 1 te zetten. Dat is alleen niet terug te zien aan de cao-tafel. Mensen zijn daar bijzonder teleurgesteld door. Ik merk dat er veel onrust is.”

De woede over de pensioenen is zo groot dat de vakbonden AFMP, ACOM en VBM een kort geding aanspannen tegen het ABP. Een vergelijkbare procedure tegen defensie sluiten ze niet uit. Daarnaast beginnen de bonden acties. De eerste is al komende maandag. De GOV roept iedereen op om tijdens het afgaan van de sirenes om twaalf uur een bericht op sociale media te posten met een foto en de tekst: ’Ik sta stil bij defensie.’

Onaangenaam
Volgens voorzitter Sven Schuitema van de Marechausseevereniging wil defensiepersoneel niks liever dan het bij dit soort publieksvriendelijke acties houden. Wanneer die er niet toe leiden dat de werkgever terugkeert naar de onderhandelingstafel met een verbeterd voorstel zullen de protesten een onaangenamer gezicht krijgen.
„Ik verwacht de eerste actie rond het proces tegen ABP. Dat zou 17 december zijn. Het is lastig om acties te voeren die het publiek niet raken. We kunnen Schiphol in een kwartier plat leggen en op een manier dat het publiek er de rest van de dag last van houdt. Mijn leden willen dat liever niet. Maar er komt een moment dat we zeggen: we kunnen niet anders.”

Minister Bijleveld vindt het jammer dat de bonden een kort geding aanspannen. Zo lang de zaak onder de rechter is, liggen de cao-gesprekken daarom stil. De bewindsvrouw hoopt daarna snel weer met de bonden om de tafel te kunnen gaan zitten.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)