Innovatie vergroot pakkans vijandelijke “subs”: MUASS

Onderzeeboten hebben onderwater lange tijd vrij spel gehad, maar eind dit jaar lijkt dat te veranderen. Dan verwachten de Defensie Materieel Organisatie en het Commando Zeestrijdkrachten een nieuw systeem in gebruik te nemen in de strijd tegen vijandelijke ‘subs’. Al verstoppen ze zich nog zo goed, ontsnappen lijkt met de nieuwe Multi Use Acoustic Support Suite (MUASS) steeds moeilijker te worden.
Marinepersoneel gebruikt uiteenlopende databronnen om onderzeeboten te bestrijden. Zeeën zijn echter grillig waardoor het hard nodig dat er hoogwaardige datasets aan boord beschikbaar komen aldus Luitenant-ter-zee 1 Tjarda Wilbrink. “Door die grilligheid is het lastig om met een sonar te ontdekken wat er onder de waterspiegel gebeurt en wáár. Vooral als een onderzeeboot zich in een andere laag bevindt dan de sonar, valt die lastig te detecteren. Commandanten van onderzeeboten maken namelijk handig gebruik van de onderwateromgeving. Dat is een tactisch spel voor gevorderden.”

Multi Use Acoustic Support Suite (MUASS)
De nieuwe Multi Use Acoustic Support Suite nu ‘verrijkt’ alle data tot een geheel en helpt het command team met analyses. Zo kan een veel beter beeld worden opgebouwd van wat zich onderwater afspeelt, leggen Wilbrink en Nijsse uit. “MUASS evalueert wáár en wanneer onderzeeboten het meest kwetsbaar zijn en geeft een route-advies. ‘Hoe kun je zo veilig mogelijk door een gebied varen?’ Of MUASS schotelt de planner van de missie een zoekplan voor met tips hoe sonarsystemen, fregatten en helikopters zo gunstig mogelijk kunnen worden ingezet. MUASS vergroot het begrip van de situatie, environmental awareness genoemd. Met deze methode kunnen in opleidingen en op zee slimmer en sneller tactische inzichten worden opgedaan. Het CZSK kan zo weer een geduchte speler worden in het onderwaterdomein.”

Lees hier het uitgebreide artikel in Materiaalgezien

Bron: Defensie

Vrouwen welkom bij de Onderzeedienst (video)

De Koninklijke Marine laat per direct vrouwen toe als bemanningsleden bij de Onderzeedienst. Dat is de uitkomst van een proef, waarbij vrouwen succesvol meedraaiden aan boord als one-of-the-crew.

Dat vrouwen toegelaten zouden worden tot de Onderzeedienst stond al vast, maar dan pas bij de komst van nieuwe boten, ingericht voor gemengde bemanningen. De situatie bij (NAVO-)partnerlanden liet echter zien dat aparte voorzieningen aan boord niet nodig zijn en integratie soms in de weg staan.

Om dat te toetsen startte de marine een jaar geleden een pilot. “Die ging niet om het vaststellen òf je met vrouwen kan varen, maar om te bekijken welke leefregels er moesten komen zodat dames mee konden draaien”, licht groepscommandant Onderzeedienst kapitein-ter-zee Herman de Groot toe.
Kleine aanpassingen
Uit Canadees/Australisch onderzoek kwam naar voren dat het strikt scheiden van leefruimten en sanitair een spelbreker vormt bij de integratie van vrouwen aan boord. “Op basis van die conclusie hebben we slechts kleinere aanpassingen gedaan om meer privacy te creëren. Aanpassingen die, zo bleek later, ook door de mannen in dank werden afgenomen”, aldus De Groot.

Sprong in het diepe
Luitenant-ter-zee 2OC Sitara Hartsteen ruilde haar vertrouwde wereldje letterlijk en figuurlijk in voor een sprong in het diepe. Nu, maanden later, heeft ze het naar haar zin. Het oefenprogramma brengt Sitara in contact met alle aspecten van het varen met Zr. Ms. Dolfijn. Zoals wat te doen bij brand en bij een lekkage. Ook is ze inmiddels gewend geraakt aan het leven onderwater en alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Zo zit iedere dag douchen er niet in, maar dat wende volgens haar gelukkig snel.

One of the crew

Dat de pilot is geslaagd, verbaast korporaal Technische Dienst Marieke van Dijk absoluut niets. Vrouwen maken al decennialang deel uit van de marine. Dat zij nu ook gaan deelnemen aan het leven onder de zeespiegel, komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Dat dit niet altijd van een leien dakje gaat, is even niet anders. De onderwatermaatschappij heeft zo nu en dan een ruw, rafelig randje.. Op Marieke maakt dat alles weinig indruk. De wapenspecialiste beschouwt zichzelf inmiddels als one-of-the-crew.

De marine begon met gemengd varen in 1982. De Onderzeedienst was de enige plek bij Defensie waar nog geen vrouwen aan boord mochten werken.
Bron: Defensie