Historische dienst NIMH keert terug op oude nest

“Het is heel toepasselijk dat het NIMH, onze historische dienst, naar 2 karakteristieke jaren 30-panden verhuist. Het is daar, denk ik, echt op zijn plaats”, aldus Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vanmiddag. Hij opende het nieuwe onderkomen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie op de Frederikkazerne in Den Haag. Daarmee is het terug op de plek die het begin jaren ’90 verliet.
Bauer omschreef het instituut als een gewaardeerde partner. “Misschien komt dat, omdat de krijgsmacht een bijzondere band heeft met haar verleden”, zei hij. “Op tal van manieren koesteren de krijgsmachtdelen hun historie: in de vorm van tradities en jaarlijkse herdenkingen, maar ook door kazerne- en scheepsnamen.”
Eerlijke antwoorden
Er is volgens hem veel om trots op te zijn. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat ons militaire verleden – een verleden van oorlog en geweld – veel emoties en vragen oproept en ook blijft oproepen. Oorlogen slaan diepe wonden, die generaties later nog gevoeld worden. Dus zijn er vragen die ons decennialang blijven achtervolgen. Deze dienst kan vanuit zijn autoriteitsrol, vanuit zijn kennis en kunde én op basis van zijn wetenschappelijke zelfstandigheid antwoorden op deze vragen uit het verleden formuleren. Eerlijke antwoorden waarop de samenleving, de veteranen, maar ook de krijgsmacht zelf recht heeft.”

Bauer is blij dat het NIMH momenteel met 2 andere instituten onderzoek doet naar de Indonesische Dekolonisatieoorlog in de jaren 1945-1950. “Dit is geen gemakkelijke geschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat wij als Defensieorganisatie veel kunnen leren van een openhartige omgang met ons verleden.”

Overloopfunctie
Vlak voor de openingshandeling, het doorknippen van een lint, nam luitenant-admiraal Bauer het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Gelegerd in Den Haag’. Dat gebeurde in de oude studiezaal van het NIMH in gebouw 35. Met het vertrek van het NIMH uit de kantoorkolos, komt het niet leeg te staan. De Frederikkazerne is nog altijd de overloop van het Plein-Kalvermarktcomplex. “Die functie zal in de nabije toekomst wellicht een nieuwe impuls krijgen, omdat het A-gebouw (het oude Plein 4) in de binnenstad binnen afzienbare tijd aan een grondige renovatie toe is. Een deel van de Bestuursstaf moet dan wellicht naar gebouw 35 uitwijken.”

Gelegerd in Den Haag
De nieuwste publicatie van het NIMH vertelt de geschiedenis van de Frederikkazerne en de Alexanderkazerne. Deze ‘tweeling’ markeerde eind jaren ’30 van de vorige eeuw de uiterste stadsuitbreiding van Den Haag. De nieuwe kazernes vervingen hun gelijknamige voorgangers in de binnenstad. In 1935 begon de bouw van de 2 nieuwe kazernes. De cavalerie nam de nieuwe Alexanderkazerne in 1938 in gebruik. Op 10 mei 1940 viel deze ten prooi aan een luchtbombardement, waarbij tientallen huzaren sneuvelden. De Wehrmacht gebruikte het complex 5 jaar. Na de oorlog verbleven er tal van eenheden. Tegenwoordig resteert van dit zogenoemde Van Alkemadecomplex alleen nog de Frederikkazerne.

Het boek is uitsluitend verkrijgbaar bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe, Van Hoytemastraat 66, Den Haag.

Bron: Defensie

Gevechtsverslagen Meidagen 1940 online

De gevechtsverslagen van de Meidagen 1940 zijn vanaf vandaag digitaal te raadplegen op www.archieven.nl. Het gaat om een grote collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

10 mei 1940: Duitsland valt Nederland aan. Door het hele land wordt gestreden tegen het Duitse leger dat van alle kanten oprukt. Naar de 5 dagen durende strijd die volgde wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er is veel belangstelling van particulieren voor het lot van familieleden die vochten of wat er gebeurde in de eigen omgeving.
Grote collectie
De Krijgsgeschiedkundige Sectie begon al in juli 1940 met het verzamelen van bronnen over de strijd. Officieren werd gevraagd, waar nodig uit het geheugen, verslag te doen van door hen geleide operaties. Onderofficieren en soldaten moesten hun ervaringen op papier zetten. Verslagen en rapporten werden tot enkele jaren na de bezetting ingeleverd.

Het resulteerde in collectie 409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940, bestaande uit meer dan 3.500 stukken. De Krijgsgeschiedkundige Sectie schreef aan de hand van de gevechtsverslagen ook de 18-delige serie De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. Naast collectie 409 zette het NIMH ook deze zogenoemde Groene Serie online.

Facebook
Op Facebook besteedt het NIMH deze maand extra aandacht aan de Meidagen 1940. Zo leggen militair-historici in filmpjes uit hoe onder meer de gevechten bij Ypenburg en in Dordrecht verliepen. Beeldmateriaal is te vinden in de beeldbank van het NIMH.

Bron: Defensie