1 onderzeeboot binnenkort uit de vaart

Op korte termijn neemt de Koninklijke Marine een van de vier onderzeeboten uit de vaart. Later volgt de tweede. Met de reservedelen van beiden worden de twee andere onderzeeboten van de Walrusklasse onderhouden en daarmee langer in de vaart gehouden. Dat is nodig omdat de nieuwe subs langer op zich laten wachten. Dit liet defensiestaatssecretaris Christophe van der Maat de Tweede Kamer weten. Hoewel twee van de boten al zo’n dertig jaar in gebruik zijn én nog minstens tien jaar moeten doorvaren

Volgens de bijgestelde planning zouden de eerste twee nieuwe onderzeeboten tussen 2034 en 2037 volledig inzetbaar moeten zijn. Dat is fors later dan 2031, de datum die vorig jaar nog werd genoemd.

Oostflank
Duidelijk is in ieder geval dat Defensie de binnen de NAVO en Europese Unie veelgevraagde onderzeebootcapaciteit wil behouden. De ontwikkelingen langs de oostflank van het NAVO-verdragsgebied maken extra duidelijk hoe belangrijk de investeringen zijn.

Lees hier het hele artikel uit magazines.defensie

Algemene rekenkamer: budget onderzeeboten ontoereikend

De Algemene Rekenkamer heeft haar bevindingen gepresenteerd over de onderzoeksfase van de onderzeebootvervanging. In het rapport ‘vizier op de vervanging van de onderzeeboten’ concludeert de Rekenkamer dat er positieve stappen zijn gezet op het gebied van studies, levensduur en de kosten-baten. Deze verbeteringen dragen bij aan een transparante en doelmatige besluitvorming.

Tegelijkertijd zijn er volgens de Rekenkamer ook kanttekeningen te plaatsen. Zo wordt opgemerkt dat het budget sinds de aanvang van het project is toegenomen en dat dat andere vervangingen mogelijk in de weg kan gaan zitten. Volgens Defensie heeft het kabinet bij haar aantreden bewust meer geld vrijgemaakt om deze en andere noodzakelijke vervangingsprojecten juist mogelijk te maken.

De Rekenkamer ziet ook financiële risico’s bij de aankoop van het nog te ontwikkelen wapensysteem. Defensie stelt er tegenover dat risicomanagement een doorlopend proces is, dat gebruikt wordt om tijdig bij te kunnen sturen en het project financieel inpasbaar te houden. Defensie hanteert voor dit project ook een risicoreservering die ruimer is dan gebruikelijk.

KlussenKlussen

Compacte afmetingen
De 4 huidige onderzeeboten van de Walrusklasse behoren nog steeds tot de modernste conventionele, niet-nucleaire onderzeeboten ter wereld. De boten onderscheiden zich door hun compacte afmetingen en kunnen daardoor dicht onder de kust, in ondiep water, inlichtingen verzamelen of (kust)verkenningen uitvoeren. De huidige generatie onderzeeboten is begin jaren ’90 in gebruik genomen en loopt tegen het einde van de levensduur aan. Volgens de huidige planning moet de eerste nieuwe onderzeeboot in 2028 door de bouwer worden opgeleverd.

De zogeheten B-brief (onderzoeksfase) is eind vorig jaar naar de Tweede Kamer gestuurd en daar eerder dit jaar behandeld. Na de B-fase gaat het zogeheten Defensie Materieel Proces over in de D-fase (verwervingsfase), waarin nog 3 aanbieders over zijn: Naval Group, Saab Kockums en ThyssenKrupp Marine Systems.