Boudewijn Boots wordt Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

chout-bij-nacht Boudewijn Boots volgt op 8 maart luitenant-generaal Onno Eichelsheim op als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS). De huidige directeur Operaties bij de Defensiestaf wordt daarvoor op 22 februari bevorderd tot vice-admiraal.

Als PCDS krijgt Boots de leiding over de Defensiestaf. Hij wordt de 1e vervanger van de CDS en is daarmee medeverantwoordelijk voor de aansturing van de commandanten van de Defensieonderdelen, het Special Operations Command (SOCOM) en Defensie Cyber Commando (DCC).

Rationeel, energiek en mensgericht
Doorslaggevend in de keuze voor Boots is de combinatie van zijn persoons- en leiderschapsprofiel. Hij wordt onder meer rationeel, energiek en mensgericht genoemd. Daarnaast beschikt hij over grondige kennis van en ervaring in operaties en de bestuurlijke (Defensie)organisatie.

Boots trad in 1986 in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij voer eerst op mijnenjagers en nam in 1988 deel aan de vredesoperatie in de Perzische Golf, operatie Octopus . Boots maakte vervolgens de overstap naar de fregatten en werd verschillende keren uitgezonden, zoals bijvoorbeeld naar de NAVO-missie Operation Sharp Guard en Operation Enduring Freedom.

Commandant SNMG-2
In de jaren daarna was hij enige tijd gestationeerd op Curaçao en in Engeland en diende hij in onder meer Afghanistan. Ook voerde hij het commando over Zr. Ms. Evertsen en had hij de leiding over het Sea Training Command, de training voor de bemanningen van de schepen van de marine.

Voor hij in 2019 directeur Operaties werd, was Boots een jaar commandant van de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2). Als directeur Operaties bij de Defensiestaf leverde hij onder meer een substantiële bijdrage aan de Defensieinzet bij de coronacrisis.

Functies Eichelsheim en Bauer
Van Eichelsheim werd eerder bekend dat hij per 15 april de nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS) wordt, als opvolger van luitenant-admiraal Rob Bauer. De huidige CDS wordt voorzitter van het militaire comité van de NAVO.

De loopbaan van Onno Eichelsheim tot nu toe

Onno Eichelsheim (1966, Schiedam) begon zijn militaire loopbaan in 1986 als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie. In 1990 voltooide hij de elementaire vliegopleiding en behaalde vervolgens zijn helikopter ‘wings’.

Tot 1996 vervulde hij verschillende operationele functies als helikoptervlieger bij het 299 squadron op vliegbasis Deelen en werd hij uitgezonden naar Bosnië. Daarna maakte hij als
plaatsvervangend vluchtcommandant deel uit van de opwerking van het eerste Nederlandse Apache squadron bij het Unit Training Program in Fort Hood Texas (VS). Hier werkte hij samen met de 21st Cavalry Brigade van de US Army aan de operationele procedures voor het optreden met de Nederlandse Apache. Het werk in Texas legde een solide basis voor de later op te richten Luchtmobiele Brigade binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Na zijn terugkeer in Nederland werd Onno Eichelsheim benoemd tot vluchtcommandant van het 301 Apache Squadron en werd wederom uitgezonden naar Bosnië. Hierna werd hij in de rang van majoor verantwoordelijk voor de planning van de eerste uitzending van het AH-64D Longbow Apache detachement naar Djibouti in het kader van de VN-operatie UNMEE. In de daarop volgende plaatsing werd hij als Ops Officier van 302 Squadron verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuw opleidingsprogramma voor Apache vliegers en trainingsprogramma voor het gezamenlijk (joint) optreden met de 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Commando Troepen (Special OPS). Deze ervaring met joint operations kwam hem goed van pas bij zijn uitzending naar Kabul (Afghanistan) als
detachementcommandant in 2004.

In 2005 werd Eichelsheim als luitenant-kolonel, commandant van 301 Squadron. In deze functie bouwde hij verder aan de samenvoeging van de twee Apache squadrons door onder meer een nieuwe organisatiestructuur te implementeren. Daarnaast was hij actief betrokken bij de ontwikkeling van het Defensie Helikopter Commando. In 2006 voltooide hij een uitzending naar Uruzgan (Tarin Kowt, Afghanistan) als detachementcommandant.

In 2009 voltooide Eichelsheim projecten zoals de vervanging en modernisering van de Chinook, budgettaire afstemming NH-90 en het voortraject van de Business Case voor het ‘Defence Flight Simulation Centre’. Dit deed hij als hoofd van de sectie helikopters bij de Directie Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen bij de Defensiestaf in Den Haag. In 2011 werd kolonel Eichelsheim hoofd Helikopter Operaties bij de Koninklijke Luchtmacht. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de introductie van zes nieuwe CH-47F Chinooks en de NH-90. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de uitfasering van drie oudere type helikopters (waaronder de Alouette III). Tevens gaf hij leiding aan het certificeringsprogramma voor het Joint Netherlands Training Detachment (JNTD) in Fort Hood, Texas. In 2014 werd hij als commodore, directeur operaties bij het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht.
In april 2016 werd Onno Eichelsheim bevorderd tot generaalmajoor en aangesteld als directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD levert inlichtingen- en
veiligheidsinformatie aan de departementsleiding en de vier krijgsmachtdelen van Defensie.

Sinds juli 2019 vervult hij als luitenant-generaal de functie van Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. In die functie is Eichelsheim ook lid van De Cyber Security Raad; het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. Ook is hij co-voorzitter van het Platform Defensie-Bedrijfsleven (met VNO/NCW).

Luitenant-generaal Eichelsheim is getrouwd en heeft drie kinderen