Prins Mauritsmedaille voor Omroep MAX

Omroep MAX-directeur Jan Slagter is vanmiddag verrast met de Prins Mauritsmedaille. Die is toegekend aan de omroep voor de belangrijke mate waarin MAX bijdraagt aan een beter beeld van de krijgsmacht in de samenleving.
Generaal b.d. Peter van Uhm, ontvanger van de medaille in 2012, overhandigde het eremetaal op de Zwaluwenberg in Hilversum. Hij deed dat namens de Koninklijk Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL).
Missie Max en missiegebieden
Voorzitter KNVOL luitenant-generaal b.d. Peter Striek vertelde hoe belangrijk het voor uitgezonden militairen is om goede contacten met het thuisfont te hebben en omgekeerd. Met het programma Missie MAX wordt dit tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw al meer dan 10 jaar mogelijk gemaakt.

Dit geldt ook voor de vele bezoeken van Slagter aan diverse missiegebieden met persoonlijke videoboodschappen. Bovendien besteedt MAX ruim aandacht aan veteranen, zoals in de serie Mijn Missie. Verder brengen de programma’s de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland dichterbij de kijkers van nu.

Zelden uitgereikt
Sinds 1935 reikt Ons Leger de Prins Mauritsmedaille uit. Die is voor personen of organisaties, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de krijgsmacht. Ons Leger is opgericht in 1912 en springt al meer dan 100 jaar in de bres voor de krijgsmacht. De vereniging benadrukt waar het ook maar kan, dat er een krijgsmacht nodig is met gemotiveerd personeel en met de juiste uitrusting. Daarmee is het mogelijk het eigen grondgebied en dat van alle NAVO-partners te beschermen en de rechtsorde en stabiliteit in de wereld te bevorderen.

De Prins Mauritsmedaille is een zelden uitgereikte en prestigieuze waardering, die het laatst werd uitgereikt aan generaal van Uhm in 2012 en aan het Korps Nationale Reserve in 2016.

Bron: Defensie

Warm applaus voor veteranen tijdens MAX Proms

Op zaterdag 13 en zondag 14 december stond de Jaarbeurs Utrecht in het teken van MAX Proms: het jaarlijkse muziekspektakel met nationale en internationale acts. Deze 11e editie had een speciaal tintje, want maar liefst 7.000 kaarten werden door Omroep MAX aan veteranen geschonken. Een van de hoogtepunten van de show was het dankwoord dat de presentator richtte tot de aanwezige veteranen en vervolgens het luide en warme applaus vanuit het publiek. “Velen hebben hun leven ingezet om anderen te beschermen, op deze manier hebben wij iets voor hen terug willen doen”, vertelt Jan Slagter van Omroep MAX.

Het gebaar werd door de aanwezige veteranen gewaardeerd: “Vandaag aanwezig bij MAX Proms. 7000 kaarten voor veteranen. MAX… Thanks!”. Een andere reactie: “Fijn om ook nog oude maten te ontmoeten. Bedankt MAX!”.

Omroep MAX maakt dit gebaar in het kader van de actie ‘Kerstgroet aan de veteranen’ van de Telegraaf. Hiermee wil de krant diegenen bedanken die zich in oorlogstijd hebben ingezet voor ons land. Ook willen zij met reportages, interviews en kerstgroeten de militairen tegen de feestdagen laten zien dat er wel degelijk begrip is voor hun ervaringen.