Innovatie centraal op Defensie- en veiligheidsbeurs

“Samenwerking met bondgenoten, partners en bedrijfsleven helpt ons een antwoord te hebben op de toegenomen dreigingen in de wereld. Het is daarbij belangrijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.” Dat was de boodschap van staatssecretaris Barbara Visser aan bezoekers van de 31e beurs van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).
Visser opende vanmorgen in De Ahoy in Rotterdam de beurs, die inmiddels als NEDS (NIDV Exhibition for Defence and Security) door het leven gaat. Een kleine 120 exposanten en duizenden belangstellenden waren op de NEDS afgekomen. Er is extra aandacht voor de nieuwste vindingen op een speciaal innovatieplein. “Met uw oplossingen helpt u Defensie te versterken en daarmee de veiligheid van onze mensen én ons land”, gaf Visser de meest jonge bedrijven mee.

Nieuw materieel
Tijdens de NEDS droeg directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard de Anaconda officieel over aan commandant Korps Mariniers brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry. 46 van deze voertuigen zijn al in gebruik in de West (Curaçao, Aruba en Sint Maarten), 14 nieuwe Anaconda’s stromen bij het Korps in als vervanger voor de Land Rovers. Ze vormen een tussenoplossing tot de komst van de 12kN Iveco-voertuigen, waarvoor ook een contract werd ondertekend. Dat bedrijf levert Defensie in totaal 918 voertuigen in 5 varianten, plus 130 op afstand bedienbare wapensystemen.

Bron: Defensie

NIDV-beurs: stevige basis Nederlandse defensie-industrie centraal

Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. Nederland moet zich kunnen beschermen en daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten. Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dit vanmorgen in Rotterdam op de jaarlijkse beurs van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Die basis van kennis, technologie en capaciteiten betekent ook: keuzes maken, hield de bewindsvrouw de aanwezigen voor. Onder hen koning Willem-Alexander, veel militairen en captains of industry. “We kunnen niet alles”, sprak zij. “Dus bekijken we iedere keuze pragmatisch: wat levert het op en hoe helpt dit ons verder? Een competitieve en innovatieve Nederlandse defensie-industrie is deel van die sterke basis die we nodig hebben.”
Defensie vaker launching customer
Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de Defensie Industrie Strategie herzien in samenspraak met het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen. “We willen duidelijk zijn in de keuzes die we maken”, aldus Bijleveld, “en meer doen om de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie te versterken. Er komt meer geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van veiligheid. Dit biedt dus zeker nieuwe kansen voor de industrie! Defensie is vaker launching customer.”

Pragmatisme en betrouwbaarheid
Bij de stand van de NIDV presenteerde Bijleveld de nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS) met NIDV-voorzitter en voormalig Defensieminister Hans Hillen. “Ons bedrijfsleven staat bekend om haar innovaties pragmatisme en betrouwbaarheid. Het mooie toeval wil dat precies deze eigenschappen ook essentieel zijn voor het realiseren van een adaptieve krijgsmacht. Dat sprak mij hier in Ahoy erg aan.”

Gezamenlijk doel
‘s Middags bezocht staatssecretaris Barbara Visser op de beurs onder meer het bedrijf HullVane, het Duitse Rheinmetall en Clear Flight Solutions. Visser: “Elke dag zijn wij bezig om onze krijgsmacht sterker te maken. Ons eigen bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Ik heb hier met meerdere vertegenwoordigers gesproken. Uiteraard ook over onze nieuwe DIS, nieuwe investeringen en innovaties waar zij mee bezig zijn. Goed om te horen dat wij een gezamenlijk doel hebben: onze militairen goed uitgerust hun werk te laten doen.

Upgrade bewakingsradar
Aan het eind van de middag ondertekende de Defensie Materieel Organisatie en Thales het contract voor de modernisering van de Squire gevechtsveldbewakingsradar van de landmacht.
Generaal-majoor Kees Matthijssen ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met IT-bedrijven CGI en Capgemini. Als onderdeel van de Adaptieve Krijgsmacht zoeken het Command & Control Ondersteunings Commando (C2OstCo) van de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini uit wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het is een verkenning naar de overeenkomsten en verschillen en de (on)mogelijkheden bij het samenwerken van een civiel bedrijf en een militaire organisatie.
Tijdens deze pilot zijn CGI en Capgemini intensief betrokken bij de oprichting van het C2OstCo, de verbindingsdienst van de landmacht.

Bron: Defensie