Ombudsman: Geen gehoor voor veteraan?

Dit weekend staan de jaarlijkse herdenkingen van 4 en 5 mei weer voor de deur. Vandaag houden we om acht uur een minuut stilte voor alle oorlogsslachtoffers. En morgen vieren we dat we sinds de bevrijding van ons land in 1945, in vrijheid leven.

Guus* is een van de mensen die streed voor onze vrijheid. Deze 98-jarige oorlogsveteraan zat in het verzet en liep tijdens een bombardement ernstige gehoorschade op. Guus was daardoor als jonge man al op zijn drieëntwintigste aan beide oren doof. Gelukkig kan hij met specialistische gehoorapparaten nog een klein beetje horen. De kosten krijgt Guus vergoed.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een aantal wettelijke regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen uit. In 2014 krijgen deze mensen via een brief te horen dat vergoeding voor hulpmiddelen als gehoorapparaten niet langer mogelijk is. Zij moeten maar aankloppen bij de zorgverzekering. Guus dus ook. Alleen heeft Guus die brief met uitleg nooit ontvangen! Omdat zijn gehoor steeds slechter wordt, heeft hij regelmatig nieuwe apparatuur nodig. Hij is dan ook verbaasd als zijn nieuwe aanvraag wordt afgewezen. Zonder enige uitleg. Guus vindt letterlijk en figuurlijk geen gehoor.

We ontvangen een handgeschreven brief, Guus vraagt ons om hulp. Medewerker Hans gaat direct aan de slag en klopt eerst bij de SVB aan. Die stuurt Guus een brief met een hele technische uitleg. Maar daar is hij nog steeds niet mee geholpen. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, dat Guus zelf helemaal niet kan opbrengen! Hans laat het er niet bij zitten. Misschien kunnen de kosten als speciale voorziening voor verzetsdeelnemers vergoed worden? Hij neemt contact op met het Algemeen Burgerpensioenfonds (ABP), namens het ministerie van Defensie behandelen zij dit soort verzoeken van veteranen. Na ruggespraak met Defensie komt het ABP dan eindelijk met het verlossende woord, via hen worden de kosten voor de gehoorapparaten alsnog vergoed!

De Veteranenombudsman helpt sinds 2014 veteranen op weg als zij vastlopen bij de overheid. We vieren dit jaar ons vijfjarig jubileum. En we blijven ons voor hen inzetten: veteranen kunnen ons vinden in het land tijdens de Provincietour, bij werkbezoeken aan inloophuizen, via onze website en sinds kort ook via een speciale facebookpagina. Niet alleen jonge veteranen, maar ook oudere veteranen weten ons te vinden. Wij staan voor hen klaar. Want veteranen moeten de erkenning, zorg en informatie krijgen waar zij recht op hebben!

*Gefingeerde namen

Bron: Telegraaf / Ombudsman (foto illustratief)

Ombudsman: Veteranen met veerkracht

Wouter* is als jonge Afghanistan-veteraan zwaargewond geraakt door een bermbom tijdens een patrouille in Uruzgan. Als veteranenombudsman hebben we hem geholpen omdat hij niet de passende zorg en aandacht kreeg van Defensie die hij juist zo nodig had. Daardoor was hij zijn vertrouwen in Defensie kwijtgeraakt. Ons oordeel was duidelijk: niet alleen het vertrouwen moest hersteld worden, maar Defensie moest Wouter ook een perspectief bieden. Na onze tussenkomst heeft Defensie Wouter verder geholpen. Zo hoort het ook.

Na een diep dal, zowel lichamelijk als psychisch, is Wouter het gevecht met zichzelf aangegaan om een nieuwe toekomst op te bouwen. Naast een studie heeft hij zich het rolstoelbasketbal eigen gemaakt. Afgelopen mei bezocht ik als Veteranenombudsman een centrale training van het Nederlandse team op het militair revalidatiecentrum Aardenburg. Ik sprak met een bevlogen chef de mission en de atleten. En daar kwam ik Wouter weer tegen.

Met een team van professionele ondersteuning van Defensie maakt Wouter zich nu op voor wedstrijden tegen landen als Canada en de Verenigde Staten. Nederland vaardigt komende week een team atleten af naar de Invictus Games in Toronto, Canada.
Misschien vraagt u zich af wat deze spelen eigenlijk inhouden? De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten. Het is een initiatief van de Britse Prins Harry. Als voormalig helikopterpiloot in het leger vindt hij dat beschadigde militairen een groter podium verdienen voor hun sportwedstrijden. Ondanks hun handicap willen én kunnen ze nog veel, zoals op hoog niveau sporten. Ze voelen zich ‘invictus’ oftewel: onoverwinnelijk. Voor deze veteranen is het meer dan alleen sport. Het is ook een bijdrage die helpt bij het verwerken van de tegenslagen die gewonde veteranen overkomen.

Sinds 2014 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. Dat is geregeld in de Veteranenwet. Veteranen hebben met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland. Voor een deel van hen is dat niet zonder consequenties gebleven. De Veteranenombudsman vindt dat deze veteranen de bijzondere zorg en aandacht moeten krijgen die ze verdienen.

Voor mij staan Wouter en al zijn collega-atleten van het Nederlandse veteranenteam symbool voor doorzettingsvermogen én veerkracht. Het is goed om te zien dat de klacht van Wouter zin heeft gehad. Defensie heeft Wouter weer een perspectief geboden. Wouter heeft het leven weer opgepakt en neemt nu weer zelfs deel aan de Invictus Games! Ik heb daar groot respect voor en wens alle veteranenatleten veel succes.

*gefingeerde naam

Bron: Telegraaf / Defensie